» print this page!
» Follow us on Twitter
» Be our friend on Facebook

Latest News

Latest Publications

SeCo on Twitter

SeCo on Facebook

Parlamenttisampo
Eduskunta semanttisessa webissä

Parlamenttisammon datapalvelu ja semanttinen portaali Parlamenttisampo.fi julkistettiin 14.2.2023. Lisätietoa Parlamenttisammosta alla.

Parlamenttisampo-portaalin etusivun sovellusnäkymät puheenvuoroihin ja henkilöihin

Eduskunnan aineistot avoimeksi FAIR-dataksi ja sovelluksiksi!

Eduskunnan päätöksenteon ja lainsäädäntötyön avoimuus ja aineistojen saatavuus on suomalaisen demokratian yksi perusta. Keskeinen tähän liittyvä aineisto ovat täysistuntojen pöytäkirjat niihin sisältyvine puheineen eduskunnan perustamisesta 1907 alkaen. Pöytäkirjat ovat olleet saatavilla painettuina eduskunnan kirjastosta, ja nyttemmin myös verkosta eduskunnan sivuilta skannattuina PDF-dokumentteina, HTML-sivuina tai XML-muodossa valtiopäivistä riippuen. Keskeinen haaste aineistojen käytössä on ollut, että pöytäkirja-aineisto ei ole ollut saatavilla yhtenäisessä muodossa datana eikä esimerkiksi yksittäisten puheiden haku tai puheiden ja puhujien analysointi ole ollut mahdollista. Jos käyttäjä on tiennyt, millä valtiopäivillä joku puhe on pidetty, on hän voinut esimerkiksi ladata verkosta tuhatsivuisen skannatun pöytäkirjan ja hakea sieltä puhetta ja muuta tietoa dokumenttia lukemalla. Mutta jos halutaan esimerkiksi selvittää

 • kuka kansanedustaja on ensimmäisenä puhunut eduskunnassa "NATO":sta tai eniten "suomettumisesta" ja milloin? tai
 • montako puhetta edustaja Veikko Vennamo on pitänyt eri aikoina? tai
 • minkä puolueen edustajiin nykyeduskunnan (2022) vihreät kansaedustajat eniten viittaavat? tai
 • ketkä edustajat keskeyttävät useimmin ministeri Sanna Marinin, Annika Saarikon tai Krista Kiurun puheita nykyeduskunnassa (2022)?
ei nykyinen dokumenttien ja aineistojen lataamiseen ja lukemiseen perustuva verkkopalvelu ole toimiva ratkaisu. Eduskunnan avoin data on olennainen palvelu datalähteenä seuraavan polven digitaalisiin ihmistieteisiin perustuville verkkopalveluille. Sen ongelmana kuitenkin on, että vaikka esimerkiksi eduskunnan täysistuntojen pöytäkirjat ovat avoimesti saatavissa, niitä ei ole julkaistu yhtenäisessä muodossa datana modernien FAIR-periaatteiden mukaisesti löydettävästi (Findable), saavutettavasti (Accessible), yhteentoimivassa (Interoperable) ja uudelleen käytettävässä muodossa (Interoperable) haku- ja muita sovelluksia varten.

Semanttinen parlamentti oli Suomen Akatemian rahoittaman konsortiohanke, joka tarttui tähän haasteeseen 2020-2022. Hankkeessa luotiin ensimmäistä kertaa eduskunnan kaikista lähes miljoonasta täysistuntojen puheenvuorosta ja yli 2800 eduskunnassa puhuneesta kansaedustajasta ja muista henkilöistä uudenlainen linkitetyn avoimen datan (Linked Open Data (LOD)) infrastruktuuri "Parlamenttisampo", johon kuuluvat sekä 1) datajulkaisut eri muodoissa, 2) datapalvelut että 2) semanttinen portaalisovellus Parlamenttisampo.fi. Se on uusi jäsen Sampo-järjestelmien sarjassa, joista käytetyimmillä (Kirjasampo.fi ja Sotasampo.fi) on ollut yli miljoona käyttäjää verkossa.

Järjestelmän ydinaineistona ovat eduskunnan täysistuntojen kaikki pöytäkirjat ja kansanedustajien tietokanta, joiden sisältöä on rikastettu muilla tietolähteillä kuten biografisella tiedolla poliitikoista valtioneuvoston verkkosivuilta, Biografiasampo.fi-palvelusta ja Wikidatasta/Wikipediasta. Uuden Parlamenttisampo-datapalvelun avulla hankkeessa tutkittiin kansaedustajien kieltä, puheita, verkostoja, parlamentaarista politiikkaa ja poliittista kulttuuria. Parlamenttisammon datapalvelu ja Parlamenttisampo.fi-portaali puolestaan tarjoavat julkisen avoimen verkkopalvelun tutkijoita, kansalaisia, mediaa ja valtionhallintoa varten. Parlamenttisammon vastauksia esimerkiksi edellä esitettyihin kysymyksiin löytyy tästä artikkelista: ensimmäisenä NATO:sta puhui Yrjö Enne (SKDL) 27.5.1959 ja eniten suomettuminen-sanaa on käyttänyt kokoomuksen Georg Ehrnrooth. Veikko Vennamo on ollut eduskunnan kaikkien aikojen puhujakuninhgas yli 12600 varsinaisella puheenvuorollaan ja Marjatta Stenius-Kaukonen kuningatar 2941 puheenvuorolla. Vihreät viittaavat eniten kokoomuksen ja sitten keskustapuolueen kansaedustajiin. Nykyeduskunnan (2022) ministerien puheiden aktiivisin keskeyttäjä välihuudoilla on kokoomuksen Ben Zyskovics.

Parlamenttisammolla saatuja data-analyyttisiä tutkimustuloksia aktiivisimmista puhujista on käytetty mm. Helsingin Sanomien (HS) Musta laatikko -esityksissä Kansallisteatterissa ja siihen perustuvassa artikkelissa Melkein miljoona puhetta (2022), samoin tässä HS:n jutussa Vaikka eduskunta tasa-arvoistui, miehet keskeyttävät muita puhujia yhä paljon enemmän kuin naiset (2022) eduskunnan välihuudoista ja puheiden keskeyttäjistä.

Videoita Parlamenttisammosta

Alla oleva eduskunnan esittelytilaisuudessa pidetty puhe esittelee hanketta yleisesti ja demonstroi Parlamenttisammon käyttöä:

Projektin tuloksia 10.11.2022 mennessä on esitelty tarkemmin alla olevassa videossa.

Seuraavassa videossa kerrotaan tarkemmin Parlamenttisampoon kuuluvasta poliitikkojen toimintaa kuvaavasta tietämysgraafista.

Lopuksi Parlamenttisammon julkistustilaisuudessa 14.2.2023 pidetty esitelmä Parlamenttisammon taustalla olevasta visiosta ja järjestelmän toteutuksesta.

Hanke oli osa Suomen Akatemian rahoittamaa DIGIHUM 2020-2022 -ohjelmaa. Hanke liittyy myös SeCo-ryhmässä menossa olevaan työhön Suomen lainsäädännön ja oikeustapausten julkaisemiseksi avoimena linkitetyn datan palveluna Semanttinen Finlex ja loppukäyttäjien Lakisampona yhteistyössä oikeusministeriön kanssa.

Tulokset

Hankkeessa on luotu avoin kotimainen ontologia- ja tietoinfrastruktuuri eduskunnan aineistojen julkaisemiseksi ja rikastamiseksi linkitettynä avoimena datana. Aineistoja on yhdistetty mm. Lakisampoon (lainsäädäntö, oikeustapaukset, hallituksen esitykset ym.) ja Biografiasampoon (poliitikkojen elämäkerrat ja historiallisten henkilöiden verkostot). Tulos julkaistaan avoimena linkitetyn datan palveluna Linked Data Finland -alustalla. Työssä on hyödynnetty Semanttisen laskennan tutkimusryhmän (SeCo) Sampo-mallia ja -ohjelmistoja, ja työ yhdistyy laajempaan hankekokonaisuuteen LODI4DH, jonka tavoitteena on rakentaa kansallista digitaalisten ihmistieteiden linkitetyn datan tietoinfrastruktuuria.

Parlamenttisampo ja sen dataa on käytetty poliittisen kulttuurin ja kielen tutkmuksissa, joista joista löytyy tarkempaa tietoa alla kohdassa Julkaisuja. Järjestelmän avulla tehtyjä anayysejä on hyödynnetty myös mm. Helsingin Sanomien edellä kuvatuissa artikkeleissa.

Parlamenttisammon aineistot ja portaali verkossa

Parlamenttisammon julkistustilaísuudessa 14.2.2023 avattiin Parlamenttisammon data, datapalvelut ja portaali kaikkien hyödynnettäviksi avoimella CC BY 4.0 lisenssillä:

 1. Automaattisesti päivittäin päivittyvät CSV-tiedostot puheista CSC:n Allas-datapalvelussa: https://a3s.fi/parliamentsampo/speeches/csv/index.html
 2. Parla-CLARIN-formaatin mukaiset XML-versiot puheista (päivittyvät verkkaisemmin): https://a3s.fi/parliamentsampo/speeches/xml/index.html.
 3. ParlaMint-muotoinen alikorpus yleis-eurooppalaisen ParlaMint II -hankkeen aineistosivuilla.
 4. CSV-tiedosto eduskunnan kansanedustajista ja muista puhujista CSC:n Allas-datapalvelussa: https://a3s.fi/parliamentsampo/actors/csv/index.html
 5. Puhedata yhdistettynä eduskunnan ontologiaan, toimijoihin ja muihin entiteetteihin linkitettynä datana RDF Turtle -muodossa on käytettävissä 1) Linked Data Finland -alustan aineistosivulla https://www.ldf.fi/dataset/semparl ja datadumppina Zenodo.org-datapalvelussa https://doi.org/10.5281/zenodo.7636420.
 6. Semanttinen portaali Parlamenttisampo.fi

Parlamenttisammon infrastruktuuristä ja sen käytöstä on laadittu ohjeeksi tämä artikkeli.

Parlamenttisampoon viittaaminen

Parlamenttisammon aineistot ja ohjelmistot ovat avoimia CC BY 4.0 -lisenssillä, vain viittaus lähteeseen tarvitaan. Parlamenttisampoon voi artikkeleissa ja tutkimuksissa viitata mm. seuraavien julkaisujen avulla, joissa on kuvattu Parlamenttisampoa eri näkökulmista.

 1. Kattavin kokonaisesitys Parlamenttisammosta: Eero Hyvönen, Laura Sinikallio, Petri Leskinen, Senka Drobac, Rafael Leal, Matti La Mela, Jouni Tuominen, Henna Poikkimäki and Heikki Rantala: Publishing and Using Parliamentary Linked Data on the Semantic Web: ParliamentSampo System for Parliament of Finland. Semantic Web, January, 2024. In open review. pdf
 2. Parlamenttisammon idea ja käyttö: Eero Hyvönen, Laura Sinikallio, Petri Leskinen, Matti La Mela, Jouni Tuominen, Kimmo Elo, Senka Drobac, Mikko Koho, Esko Ikkala, Minna Tamper, Rafael Leal and Joonas Kesäniemi: Finnish Parliament on the Semantic Web: Using ParliamentSampo Data Service and Semantic Portal for Studying Political Culture and Language. Digital Parliamentary data in Action (DiPaDA 2022), Workshop at the 6th Digital Humanities in Nordic and Baltic Countries Conference, long paper, CEUR Workshop Proceedings, Vol. 3133, May, 2022. pdf
 3. Parlamenttisammon datapalvelut: Eero Hyvönen, Petri Leskinen, Laura Sinikallio, Matti La Mela, Jouni Tuominen, Senka Drobac, Henna Poikkimäki and Heikki Rantala: ParliamentSampo Infrastructure for Publishing the Plenary Speeches and Networks of Politicians of the Parliament of Finland as Open Data Service. Aalto University and University of Helsinki (HELDIG), February, 2023. pdf.
 4. Parlamenttisammon puheiden tietämysgraafi: Laura Sinikallio, Senka Drobac, Minna Tamper, Rafael Leal, Mikko Koho, Jouni Tuominen, Matti La Mela and Eero Hyvönen: Plenary Debates of the Parliament of Finland as Linked Open Data and in Parla-CLARIN Markup. 3rd Conference on Language, Data and Knowledge, LDK 2021, Open Access Series in Informatics (OASIcs), vol. 93, pp. 8:1-8:17, Schloss Dagstuhl - Leibniz-Zentrum für Informatik GmbH, Zaragoza, Spain, August, 2021. pdf
 5. Parlamenttisammon kansaedustajien prosopografinen tietämysgraafi: Petri Leskinen, Eero Hyvönen and Jouni Tuominen: Members of Parliament in Finland Knowledge Graph and Its Linked Open Data Service. Further with Knowledge Graphs. Proceedings of the 17th International Conference on Semantic Systems, 6-9 September 2021, Amsterdam, The Netherlands, pp. 255-269, IOS Press, 2021. pdf
 6. Yleisesittely suomeksi: Eero Hyvönen, Laura Sinikallio, Petri Leskinen, Senka Drobac, Jouni Tuominen, Kimmo Elo, Matti La Mela, Mikko Koho, Esko Ikkala, Minna Tamper, Rafael Leal and Joonas Kesäniemi: Parlamenttisampo: eduskunnan aineistojen linkitetyn avoimen datan palvelu ja sen käyttömahdollisuudet. Informaatiotutkimus, vol. 40, no. 2, November, 2021. pdf

Kun viittaat Parlamenttisammon aineistoihin, niin datan lähteeksi voi merkitä esimerkiksi viitteen [1] yllä, ja Parlamenttisampo.fi-palvelun verkkosivuihin voi viitata URL-osoitteiden avulla.

Muita semanttisen webin "sampoja" verkossa

Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo) on julkaissut verkossa useita digitaalisten ihmistieteiden "sampoja" tutkijoiden ja laajemman yleisön käytettäväksi:

Projektin organisaatio

Konsortiohankkeessa oli mukana kolme yliopistoa Suomen Akatemian rahoituksella.

 • Helsingin yliopisto, digitaalisten ihmistieteiden keskus HELDIG. HELDIG koordinoi koko hanketta ja keskittyy omassa tutkimuksessaan mm. kieliteknologiaan ja data-analyysiin. Koko Parlamenttisampo-hanketta ja työtä Helsingin yliopiston osahankkeessa veti prof. Eero Hyvönen Semanttisen laskennan tutkimusryhmästä (SeCo).
 • Aalto-yliopisto, tietotekniikan laitos. Aalto-yliopisto keskittyy hankkeessa erityisesti semanttisen webin teknologioiden kehittämiseen sekä datapalvelun ja semanttisen portaalin toteutukseen. Aallon osuuden vetäjä oli TkT, Staff Scientist Jouni Tuominen Semanttisen laskennan tutkimusryhmästä (SeCo).
 • Turun yliopisto, eduskuntatutkimuksen keskus. Turun yliopiston roolina hankkeessa on eduskunnan toimintaan ja aineistoihin liittyvä tutkimus. Turun osahanketta johti dosentti Kimmo Elo.

Parlamenttisampo-järjestelmä ja sen aineistot on kehitetty Helsingin yliopiston (HELDIG-keskus) ja Aalto-yliopiston Semanttisen laskennan tutkimusryhmän seuraavien jäsenten toimesta:

 • Eero Hyvönen (hankkeen vetäjä)
 • Laura Sinikallio
 • Petri Leskinen
 • Senka Drobac
 • Jouni Tuominen
 • Matti La Mela
 • Mikko Koho
 • Esko Ikkala
 • Minna Tamper
 • Rafael Leal
 • Heikki Rantala

Työ Parlamenttisammon parissa jatkuu osana kansallisista Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimusinfrastruktuuriohjelmaa FIN-CLARIAH ja DARIAH-FI; eduskunnan ja oikeusministeriön ovat yksi tärkeä osa kansallista digitaalisten ihmistieteiden infrastruktuuria.

Hankkeen kotimaiseen ohjausryhmään kuuluivat osahankkeiden vetäjien ohella Matti La Mela (Aalto), Ari Apilo (eduskunta), Sari Wilenius (eduskunta) ja Akhttps://www.hs.fi/politiikka/art-2000008690904.htmli Hietanen (oikeusministeriö). Lisäksi projektilla on kansainvälinen neuvottelukunta (Advisory Board), jossa ovat mukana Dr. Laura Hollink (CWI, Centrum Wikunde & Informatica, Amsterdam), Prof. Bruno Martins (University of Lisbon) ja Prof. Andra Siibak (University of Tartu, Estonia, Institute of Social Studies).

Parlamenttisammolla saatuja data-analyyttisiä tutkimustuloksia aktiivisimmista puhujista on käytetty mm. Helsingin Sanomien (HS) Musta laatikko -esityksissä Kansallisteatterissa ja siihen perustuvassa artikkelissa Melkein miljoona puhetta (2022), samoin tässä HS:n jutussa Vaikka eduskunta tasa-arvoistui, miehet keskeyttävät muita puhujia yhä paljon enemmän kuin naiset (2022) eduskunnan välihuudoista ja puheiden keskeyttäjistä.

Uutisia Parlamenttisammosta mediassa

Median tekemiä selvityksiä Parlamenttisammon avulla

 • Sonia Zaki: Melkein miljoona puhetta. Eduskunnan puheliaimmat kansanedustajat ovat pitäneet täysistunnoissa hengästyttävän määrän puheita. Tässä he ovat. Helsingin Sanomat, 26.6.2022.
 • Veera Paananen: Vaikka eduskunta tasa-arvoistui, miehet keskeyttävät muita puhujia yhä paljon enemmän kuin naiset. Helsingin Sanomat, 26.12.2022.
 • Veera Paananen: Ministeri Ville Tavio on puhunut väestön­vaihdosta useita kertoja edus­kunnassa. Helsingin Sanomat, 3.7.2023.
 • Alli Hallonblad: Perussuomalaiset ovat puhuneet islamista ja Afrikasta eduskunnassa huomattavasti enemmän kuin muut puolueet. Helsingin Sanomat, 7.8.2023.

  Julkaisuja

  2024

  Tomaž Erjavec, Matyáš Kopp, Nikola Ljubešić, Taja Kuzman, Paul Rayson, Petya Osenova, Maciej Ogrodniczuk, Çağrı Çöltekin, Danijel Koržinek, Katja Meden, Jure Skubic, Peter Rupnik, Tommaso Agnoloni, José Aires, Starkaður Barkarson, Roberto Bartolini, Núria Bel, María Calzada Pérez, Roberts Darģis, Sascha Diwersy, Maria Gavriilidou, Ruben van Heusden, Mikel Iruskieta, Neeme Kahusk, Anna Kryvenko, Noémi Ligeti-Nagy, Carmen Magariños, Martin Mölder, Costanza Navarretta, Kiril Simov, Lars Magne Tungland, Jouni Tuominen, John Vidler, Adina Ioana Vladu, Tanja Wissik, Väinö Yrjänäinen and and Darja Fišer: ParlaMint II: Advancing Comparable Parliamentary Corpora Across Europe. March, 2024. Submitted. bib link
  Eero Hyvönen, Laura Sinikallio, Petri Leskinen, Senka Drobac, Rafael Leal, Matti La Mela, Jouni Tuominen, Henna Poikkimäki and Heikki Rantala: Publishing and Using Parliamentary Linked Data on the Semantic Web: ParliamentSampo System for Parliament of Finland. Semantic Web, January, 2024. In open review. bib pdf
  Eero Hyvönen: How to Create a National Cross-domain Ontology and Linked Data Infrastructure and Use It on the Semantic Web. Semantic Web - Interoperability, Usability, Applicability, IOS Press, 2024. DOI: 10.3233/SW-243468. bib pdf link

  2023

  Eero Hyvönen: Parlamenttisampo avaa eduskunnan miljoona puhetta ja kansanedustajien verkostot kaikkien tutkittaviksi. Tieteessä tapahtuu, vol. 41, no. 1, Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV), 2023. bib pdf link
  Senka Drobac, Laura Sinikallio and Eero Hyvönen: An OCR Pipeline for Transforming Parliamentary Debates into Linked Data: Case ParliamentSampo – Parliament of Finland on the Semantic Web. Digital Humanities in the Nordic and Baltic Countries Publication, DHNB2023 Conference Proceedings, vol. 5, no. 1, pp. 287-296, University of Oslo Library, Norway, 2023. bib pdf link
  Eero Hyvönen, Petri Leskinen and Jouni Tuominen: A Data-driven Approach to Create an Ontology of Parliamentary Work: Case Parliament of Finland on the Semantic Web. Proceedings of SWODCH 2023. Semantic Web and Ontology Design for Cultural Heritage. Co-located with the 22nd International Semantic Web Conference (ISWC 2023) in Athens, Greece, CEUR Workshop Proceedings, Vol-3540, November, 2023. bib pdf link
  Eero Hyvönen, Laura Sinikallio, Petri Leskinen, Senka Drobac, Rafael Leal, Matti La Mela, Jouni Tuominen, Henna Poikkimäki and Heikki Rantala: Plenary Speeches of the Parliament of Finland as Linked Open Data and Data Services. Joint Proceedings of the Second International Workshop on Knowledge Graph Generation From Text and the First International BiKE Challenge co-located with 20th Extended Semantic Conference (ESWC 2023), pp. 1-20, CEUR Workshop Proceedings, Vol. 3447, August, 2023. bib pdf link
  Eero Hyvönen: Creating and Using a National Linked Open Data Infrastructure for Cultural Heritage Applications and Digital Humanities Research: Lessons Learned. DARIAH Annual Event 2023, Budapest, Hungary, abstracts of papers, DARIAH-EU, June, 2023. bib link
  Eero Hyvönen, Petri Leskinen and Heikki Rantala: Integrating Faceted Search with Data Analytic Tools in the User Interface of ParliamentSampo - Parliament of Finland on the Semantic Web. The Semantic Web: ESWC 2023 Satellite Events, pp. 16-21, Sringer-Verlag, June, 2023. bib pdf
  Eero Hyvönen: How to Create a National Cross-domain Ontology and Linked Data Infrastructure and Use It on the Semantic Web. Programming and Data Infrastructure in Digital Humanities, Book of Abstracts, pp. 7, High Performance Computing Centre, University of Évora, Portugal, March, 2023. bib link
  Minna Tamper, Laura Sinikallio, Jouni Tuominen and Eero Hyvönen: Transforming Linguistically Annotated Finnish Parliamentary Debates Into the Parla-CLARIN Format. Digital Humanities in the Nordic and Baltic Countries Seventh Conference (DHNB 2023), Book of Abstracts (Sofie Gilbert and Annika Rockenberger (eds.)), pp. 118, University of Oslo Library, Oslo, Norway, March, 2023. bib link
  Eero Hyvönen, Petri Leskinen, Laura Sinikallio, Senka Drobac, Rafael Leal, Matti La Mela, Jouni Tuominen, Henna Poikkimäki and Heikki Rantala: ParliamentSampo Infrastructure for Publishing the Plenary Speeches and Networks of Politicians of the Parliament of Finland as Open Data Services. Aalto University, Dept. of Computer Science, February, 2023. Paper published at the publication event of the ParliamentSampo data service and portal. bib pdf
  Eero Hyvönen: Digital Humanities on the Semantic Web: Sampo Model and Portal Series. Semantic Web – Interoperability, Usability, Applicability, vol. 14, no. 4, pp. 729-744, IOS Press, 2023. bib pdf link

  2022

  Henna Poikkimäki, Petri Leskinen, Minna Tamper and Eero Hyvönen: Analyses of Networks of Politicians Based on Linked Data: Case ParliamentSampo - Parliament of Finland on the Semantic Web. New Trends in Database and Information Systems, pp. 585-592, Springer International Publishing, August, 2022. bib pdf link
  Eero Hyvönen, Laura Sinikallio, Petri Leskinen, Matti La Mela, Jouni Tuominen, Kimmo Elo, Senka Drobac, Mikko Koho, Esko Ikkala, Minna Tamper, Rafael Leal and Joonas Kesäniemi: Linked Data Approach for Studying Parliamentary Speeches and Networks of Politicians in Finland 1907-2021 (long paper). Digital Humanities 2022, Conference Abstracts, July 25-29, 2022 Online, Tokyo. Japan, University of Tokyo, pp. 254-257, ADHO, July, 2022. bib link
  Eero Hyvönen, Laura Sinikallio, Petri Leskinen, Matti La Mela, Jouni Tuominen, Kimmo Elo, Senka Drobac, Mikko Koho, Esko Ikkala, Minna Tamper, Rafael Leal and Joonas Kesäniemi: Finnish Parliament on the Semantic Web: Using ParliamentSampo Data Service and Semantic Portal for Studying Political Culture and Language. Digital Parliamentary data in Action (DiPaDA 2022), Workshop at the 6th Digital Humanities in Nordic and Baltic Countries Conference, long paper, pp. 69-85, CEUR Workshop Proceedings, Vol. 3133, May, 2022. bib pdf link
  Minna Tamper, Rafael Leal, Laura Sinikallio, Petri Leskinen, Jouni Tuominen and Eero Hyvönen: Extracting Knowledge from Parliamentary Debates for Studying Political Culture and Language. Proceedings of the 1st International Workshop on Knowledge Graph Generation From Text and the 1st International Workshop on Modular Knowledge co-located with 19th Extended Semantic Conference (ESWC 2022) (Sanju Tiwari, Nandana Mihindukulasooriya, Francesco Osborne, Dimitris Kontokostas, Jennifer D’Souza and Mayank Kejriwal (eds.)), vol. 3184, pp. 70-79, CEUR WS, May, 2022. International Workshop on Knowledge Graph Generation from Text (TEXT2KG 2022). bib pdf link
  Matti La Mela, Fredrik Norén and Eero Hyvönen (eds.): Proceedings of the Digital Parliamentary Data in Action (DiPaDA 2022) Workshop. CEUR Workshop Proceedings, vol. 3133, May, 2022. bib link
  Matti La Mela, Fredrik Norén and Eero Hyvönen: Digital Parliamentary Data in Action (DiPaDA 2022): Introduction. Proceedings of the Digital Parliamentary Data in Action (DiPaDA 2022) Workshop, CEUR Workshop Proceedings, Vol. 3133, May, 2022. bib pdf link
  Esko Ikkala, Eero Hyvönen, Heikki Rantala and Mikko Koho: Sampo-UI: A Full Stack JavaScript Framework for Developing Semantic Portal User Interfaces. Semantic Web – Interoperability, Usability, Applicability, vol. 13, no. 1, pp. 69-84, January, 2022. Online version published in 2021, print version in 2022. bib pdf link

  2021

  Eero Hyvönen, Laura Sinikallio, Petri Leskinen, Senka Drobac, Jouni Tuominen, Kimmo Elo, Matti La Mela, Mikko Koho, Esko Ikkala, Minna Tamper, Rafael Leal and Joonas Kesäniemi: Parlamenttisampo: eduskunnan aineistojen linkitetyn avoimen datan palvelu ja sen käyttömahdollisuudet. Informaatiotutkimus, vol. 40, no. 3, pp. 216-244, November, 2021. bib pdf link
  Petri Leskinen, Eero Hyvönen and Jouni Tuominen: Sparql2GraphServer: a Server-side Tool for Extracting Networks from Linked Data for Data Analysis. ISWC-Posters-Demos-Industry 2021 International Semantic Web Conference (ISWC) 2021: Posters, Demos, and Industry Tracks, CEUR Workshop Proceedings, Oct, 2021. bib pdf link
  Laura Sinikallio, Senka Drobac, Minna Tamper, Rafael Leal, Mikko Koho, Jouni Tuominen, Matti La Mela and Eero Hyvönen: Plenary Debates of the Parliament of Finland as Linked Open Data and in Parla-CLARIN Markup. 3rd Conference on Language, Data and Knowledge, LDK 2021, Open Access Series in Informatics (OASIcs), vol. 93, pp. 8:1-8:17, Schloss Dagstuhl - Leibniz-Zentrum für Informatik GmbH, Zaragoza, Spain, August, 2021. bib pdf link
  Eero Hyvönen: Sammon taontaa semanttisessa webissä (Forging Sampos on the Semantic Web). Tekniikan Waiheita, vol. 39, no. 2, pp. 87-105, Tekniikan Historian Seura ry, July, 2021. bib pdf link
  Kimmo Kettunen and Matti La Mela: Semantic tagging and the Nordic tradition of Everyman’s rights. Digital Scholarship in the Humanities (DSH), pp. preprint, Oxford University Press, April, 2021. Accepted. bib pdf
  This article uses semantic tagging to analyse the Nordic concept of everyman’s rights (a right of public access to nature) in protocols of the Finnish parliament. In the analysis, we use a novel tool, a lexical semantic tagger for Finnish (FiST), which is used to tag key discussions about everyman’s rights in the Finnish parliament. The article has two contributions: first, it presents a method which combines semantic tagging and similarity analysis of corpora (keyness) for studying the formation of political concepts in large textual data. Second, it sheds light on the Nordic access rights and the underlying customary everyman’s rights. Despite its central role in public debate, the history of the concept has not been well researched. Our analysis shows that the legislative context could be clearly detected with our approach, and that the method allowed us to describe shifts in the meaning of everyman’s rights in the legislative discussion.
  Petri Leskinen, Eero Hyvönen and Jouni Tuominen: Members of Parliament in Finland Knowledge Graph and Its Linked Open Data Service. Further with Knowledge Graphs. Proceedings of the 17th International Conference on Semantic Systems, 6-9 September 2021, Amsterdam, The Netherlands, pp. 255-269, IOS Press, 2021. bib pdf link

  2020

  Eero Hyvönen: Semantic Sampo Portals for Digital Humanities Based on a National Linked Open Data Infrastructure. 2020. White paper, Aalto University, Semantic Computing Research Group (SeCo). bib pdf
  Matti La Mela: Tracing the Emergence of Nordic Allemansrätten through Digitised Parliamentary Sources. Digital histories: Emergent approaches within the new digital history (Fridlund, Mats, Oiva, Mila and Paju, Petri (eds.)), pp. 181-197, Helsinki University Press, 2020. bib pdf link
  Eero Hyvönen: Linked Open Data Infrastructure for Digital Humanities in Finland. DHN 2020 Digital Humanities in the Nordic Countries. Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 5th Conference, pp. 254-259, CEUR Workshop Proceedings, vol. 2612, Riga, Latvia, October, 2020. bib pdf link
  Eero Hyvönen: Sampo Model and Semantic Portals for Digital Humanities on the Semantic Web. DHN 2020 Digital Humanities in the Nordic Countries. Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 5th Conference, pp. 373-378, CEUR Workshop Proceedings, vol. 2612, Riga, Latvia, October, 2020. bib pdf link
  Kimmo Kettunen and Matti La Mela: Digging Deeper into the Finnish Parliamentary Protocols – Using a Lexical Semantic Tagger for Studying Meaning Change of Everyman’s Rights (allemansrätten). DHN 2020 Digital Humanities in the Nordic Countries. Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 5th Conference, pp. 63-80, CEUR Workshop Proceedings, vol. 2612, Riga, Latvia, October, 2020. bib pdf link
  Eero Hyvönen: Building and Using a National Linked Open Data Infrastructure for Digital Humanities: The Finnish Approach. Proceedings of the conferenve: Data for History 2020. Modelling Time, Places, Agents, Berlin, 2020. Accepted, conference postponed to 2021. bib pdf link
 • /var/www/html/include/secoweb/utils.php; Mon, 24 Jun 2024 16:39:07 +0000