» print this page!
» Follow us on Twitter
» Be our friend on Facebook

Latest News

Latest Publications

SeCo on Twitter

SeCo on Facebook

Parlamenttisampo
eduskunta semanttisessa webissä

Projektin kuvaus

Semanttinen parlamentti (SEMPARL) on konsortiohanke, jossa luodaan eduskunnan tietokannoista uudenlainen linkitetyn avoimen datan (Linked Open Data) palvelu ja tutkimusympäristö, "Parlamenttisampo", jonka avulla hanke tutkii parlamentaarista politiikkaa ja poliittista kulttuuria. Hanke rakentaa semanttisen webin teknologioille perustuvan julkisen avoimen palvelun tutkijoita, kansalaisia, mediaa ja valtionhallintoa varten, ja rikastaa eduskuntadataa muilla tietolähteillä kuten biografisella tiedolla, sosiaalisen median tiedoilla (Twitter) ja lainsäädännöllä. Tutkimushanke on kiinnostunut parlamentaarisesta, edustuksellisesta kulttuurista ja poliittisen kielen käytöstä pitkällä aikavälillä, ja tarkastelee näitä kansanedustajien, heidän verkostojensa, lainsäädäntötyön ja poliittisen kommunikaation kautta. Hanke tutkii myös uusien digitaalisten viestimien vaikutusta parlamentaariselle kulttuurille.

hyvonen-parliamentsampo-2021-03-04 from SeCo Research Group on Vimeo.

Hanke on osa Suomen Akatemian rahoittamaa DIGIHUM 2020-2022 -ohjelmaa. Hanke liittyy myös SeCo-ryhmässä menossa olevaan hankekokonaisuuteen Suomen lainsäädännön ja oikeustapausten julkaisemiseksi avoimena linkitetyn datan palveluna "Semanttinen Finlex" ja loppukäyttäjien "Lakisampona".

Eduskunta koolla VPK:n talolla 1907

Tulokset

Hankkeessa luodaan avoin kotimainen ontologia- ja tietoinfrastruktuuri eduskunnan aineistojen julkaisemiseksi ja rikastamiseksi linkitettynä avoimena datana. Aineistoja yhdistetään mm. Lakisampoon (lainsäädäntö, oikeustapaukset, hallituksen esitykset ym.) ja Biografiasampoon (poliitikkojen elämäkerrat ja historiallisten henkilöiden verkostot). Tulos julkaistaan avoimena linkitetyn datan palveluna Linked Data Finland -alustalla. Työssä voidaan hyödyntää Semanttisen laskennan tutkimusryhmän (SeCo) 'Sampo-mallia' ja -ohjelmistoja, ja työ yhdistyy laajempaa hankekokonaisuuteen LODI4DH, jonka tavoitteena on rakentaa kansallista digitaalisten ihmistieteiden linkitetyn datan tietoinfrastruktuuria.

Infrastruktuuria ja sille kehittäviä työkaluja pilotoidaan eduskunnan historian, poliittisen kulttuurin ja kielen tutkimuksessa.

Muita semanttisen webin "sampoja" verkossa

Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo) on julkaissut verkossa useita digitaalisten ihmistieteiden "sampoja" tutkijoiden ja laajemman yleisön käytettäväksi:

Kehitteillä ja valmistumassa on myös Manuscript Micration Mapper (MMM) (keskiaikaiset käsikirjoitukset), Löytösampo (arkeologia ja kansalaistiede) ja Lakisampo (oikeusministeriön Semanttinen Finlex -lakiaineistoihin liittyen).

Projektin organisaatio

Konsortiohankkeessa on mukana kolme yliopistoa.

  • Helsingin yliopisto, digitaalisten ihmistieteiden keskus HELDIG. HELDIG koordinoi koko hanketta ja keskittyy omassa tutkimuksessaan mm. kieliteknologiaan ja data-analyysiin. Hanketta vetää prof. Eero Hyvönen Semanttisen laskennan tutkimusryhmästä (SeCo).
  • Aalto-yliopisto, tietotekniikan laitos. Aalto-yliopisto keskittyy hankkeessa erityisesti semanttisen webin teknologioiden kehittämiseen sekä datapalvelun ja semanttisen portaalin toteutukseen. Aallon osuuden vetäjä on TkT, Staff Scientist Jouni Tuominen Semanttisen laskennan tutkimusryhmästä (SeCo).
  • Turun yliopisto, eduskuntatutkimuksen keskus. Turun yliopiston roolina hankkeessa on eduskunnan toimintaan ja aineistoihin liittyvä tutkimus. Turun osahanketta johtaa dosentti Kimmo Elo.

Hanke tekee yhteistyötä useiden kotimaisten tahojen kuten eduskunnan ja oikeusministeriön kanssa, joiden aineistot ja toiminta muodostaa perustan koko hankkeelle. Hankkeen kotimaiseen ohjausryhmään kuuluvat osahankkeiden vetäjien ohella Matti La Mela (Aalto), Ari Apilo (eduskunta), Sari Wilenius (eduskunta) ja Aki Hietanen (oikeusministeriö). Lisäksi projektilla on kansainvälinen neuvottelukunta (Advisory Board), jossa ovat mukana Dr. Laura Hollink (CWI, Centrum Wikunde & Informatica, Amsterdam), Prof. Bruno Martins (University of Lisbon) ja Prof. Andra Siibak (University of Tartu, Estonia, Institute of Social Studies).


Julkaisuja

2021

Esko Ikkala, Eero Hyvönen, Heikki Rantala and Mikko Koho: Sampo-UI: A Full Stack JavaScript Framework for Developing Semantic Portal User Interfaces. Semantic Web – Interoperability, Usability, Applicability, 2021. Accepted. bib pdf link
Petri Leskinen, Eero Hyvönen and Jouni Tuominen: Members of Parliament in Finland Knowledge Graph and its Linked Open Data Service. April, 2021. Submitted. bib pdf
Eero Hyvönen: Digital Humanities on the Semantic Web: Sampo Model and Portal Series. pp. 15 pp, April, 2021. Submitted. bib pdf
Rafael Leal, Joonas Kesäniemi, Mikko Koho and Eero Hyvönen: Relevance Feedback Search Based on Automatic Annotation and Classification of Texts. March, 2021. Submitted for peer review. bib pdf
Laura Sinikallio, Senka Drobac, Minna Tamper, Rafael Leal, Mikko Koho, Jouni Tuominen, Matti La Mela and Eero Hyvönen: Plenary Debates of the Parliament of Finland as Linked Open Data and in Parla-CLARIN Markup. March, 2021. Submitted for peer review. bib pdf
Eero Hyvönen: Sammon taontaa semanttisessa webissä (Forging Sampos on the Semantic Web). Tekniikan Waiheita, no. 2, 2021. Accepted for publication. bib pdf link

2020

Matti La Mela: Tracing the Emergence of Nordic Allemansrätten through Digitised Parliamentary Sources. Digital histories: Emergent approaches within the new digital history (Fridlund, Mats, Oiva, Mila and Paju, Petri (eds.)), pp. 181-197, Helsinki University Press, 2020. bib pdf link
Eero Hyvönen: Sampo Model and Semantic Portals for Digital Humanities on the Semantic Web. DHN 2020 Digital Humanities in the Nordic Countries. Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 5th Conference, pp. 373-378, CEUR Workshop Proceedings, vol. 2612, Riga, Latvia, October, 2020. bib pdf link
Eero Hyvönen: Linked Open Data Infrastructure for Digital Humanities in Finland. DHN 2020 Digital Humanities in the Nordic Countries. Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 5th Conference, pp. 254-259, CEUR Workshop Proceedings, vol. 2612, Riga, Latvia, October, 2020. bib pdf link
Kimmo Kettunen and Matti La Mela: Digging Deeper into the Finnish Parliamentary Protocols – Using a Lexical Semantic Tagger for Studying Meaning Change of Everyman’s Rights (allemansrätten). DHN 2020 Digital Humanities in the Nordic Countries. Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 5th Conference, pp. 63-80, CEUR Workshop Proceedings, vol. 2612, Riga, Latvia, October, 2020. bib pdf link
Eero Hyvönen: Semantic Sampo Portals for Digital Humanities Based on a National Linked Open Data Infrastructure. 2020. White paper, Aalto University, Samntic COmputing Research Group (SeCo). bib pdf link
Eero Hyvönen: Building and Using a National Linked Open Data Infrastructure for Digital Humanities: The Finnish Approach. Proceedings of the conferenve: Data for History 2020. Modelling Time, Places, Agents, Berlin, 2020. Accepted, conference postponed to 2021. bib pdf link
/var/www/html/include/secoweb/utils.php; Sat, 17 Apr 2021 17:31:14 +0000