» print this page!
» Follow us on Twitter
» Be our friend on Facebook

Latest News

Latest Publications

SeCo on Twitter

SeCo on Facebook

Suomeksi (in Finnish)

TravelSampo - Mobile Contextualized Services of Cultural Tourism

What is TravelSampo?

TravelSampo is a prototype system, by which museums are able to create interactively audio guide tours inside museums and outside in the open air. The system includes a web-based editor by which a curator can describe objects in an exhibition, or in the open air, using a set of shared ontologies published in the National Ontology Service ONKI, and upload related audio descriptions, text, and images. Each exhibit object is given an identifier and a geo-location. When the end-user is near the object, either in a museum or in the open air, information related to the object can be given to her based on the object's identifier or the mobile phone's GPS location.

A major novelty of TravelSampo lies in its ability to associate the object metadata automatically with millions of semantically related pieces of information available though the Linked Data cloud and the CultureSampo system . For example, a painting can be linked, based on the underlying ontologies and metadata, with the biography of the painter in Wikipedia or in the National Biography, with other paintings of the artist in the collections of other museums, with photos and books about the artist, and so on. This gives the end-user a richer experience than is possible with traditional audio guide systems.

For the museums, TravelSampo offers a cost-efficient and dynamic way of creating information rich audio guide programs, and re-using and linking each others collections through linked data, leading to a win-win situation in collaborative content creation.

Presenting TravelSampo

An overview about TravelSampo was given in this presentation at CIDOC 2012 conference (in June), including TravelSampo's goals from end-user's and content providers' perspectives, indoor and outdoor use cases, datasets used, architecture and technology, and some functionalities of PC and mobile interfaces.

Contact

Dr Eetu Mäkelä
Aalto University, Department of Media Technology
first.last [ at ] aalto.fi

Professor Eero Hyvönen
Aalto University, Department of Media Technology
first.last [ at ] aalto.fiSuomeksi (in Finnish)

Matkailusampo - turistin mobiili personoitu opas semanttisessa webissä

Sovelluksen tausta ja merkitys

Navigaattorit ja karttaperustaiset turistisovellukset ovat muuttuneet osaksi valistuneen matkailijan arkipäivää. Niiden avulla matkailija voi helposti löytää palveluita ja kulttuurikohteita sekä kotioloissa että maastossa matkalla ollessaan. Nykyisissä järjestelmissä on kuitenkin vielä paljon haasteita ja kehityspotentiaalia liittyen 1) asiakkaalle tarjottavan tiedon laatuun ja kattavuuteen, 2) palvelun personointiin sekä 3) sisällön tuotantoon.

1. Sisältöjen laatu ja kattavuus

Nykyisillä järjestelmillä voi helposti löytää paikkakunnan nähtävyydet, esimerkiksi museon, kenties merkittävän rakennuksen ja joskus jopa patsaan. Pelkkä paikkatieto ei kuitenkaan yleensä tyydytä matkailijaa, jonka ensisijaiset kokemukselliset tavoitteet liittyvät nähtävyyksiin eri tavoin yhdistyvään kulttuuriseen tietoon ja historialliseen kontekstiin. Esimerkiksi patsaan tai historiallisen rakennuksen äärellä olisi mukava saada lisätietoa sen suunnittelusta, elämänkertatietoa kuvanveistäjästä tai arkkitehdista, tietoa siitä miten patsas/rakennus liittyy alueen historiallisiin tapahtumiin, vanhoja valokuvia tai videoita kohteesta, viitteitä kirjallisuuteen, jossa kohdetta kuvataan jne.

Matkailusammon innovaationa on tarjota tällaista semanttisesti rikasta yhdistettyä tietoa matkailukohteista (point-of-interest, POI). Lisäksi järjestelmä haravoi, yhdistää ja linkittää semanttisesti useita kotimaisia verkossa julkaistuja tapahtumakalentereita, kuten Evenemax, Museoliitto, Agricola ja Helsinki WDC. Tavoitteena on tarjoilla matkailijalle ainutlaatuinen semanttinen kimara POI-kohteista ja tapahtumista sekä yhdistää näihin semanttisesti taustoittavia aineistoja.

Aiemmista järjestelmistä poiketen Matkailusampo perustuu yhdistettyyn tietoon (Linked Open Data) (http://linkeddata.org) semanttisessa webissä (http://www.w3.org/standards/semanticweb/). Tämä mahdollistaa tietosisältöjen automaattisen rikastamisen tietolähteitä yhdistämällä. Kaikkiaan järjestelmä sisältää n. 17 miljoona kulttuurikohdetta ja käsiteresurssia.

Matkailusampo.fi perustuu yleisten kirjastojen Kirjasampo.fi-palvelun (http://www.kirjasampo.fi) tapaan FinnONTO-hankkeessa (http://www.seco.tkk.fi/projects/finnonto/) luotuun Kulttuurisampo.fi-palveluun (http://www.kulttuurisampo.fi/), sen yhteydessä luotuun kansalliseen semanttiseen kulttuuritiedon tietovarantoon ja rajapintoihin sekä FinnONTO:n avoimeen ontologiainfrasruktuuriin ja työkaluihin.

2. Palvelun semanttinen personointi

Kun palveluun sisältyy runsaasti, tässä tapauksessa jopa miljoonia kohteita, erityiseksi haasteeksi muodostuu informaatioähkyn välttäminen. Kaiken tiedon näyttäminen kaikille samalla tavalla eri tilanteissa käy mahdottomaksi, jolloin järjestelmältä tarvitaan päätöksentekokykyä siitä, mitä kohteita missäkin tilanteessa kannattaa kullekin asiakkaalle näyttää. Valintaa ja suosittelua voidaan tehdä paikan ja ajan perusteella sekä hyödyntäen tietoa käytettävissä olevista kulkuvälineistä, ajasta, asiakkaan mieltymyksistä ja muiden asiakkaiden toiminnasta.

Ongelman ratkaisemiseksi Matkailusampoon sisältyy erityinen personointisivu, jonka kautta asiakas voi ilmaista omia erityisiä kiinnostuksen kohteita luomalla oman profiilin. Profiilin kuvailussa käytetään ontologioita, jotka yhdistyvät sisällönkuvailussa käytettyihin ontologioihin, Näin yhteys profiilin ja aineistojen välille voidaan luoda tehokkaasti ja läpinäkyvästi. Profiilitietoja voi tällöin myös päivittää dynaamisesti kiinnostavan kohteen yhteydessä siihen liittyviä kuvailuja hyödyntäen.

3. Suoran sisällöntuotannon malli

Sisällöntuotanto ja aineistojen julkaiseminen kohdetietojen toimittajilta navigointijärjestelmien kehittäjien kautta palveluun vaatii nykyisin monia välikäsiä ja on siksi sekä hidas että kustannuksia aiheuttava. Ihannetapauksessa sisällön alkuperäiset tuottajat, kuten museot, matkailun edistämisen organisaatiot, matkailualan yrittäjät ja jopa kansalaiset voisivat tuottaa sisältöjä ilman välikäsiä.

MatkailuSammon ideana on, että esimerkiksi museon kuraattori voi nyt itse suunnitella, äänittää ja toteuttaa museonsa uuteen näyttelyyn liittyviä sisältöjä, esimerkiksi audioguide-kierroksen, joka nappia painamalla ilmestyy MatkailuSampoon asiakkaiden käytettäväksi.

Järjestelmään sisältyy kaksi pääasiallista käyttöskenaariota: 1) Yksittäisten kohteiden julkaisu. Kuraattori lataa ja kuvailee semanttisesti uuden kohteen Matkailusampoon, esimerkiksi patsaan luonnossa tai maalauksen näyttelyssä. Kun kohde on kuvattu, siihen liittyvät kuvat ja ääniselosteen ladattu ja kohde sijoitettu kartalle, voidaan sille automaattisesti generoida numeerinen yksilöivä tunnus ja QR-kuvake. Tämä voidaan liittää kohteeseen luonnossa tai museossa ja näin asiakas voi ladata mobiililaitteeseensa kohteeseen liittyvän web-sivun ja linkit siihen yhdistyvään tietoon. 2) Reittien suunnittelu ja julkaiseminen. Järjestelmällä on myös mahdollista suunnitella etukäteen reittejä, joita voi toteuttaa paikan päällä mobiililaitteen avulla. Reittisuunnittelu voidaan tehdä ONKI-ontologiapalveluun kytketyllä SAHA-editorilla järjestelmän RDF-tietokantaa, esimerkkinä kaikille tarkoitettu Espoon kaupunginmuseon laatima Tapiolan arkkitehtuurikierros. Lisäksi asiakkailla on mahdollisuus laatia vaivattomasti Matkailusammon interaktiivisella käyttöliittymällä omia reittejä, jotka eivät näy muille asiakkaille, ja seurata näitä mobiililaitteen avulla.

Toteutettu demostraatiojärjestelmä perustuu FinnONTO-hankkeessa kehitettyyn semanttisen webin infrastruktuuriin.

Sovellus ja sen sisällöntuotantojärjestelmä toimivat tavallisella web-selaimella eivätkä edellytä lisäohjelmien asentamista.

Datalähteet

Yhteensä n. 17 million POI-kohdetta, palvelua, tapahtumaan, paikkaa ja muuta näihin liittyvää kohdetta n. 20 eri datajoukosta. Esimerkiksi:
LinkedGeoData (3,1 milj.), DBpedia (430 000), MJREKI muinaismuistorekisteri (25 000), Pääkaupunkiseudun palvelukartta (3000) Museoviraston RKY rekisteri (2000), Helsinki WDC tapahtumat (2000), Turku 2011 tapahtumat (2000), Evenemax tapahtumat (2000), Tarinoiden Helsinki (2000), Museoliiton museot ja näyttelyt (1500), Suomenlinna Fortress places (250) ym.

Matkailusampo on semanttisen webin teknologiaa hyödyntävä mobiilin kulttuuripalvelun prototyyppi. Se perustuu Aalto- ja Helsingin yliopiston Semanttisen laskennan tutkimusryhmän (SeCo) johtamassa Semantic Uniquitous Services -hankkeessa (SUBI) (2009-2012) kehitettyyn teknologiaan, menetelmiin ja julkaisukonsepteihin. Hankkeen rahoittajia ovat Tekes ja suomalaisten yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden konsortio.

Publications about TravelSampo

2024

Eero Hyvönen: How to Create a National Cross-domain Ontology and Linked Data Infrastructure and Use It on the Semantic Web. Semantic Web - Interoperability, Usability, Applicability, IOS Press, 2024. DOI: 10.3233/SW-243468. bib pdf link

2023

Eero Hyvönen: Creating and Using a National Linked Open Data Infrastructure for Cultural Heritage Applications and Digital Humanities Research: Lessons Learned. DARIAH Annual Event 2023, Budapest, Hungary, abstracts of papers, DARIAH-EU, June, 2023. bib link
Eero Hyvönen: How to Create a National Cross-domain Ontology and Linked Data Infrastructure and Use It on the Semantic Web. Programming and Data Infrastructure in Digital Humanities, Book of Abstracts, pp. 7, High Performance Computing Centre, University of Évora, Portugal, March, 2023. bib link
Eero Hyvönen: Digital Humanities on the Semantic Web: Sampo Model and Portal Series. Semantic Web – Interoperability, Usability, Applicability, vol. 14, no. 4, pp. 729-744, IOS Press, 2023. bib pdf link

2020

Eero Hyvönen: Semantic Sampo Portals for Digital Humanities Based on a National Linked Open Data Infrastructure. 2020. White paper, Aalto University, Semantic Computing Research Group (SeCo). bib pdf
Eero Hyvönen: Sampo Model and Semantic Portals for Digital Humanities on the Semantic Web. DHN 2020 Digital Humanities in the Nordic Countries. Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 5th Conference, pp. 373-378, CEUR Workshop Proceedings, vol. 2612, Riga, Latvia, October, 2020. bib pdf link

2019

Eero Hyvönen: Linked Data in Use: Sampo Portals on the Semantic Web. EuropaNow, Council for European Studies (CES), Columbia University, September, 2019. bib pdf link

2014

Esko Ikkala, Eetu Mäkelä and Eero Hyvönen: TourRDF: Representing, Enriching, and Publishing Curated Tours Based on Linked Data. 19th International Conference of Knowledge Engineering and Management (EKAW 2014), Demo and Poster Papers, November, 2014. bib pdf
Current mobile tourist guide systems are developed and used in separate data silos: each system and vendor tends to use its own proprietary, closed formats for representing tours and point of interest (POI) content. As a result, tour data cannot be enriched from other providers’ tour and POI repositories, or from other external data sources — even when such data were publicly available by, e.g., cities willing to promote tourism. This paper argues, that an open shared RDF-based tour vocabulary is needed to address these problems, and introduces such a model, TourRDF, extending the earlier TourML schema into the era of Linked Data. As a test and an evaluation of the approach, a case study based on data about the Unesco World Heritage site Suomenlinna fortress is presented.

2011

Eetu Mäkelä, Aleksi Lindblad, Jari Väätäinen, Rami Alatalo, Osma Suominen and Eero Hyvönen: Discovering Places of Interest through Direct and Indirect Associations in Heterogeneous Sources -- The TravelSampo System. Terra Cognita 2011: Foundations, Technologies and Applications of the Geospatial Web, CEUR Workshop Proceedings, Vol-798, 2011. bib pdf
Linked data related to places has a potential to offer a vastly superior collection of information to base search and recommendation functionality on in eTourism visit planning as well as location-aware mobile applications. Particularly, through linked data, besided places interesting in themselves, it is possible to discover places interesting only through association, such as being the venue for a concert by an artist with an interesting genre. However, in order to harness this collective data source, challenges relating to data heterogeneity, quality, scale, and indexing and querying complexity must be resolved. In this paper, the TravelSampo visit planning and mobile application is presented, which tackles these issues. Using the system, queries describing both simple and complex interests can be run over some 17 million places of interest from over 20 vastly heterogeneous sources.

2010

Osma Suominen and Eero Hyvönen: Expressing and Aggregating Rich Event Descriptions. Proceedings of the 6th Workshop on Scripting and Development on the Semantic Web, Heraklion, Greece, May, 2010. bib pdf
Publishing information about upcoming events such as concerts and discussion group meetings in a structured format allows the event information to be aggregated, filtered and delivered to potential participants. Making automatic personalized recommendations about events requires structured metadata such as machine-understandable locations and semantic descriptions about the topic and audience of the event. We present a survey of the state of current semantic representation formats for events, including iCalendar and its RDFa and microformat representations, and show that their support for expressing rich structured metadata is limited. We have also tested how well different tools support and understand the formats. Based on the surveys we have implemented a rich event information schema for a health-oriented activity portal and developed an aggregation and validation tool for gathering and processing event information.
/var/www/html/include/secoweb/utils.php; Mon, 24 Jun 2024 17:39:41 +0000