» print this page!
» Follow us on Twitter
» Be our friend on Facebook

Latest News

Latest Publications

SeCo on Twitter

SeCo on Facebook

Lakisampo
Suomen lainsäädäntö ja oikeustapaukset semanttisessa webissä

Projektin kuvaus

Lakisampo on avoimen Semanttinen Finlex -datapalvelun avulla kehitetty, kansalaisille ja tutkijoille tarkoitettu verkkopalvelun demonstraattori, jolla tutkitaan linkitetyn avoimen datan uusia mahdollisuuksia lainsäädännön ja oikeustapausten julkaisemiseksi ja analysoimiseksi verkossa.

Palvelun prototyyppi on kehitetty oikeuministeriön rahoituksella osana Anoppi-hanketta, yhteistyökumppaneina oikeusministeriö ja Edita Publishing Oy.

Työssä hyödynnetään Semanttisen laskennan tutkimusryhmän (SeCo) 'Sampo-mallia' ja -ohjelmistoja, kuten Sampo-UI ja kieliteknologisia välineitä. Työ yhdistyy laajempaan SeCo-tutkimusryhmän hankekokonaisuuteen LODI4DH ja laajaan kansalliseen ohjelmaan FIN-CLARIAH, jonka tavoitteena on rakentaa kansallista digitaalisten ihmistieteiden linkitetyn datan tietoinfrastruktuuria. Työllä on myös yhteys Parlamenttisampoon, joka julkaisee lainsäädäntöön liittyviä eduskunnan täysistuntojen pöytäkirjoja ja muuta aineistoa.

Lakisampo-datapalvelu ja portaali verkossa

Lakisampo julkistettiin 8.3.2023 pidetyssä julkistustilaisuudessa. Lakisammon datapalvelu julkaisee ensimmäistä kertaa Suomen ajantasaista lainsäädäntöä verkossa avoimena datana CC BY 4.0 lisenssillä, mikä mahdollistaa tutkimuskäytön ohella myös mm. aineistojen maksuttoman kaupallisen hyödyntämisen. Data julkaistaan sekä linkitettynä avoimena datana Zenodo.org-alustalla että toiminnallisena SPARQL-rajapintana Linked Data Finland -palvelussa (LDF.fi):

https://www.ldf.fi/datasets.html

Lakisampo.fi-portaali demonstroi, millaisia verkkopalveluita Lakisampo-datapalvelun varaan on mahdollista kehittää. Lakisampo-portaali, joka perustuu em. SPARQL-rajapintapalveluun LDF.fi-alustalla, on toteutettu Sampo-UI-kehysjärjestelmällä, avataan osoitteessa:

https://lakisampo.fi

Esittelyvideo Lakisammosta

Esittelyvideo ANOPPI-työkalusta aineistojen anonymisoimiseksi/pseudonymisoimiseksi

Paneeliesitelmä Euroopan komission tilaisuudessa: Anonymization and pseudonymization of judicial decisions, 26.3.2021

Projektin tulokset

Projektin tuloksena on luotu Sampo-mallin mukaisesti linkitetyn avoimen datan verkkopalvelu "Lakisampo", joka koostuu kahdesta osasta:

  1. Linkitetyn avoimen datan palvelu, joka sisältää ajantasaisen lainsäädännön ja oikeustapauksia oikeusministeriön Finlex-palvelusta (Semanttisen Finlex -palvelun kautta)
  2. Semanttinen portaali, jolla ajantasaisia säännöksiä ja oikeustapauksia voidaan hakea ja tutkia.

Lakisampo-datapalvelu ja -portaali on tarkoitus avata yleiseen koekäyttöön vuoden 2023 alkupuolella Linked Data Finland -alustalla ja portaali osoitteessa Lakisampo.fi.

Projektin organisaatio

Eero Hyvönen (projektin vetäjä), Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto (HELDIG)

Aki Hietanen (oikeusministeriön edustaja), oikeusministeriö

Jouni Tuominen (infrastuktuuri), Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto (HELDIG)

Minna Tamper (kieliteknologia), Aalto-yliopisto

Mikko Koho (data ja sen muunnokset), Helsingin yliopisto (HELDIG) ja Aalto-yliopisto

Esko Ikkala (käyttöliittymä, Sampo-UI), Aalto-yliopisto

Joonas Kesäniemi (käyttöliittymä, elämäntilanteet), Aalto-yliopisto

Rafael Leal (kieliteknologia), Helsingin yliopisto (HELDIG)

Arttu Oksanen (Semanttinen Finlex), Edita Publishing Oy ja Aalto-yliopisto


Julkaisuja

2022

Eero Hyvönen, Minna Tamper, Esko Ikkala, Mikko Koho, Rafael Leal, Joonas Kesäniemi, Arttu Oksanen, Jouni Tuominen and Aki Hietanen: LawSampo Portal and Data Service for Publishing and Using Legislation and Case Law as Linked Open Data on the Semantic Web. AI4LEGAL-KGSUM 2022: Artificial Intelligence Technologies for Legal Documents and Knowledge Graph Summarization 2022, vol. 3257, pp. 41-50, CEUR Workshop Proceedings, August, 2022. bib pdf link
Esko Ikkala, Eero Hyvönen, Heikki Rantala and Mikko Koho: Sampo-UI: A Full Stack JavaScript Framework for Developing Semantic Portal User Interfaces. Semantic Web – Interoperability, Usability, Applicability, vol. 13, no. 1, pp. 69-84, January, 2022. Online version published in 2021, print version in 2022. bib pdf link

2021

Rafael Leal, Joonas Kesäniemi, Mikko Koho and Eero Hyvönen: Relevance Feedback Search Based on Automatic Annotation and Classification of Texts. 3rd Conference on Language, Data and Knowledge (LDK 2021) (Dagmar Gromann, Gilles Sérasset, Thierry Declerck, John P. McCrae, Jorge Gracia, Julia Bosque-Gil, Fernando Bobillo and Barbara Heinisch (eds.)), Open Access Series in Informatics (OASIcs), vol. 93, pp. 18:1-18:15, Schloss Dagstuhl - Leibniz-Zentrum für Informatik, 2021. bib pdf link
Eero Hyvönen: Sammon taontaa semanttisessa webissä (Forging Sampos on the Semantic Web). Tekniikan Waiheita, vol. 39, no. 2, pp. 87-105, Tekniikan Historian Seura ry, July, 2021. bib pdf link

2020

Eero Hyvönen, Minna Tamper, Esko Ikkala, Sami Sarsa, Arttu Oksanen, Jouni Tuominen and Aki Hietanen: Publishing and Using Legislation and Case Law as Linked Open Data on the Semantic Web. The Semantic Web: ESWC 2020 Satellite Events (Harth, Andreas, Presutti, Valentina, Troncy, Raphaël, Acosta, Maribel, Polleres, Axel, Fernández, Javier D., Xavier Parreira, Josiane, Hartig, Olaf, Hose, Katja and Cochez, Michael (eds.)), Lecture Notes in Computer Science, vol. 12124, pp. 110-114, Springer-Verlag, 2020. bib pdf link
Sami Sarsa and Eero Hyvönen: Searching Case Law Judgements by Using Other Judgements as a Query. Artificial Intelligence and Natural Language. 9th Conference, AINL 2020, Helsinki, Finland, October 7–9, 2020 (Filchenkov A., Kauttonen J. and Pivovarova L. (eds.)), pp. 145-157, Springer-Verlag, 2020. bib pdf link

2019

Arttu Oksanen, Jouni Tuominen, Eetu Mäkelä, Minna Tamper, Aki Hietanen and Eero Hyvönen: Semantic Finlex: Transforming, Publishing, and Using Finnish Legislation and Case Law As Linked Open Data on the Web. Knowledge of the Law in the Big Data Age (G. Peruginelli and S. Faro (eds.)), Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, vol. 317, pp. 212-228, IOS Press, 2019. ISBN 978-1-61499-984-3 (print); ISBN 978-1-61499-985-0 (online). bib pdf link
Governments publish legislation and case law widely in print and on the Web. Such legal information is provided for human consumption, but the information is usually not available as data for algorithmic analysis and applications to use. However, this would be beneficial in many use cases, such as building more intelligent juridical online services and conducting research into legislation and legal practice. To address these needs, this Chapter presents Semantic Finlex, a national in-use data resource and service for publishing Finnish legislation and related case law as Linked Open Data for legal applications to use. The system transforms and interlinks on a regular basis data from the legacy legal database Finlex of the Ministry of Justice into Linked Open Data, based on the European standards ECLI and ELI. The published data is hosted on the 7-star Linked Data Finland service and SPARQL endpoint with a variety of related services available that ease data re-use. Rich Internet Applications using SPARQL for data access are presented as application demonstrators of the data service. In addition, this Chapter presents methods and tools under development to automatically annotate legal texts and to anonymize case law documents prior to their publication on the Web. Anonymization is necessary due to issues of data protection and privacy, and annotation is needed for semantic search and interlinking the documents. The automated approaches could significantly speed up the process and minimize costs of publishing legal documents as Linked Open Data.
Sami Sarsa: Information Retrieval with Finnish Case Law Embeddings. MSc Thesis (in Finnish), University of Helsinki, Department of Computer Science, August, 2019. bib pdf link

2014

Matias Frosterus, Jouni Tuominen and Eero Hyvönen: Facilitating Re-use of Legal Data in Applications--Finnish Law as a Linked Open Data Service. Proceedings of the 27th International Conference on Legal Knowledge and Information Systems (JURIX 2014), pp. 115-124, IOS Press, Krakow, Poland, December, 2014. bib pdf link
/var/www/html/include/secoweb/utils.php; Sat, 18 May 2024 07:37:06 +0000