» print this page!
» Follow us on Twitter
» Be our friend on Facebook

Latest News

Latest Publications

SeCo on Twitter

SeCo on Facebook

Semanttinen Finlex:
Laki ja oikeus semanttisessa webissä

Oikeusnormiemme keskeisimpiä sisältöjä, kuten lakeja, näitä tarkentavia asetuksia ja niiden soveltamiseen liittyvää oikeuskäytäntöä (oikeustapauksia) on voinut lukea verkossa oikeusministeriön tuottamassa Finlex-palvelussa. Vaikka laki- ja oikeustieto on ollut tältä osin avointa ihmislukijoille verkkosivuina, aineistot eivät ole olleet saatavilla avoimena datana siten, että tietotekniset sovellukset, toiset verkkopalvelut ja lainsäädännöllisten sovellusten ohjelmoijat voisivat niitä hyödyntää dataa lataamalla tai avoimien rajapintojen kautta.

Ongelman ratkaisee uusi oikeusministeriön Finlex-tietokantaan ja verkkopalveluun perustuva Semanttinen Finlex, joka koostuu seuraavista osista:

  1. Ensimmäisestä Suomen lainsäädännön ja -käytön avoimen linkitetyn datan palvelusta, joka perustuu Linked Data Finland -julkaisualustaan.
  2. Datapalvelun hyötykäyttöä esittelevistä pilottisovelluksista.

Semanttinen Finlex datapalveluna

Järjestelmä perustuu uuteen Linked Data -teknologiaan ja julkaisumalliin, joka mahdollistaa 1) erilaisten oikeustieteellisten aineistojen sisällöllisen rikastamisen toistensa avulla dataa linkittämällä sekä 2) datan kustannustehokkaan hyödyntämisen erilaisissa verkkopalveluissa ja sovelluksissa.

Semanttisen Finlexin ensimmäinen julkinen versio sisältää 2400 lakia sekä 11900 korkeimman oikeuden ja 1500 korkeamman hallinto-oikeuden päätöstä yhdessä laajojen oikeusopillisten käsitteistöjen kanssa. Näitä ovat oikeushallinnon piirissä käytössä olevista 26 sanastosta koottu 6000 termin Asseri-sanasto ja Tieteen termipankin 1650 oikeustieteellistä määritelmää. Lisäksi on muunnettu lainsäädäntöön liittyviä uutisia linkitetyn datan RDF-muotoon.

Semanttinen Finlex -sovellukset

Ensimmäisenä sovellusdemonstraationa Semanttinen Finlex -datapalvelun rajapinnan käytöstä on toteutettu Semanttinen Finlex -selain, joka linkittää verkossa olevan Finlex-palvelun HTML-sivujen ja PDF-dokumenttien sanoja ja pidempiä ilmauksia reaaliajassa ja automaattisesti niitä taustoittaviin tietoihin. Ideana on helpottaa lukijalle lakiteksteihin tutustumista tarjoamalla hänelle automaattisesti lakeihin liittyvää hyödyllistä lisätietoa, niiden lukukonteksti.

Kuva 1: Semanttinen Finlex-selain tarjoaa lukukontekstin Finlexin aineistojen lukijalle linkitetyn datan avulla.

Semantinen Finlex-selain (kuva 1) hakee termien termien määritelmiä kolmesta eri datalähteestä: 1) Finlexin Asseri-sanastosta, 2) Helsingin yliopiston Tieteen termipankin oikeustieteellisestä tietokannasta ja 3) Suomenkielisestä Wikipediasta, joista kaikista on luotu Linked Data -perustainen palvelu verkkoon. Linkitetty termi näkyy käyttäjälle värikoodattuna laatikkona tekstissä. Viemällä kursori laatikon päälle, voi lukea siihen liittyvää lisätietoa infoboxin kautta. Laatikon väri ilmaisee linkin tietolähteen, jotka on lueteltu selainsivun alareunassa. Lisäksi kunkin Finlex-sivun oikealle puolelle luodaan automaattisesti joukko semanttisia suosittelulinkkejä lakiin liittyviin muihin Semanttisen Finlexin aineistoihin. Tässä tapauksessa linkit johtavat 1) samoja teemoja käsitteleviin toisiin lakeihin, 2) samoja teemoja käsitteleviin oikeustapauksiin ja 3) samoja teemoja käsitteleviin uutisiin.

Projektia ja sen ensimmäisiä tuloksia, eli datajulkaisua Linked Data Finland -alustalla ja Semanttista Finlex-selainta, on kuvattu tarkemmin tässä raportissa sekä alla luetelluissa julkaisuissa.

Palvelun julkistus

Semanttinen Finlex julkaistiin avoimeen Living Laboratory -käyttöön Säätytalolla 10.3.2016 pidetyssä julkistustilaisuudessa. Palvelu perustuu Linked Data Finland -alustaan ja on avoimesti käytettävissä osoitteessa:

http://data.finlex.fi

Palvelun sisältöä päivitetään Finlexin päivitysten mukanaan.

Lakisampo

Semanttinen Finlex -datapalvelun päälle kehitetään SeCo-tutkimusryhmässä kansalaisaisille tarkoitettua lakipalvelua Lakisampo osana Anoppi-hanketta, yhteistyökumppaneina oikeusministeriö ja Edita Publishing Oy. Lakisampo on jatkoa ryhmän aiemmille "sampo-järjestelmille" Kulttuurisampo (2008), Kirjasampo (2011), Matkailusampo (2011) ja Sotasampo (2015) ja Biografiasampo (2018), Nimisampo (2019), ja Löytösampo, joilla on ollut satoja tuhansia käyttäjiä verkossa.

Projekti ja rahoitus

Semanttinen Finlex on kehitetty Aalto-yliopiston Semanttisen laskennan tutkimusryhmässä yhteistyössä oikeusministeriön, Edita Publishing Oy:n, Talentum Oyj:n ja muiden tahojen kanssa. Projektia rahoittivat sen ensi vaiheessa Tekes ja laaja Linked Data Finland -hankkeen yhteisö ja v. 2015 alkaen oikeus- ja valtiovarainministeriö erillisrahoituksella.

Yhteyshenkilöt

Eero Hyvönen (leader), Aalto University, University of Helsinki (HELDIG)

Jouni Tuominen, University of Helsinki (HELDIG), Aalto University

Eetu Makelä, Aalto University

Arttu Oksanen, Aalto University, University of Helsinki (HELDIG)

Minna Tamper, Aalto University, University of Helsinki (HELDIG)

Aki Hietanen, Ministry of Justice

Linkkejä ja artikkeleita

Lakidatan avaajat palkittiin Open Challenge Finland -kilpailussa

2023

Matias Frosterus: Building Ontology and Data Infrastructure for Semantic Web Applications. Dissertation, Aalto University, School of Science, Department of Computer Science, April, 2023. bib link

2019

Arttu Oksanen, Jouni Tuominen, Eetu Mäkelä, Minna Tamper, Aki Hietanen and Eero Hyvönen: Semantic Finlex: Transforming, Publishing, and Using Finnish Legislation and Case Law As Linked Open Data on the Web. Knowledge of the Law in the Big Data Age (G. Peruginelli and S. Faro (eds.)), Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, vol. 317, pp. 212-228, IOS Press, 2019. ISBN 978-1-61499-984-3 (print); ISBN 978-1-61499-985-0 (online). bib pdf link
Governments publish legislation and case law widely in print and on the Web. Such legal information is provided for human consumption, but the information is usually not available as data for algorithmic analysis and applications to use. However, this would be beneficial in many use cases, such as building more intelligent juridical online services and conducting research into legislation and legal practice. To address these needs, this Chapter presents Semantic Finlex, a national in-use data resource and service for publishing Finnish legislation and related case law as Linked Open Data for legal applications to use. The system transforms and interlinks on a regular basis data from the legacy legal database Finlex of the Ministry of Justice into Linked Open Data, based on the European standards ECLI and ELI. The published data is hosted on the 7-star Linked Data Finland service and SPARQL endpoint with a variety of related services available that ease data re-use. Rich Internet Applications using SPARQL for data access are presented as application demonstrators of the data service. In addition, this Chapter presents methods and tools under development to automatically annotate legal texts and to anonymize case law documents prior to their publication on the Web. Anonymization is necessary due to issues of data protection and privacy, and annotation is needed for semantic search and interlinking the documents. The automated approaches could significantly speed up the process and minimize costs of publishing legal documents as Linked Open Data.

2017

Eero Hyvönen, Arttu Oksanen, Jouni Tuominen, Eetu Mäkelä and Minna Tamper: Semanttinen Finlex. Laki ja oikeus avoimena linkitettynä datana. (Semantic Finlex. Law and Justice as Linked Open Data.). Oikeus-lehti, vol. 46, no. 1, March, 2017. bib pdf

2014

Matias Frosterus, Jouni Tuominen and Eero Hyvönen: Facilitating Re-use of Legal Data in Applications--Finnish Law as a Linked Open Data Service. Proceedings of the 27th International Conference on Legal Knowledge and Information Systems (JURIX 2014), pp. 115-124, IOS Press, Krakow, Poland, December, 2014. bib pdf link

2013

Matias Frosterus, Jouni Tuominen, Mika Wahlroos and Eero Hyvönen: The Finnish Law as a Linked Data Service. The Semantic Web: ESWC 2013 Satellite Events, pp. 289-290, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, Montpellier, France, May 26-30, 2013. bib pdf
Juridical information is important to organizations and individuals alike and is linked to from all walks of life. The Finnish government has published the Finlex Data Bank for searching and browsing legislation documents. However, the data there is not yet open, is based on a traditional XML schema, and does not conform to new semantic metadata standards. There are many difficulties in maintaining and using the site in, e.g., data harvesting, interoperability, querying, and linking that could be mitigated by the Semantic Web technologies. This paper presents an approach and a project—including first results—for publishing and using Finnish legislation as a 5-star Linked Open Data service.
/var/www/html/include/secoweb/utils.php; Mon, 24 Jun 2024 17:04:27 +0000