» print this page!
» Follow us on Twitter
» Be our friend on Facebook

Latest News

Latest Publications

SeCo on Twitter

SeCo on Facebook

Parlamenttisampo
eduskunta semanttisessa webissä

Projektin kuvaus

Semanttinen parlamentti (SEMPARL) on konsortiohanke, jossa luodaan eduskunnan tietokannoista uudenlainen linkitetyn avoimen datan (Linked Open Data) palvelu ja tutkimusympäristö, "Parlamenttisampo", jonka avulla hanke tutkii parlamentaarista politiikkaa ja poliittista kulttuuria. Hanke rakentaa semanttisen webin teknologioille perustuvan julkisen avoimen palvelun tutkijoita, kansalaisia, mediaa ja valtionhallintoa varten, ja rikastaa eduskuntadataa muilla tietolähteillä kuten biografisella tiedolla, sosiaalisen median tiedoilla (Twitter) ja lainsäädännöllä. Tutkimushanke on kiinnostunut parlamentaarisesta, edustuksellisesta kulttuurista ja poliittisen kielen käytöstä pitkällä aikavälillä, ja tarkastelee näitä kansanedustajien, heidän verkostojensa, lainsäädäntötyön ja poliittisen kommunikaation kautta. Hanke tutkii myös uusien digitaalisten viestimien vaikutusta parlamentaariselle kulttuurille.

Alla oleva eduskunnan esittelytilaisuudessa esitetty video esittelee hanketta yleisesti ja demonstroi Parlamenttisammon käyttöä:

Tässä videossa esitellään hanketta hieman laajemmin:

Seuraavassa videossa kerrotaan tarkemmin Parlamenttisampoon kuuluvasta poliitikkojen toimintaa kuvaavasta tietämysgraafista. Eduskunnan yli 900 000 puheesta muodostettua, edelliseen linkittyvää tietämysgraafia on esitelty tarkemmin julkaisuissa (Sinikallio et al., 2021) ja (Hyvönen et al., 2021).

Hanke on osa Suomen Akatemian rahoittamaa DIGIHUM 2020-2022 -ohjelmaa. Hanke liittyy myös SeCo-ryhmässä menossa olevaan hankekokonaisuuteen Suomen lainsäädännön ja oikeustapausten julkaisemiseksi avoimena linkitetyn datan palveluna "Semanttinen Finlex" ja loppukäyttäjien "Lakisampona".

Eduskunta koolla VPK:n talolla 1907

Tulokset

Hankkeessa luodaan avoin kotimainen ontologia- ja tietoinfrastruktuuri eduskunnan aineistojen julkaisemiseksi ja rikastamiseksi linkitettynä avoimena datana. Aineistoja yhdistetään mm. Lakisampoon (lainsäädäntö, oikeustapaukset, hallituksen esitykset ym.) ja Biografiasampoon (poliitikkojen elämäkerrat ja historiallisten henkilöiden verkostot). Tulos julkaistaan avoimena linkitetyn datan palveluna Linked Data Finland -alustalla. Työssä voidaan hyödyntää Semanttisen laskennan tutkimusryhmän (SeCo) 'Sampo-mallia' ja -ohjelmistoja, ja työ yhdistyy laajempaa hankekokonaisuuteen LODI4DH, jonka tavoitteena on rakentaa kansallista digitaalisten ihmistieteiden linkitetyn datan tietoinfrastruktuuria.

Projektin tuloksia 10.11.2022 mennessä on esitelty alla olevassa videossa.

Infrastruktuuria ja sille kehittäviä työkaluja pilotoidaan eduskunnan historian, poliittisen kulttuurin ja kielen tutkimuksessa.

Muita semanttisen webin "sampoja" verkossa

Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo) on julkaissut verkossa useita digitaalisten ihmistieteiden "sampoja" tutkijoiden ja laajemman yleisön käytettäväksi:

Projektin organisaatio

Konsortiohankkeessa on mukana kolme yliopistoa.

  • Helsingin yliopisto, digitaalisten ihmistieteiden keskus HELDIG. HELDIG koordinoi koko hanketta ja keskittyy omassa tutkimuksessaan mm. kieliteknologiaan ja data-analyysiin. Hanketta vetää prof. Eero Hyvönen Semanttisen laskennan tutkimusryhmästä (SeCo).
  • Aalto-yliopisto, tietotekniikan laitos. Aalto-yliopisto keskittyy hankkeessa erityisesti semanttisen webin teknologioiden kehittämiseen sekä datapalvelun ja semanttisen portaalin toteutukseen. Aallon osuuden vetäjä on TkT, Staff Scientist Jouni Tuominen Semanttisen laskennan tutkimusryhmästä (SeCo).
  • Turun yliopisto, eduskuntatutkimuksen keskus. Turun yliopiston roolina hankkeessa on eduskunnan toimintaan ja aineistoihin liittyvä tutkimus. Turun osahanketta johtaa dosentti Kimmo Elo.

Hanke tekee yhteistyötä useiden kotimaisten tahojen kuten eduskunnan ja oikeusministeriön kanssa, joiden aineistot ja toiminta muodostaa perustan koko hankkeelle. Hankkeen kotimaiseen ohjausryhmään kuuluvat osahankkeiden vetäjien ohella Matti La Mela (Aalto), Ari Apilo (eduskunta), Sari Wilenius (eduskunta) ja Aki Hietanen (oikeusministeriö). Lisäksi projektilla on kansainvälinen neuvottelukunta (Advisory Board), jossa ovat mukana Dr. Laura Hollink (CWI, Centrum Wikunde & Informatica, Amsterdam), Prof. Bruno Martins (University of Lisbon) ja Prof. Andra Siibak (University of Tartu, Estonia, Institute of Social Studies).


Julkaisuja

2022

Mehwish Alam, Victor de Boer, Enrico Daga, Marieke van Erp, Eero Hyvönen and Albert Meroño-Peñuela: Editorial of Special Issue on Cultural Heritage and Semantic Web Technology. Semantic Web journal, IOS Press, 2022. Forth-coming. bib
Henna Poikkimäki, Petri Leskinen, Minna Tamper and Eero Hyvönen: Analyses of Networks of Politicians Based on Linked Data: Case ParliamentSampo - Parliament of Finland on the Semantic Web. Semantic Web and Ontology Design for Cultural Heritage (SWODCH 2022), Turin, Italy, Proceedings, CEUR WS Proceedings, 2022. Accepted. bib pdf
Eero Hyvönen, Laura Sinikallio, Petri Leskinen, Matti La Mela, Jouni Tuominen, Kimmo Elo, Senka Drobac, Mikko Koho, Esko Ikkala, Minna Tamper, Rafael Leal and Joonas Kesäniemi: Linked Data Approach for Studying Parliamentary Speeches and Networks of Politicians in Finland 1907-2021 (long paper). Digital Humanities 2022, Conference Abstracts, July 25-29, 2022 Online, Tokyo. Japan, University of Tokyo, pp. 254-257], ADHO, July, 2022. bib link
Eero Hyvönen, Laura Sinikallio, Petri Leskinen, Matti La Mela, Jouni Tuominen, Kimmo Elo, Senka Drobac, Mikko Koho, Esko Ikkala, Minna Tamper, Rafael Leal and Joonas Kesäniemi: Finnish Parliament on the Semantic Web: Using ParliamentSampo Data Service and Semantic Portal for Studying Political Culture and Language. Digital Parliamentary data in Action (DiPaDA 2022), Workshop at the 6th Digital Humanities in Nordic and Baltic Countries Conference, long paper, CEUR Workshop Proceedings, Vol. 3133, May, 2022. bib pdf link
Matti La Mela, Fredrik Norén and Eero Hyvönen (eds.): Proceedings of the Digital Parliamentary Data in Action (DiPaDA 2022) Workshop. CEUR Workshop Proceedings, vol. 3133, May, 2022. bib link
Minna Tamper, Rafael Leal, Laura Sinikallio, Petri Leskinen, Jouni Tuominen and Eero Hyvönen: Extracting Knowledge from Parliamentary Debates for Studying Political Culture and Language. Proceedings of the 1st International Workshop on Knowledge Graph Generation From Text and the 1st International Workshop on Modular Knowledge co-located with 19th Extended Semantic Conference (ESWC 2022) (Sanju Tiwari, Nandana Mihindukulasooriya, Francesco Osborne, Dimitris Kontokostas, Jennifer D’Souza and Mayank Kejriwal (eds.)), vol. 3184, pp. 70-79, CEUR WS, May, 2022. International Workshop on Knowledge Graph Generation from Text (TEXT2KG 2022). bib pdf link
Matti La Mela, Fredrik Norén and Eero Hyvönen: Digital Parliamentary Data in Action (DiPaDA 2022): Introduction. Proceedings of the Digital Parliamentary Data in Action (DiPaDA 2022) Workshop, CEUR Workshop Proceedings, Vol. 3133, May, 2022. bib pdf link
Esko Ikkala, Eero Hyvönen, Heikki Rantala and Mikko Koho: Sampo-UI: A Full Stack JavaScript Framework for Developing Semantic Portal User Interfaces. Semantic Web – Interoperability, Usability, Applicability, vol. 13, no. 1, pp. 69-84, January, 2022. Online version published in 2021, print version in 2022. bib pdf link
Eero Hyvönen: Digital Humanities on the Semantic Web: Sampo Model and Portal Series. 2022. Semantic Web journal, accepted. bib pdf

2021

Eero Hyvönen, Laura Sinikallio, Petri Leskinen, Senka Drobac, Jouni Tuominen, Kimmo Elo, Matti La Mela, Mikko Koho, Esko Ikkala, Minna Tamper, Rafael Leal and Joonas Kesäniemi: Parlamenttisampo: eduskunnan aineistojen linkitetyn avoimen datan palvelu ja sen käyttömahdollisuudet. Informaatiotutkimus, vol. 40, no. 2, November, 2021. bib pdf link
Petri Leskinen, Eero Hyvönen and Jouni Tuominen: Sparql2GraphServer: a Server-side Tool for Extracting Networks from Linked Data for Data Analysis. ISWC-Posters-Demos-Industry 2021 International Semantic Web Conference (ISWC) 2021: Posters, Demos, and Industry Tracks, CEUR Workshop Proceedings, Oct, 2021. bib pdf link
Laura Sinikallio, Senka Drobac, Minna Tamper, Rafael Leal, Mikko Koho, Jouni Tuominen, Matti La Mela and Eero Hyvönen: Plenary Debates of the Parliament of Finland as Linked Open Data and in Parla-CLARIN Markup. 3rd Conference on Language, Data and Knowledge, LDK 2021, Open Access Series in Informatics (OASIcs), vol. 93, pp. 8:1-8:17, Schloss Dagstuhl - Leibniz-Zentrum für Informatik GmbH, Zaragoza, Spain, August, 2021. bib pdf link
Eero Hyvönen: Sammon taontaa semanttisessa webissä (Forging Sampos on the Semantic Web). Tekniikan Waiheita, vol. 39, no. 2, pp. 87-105, Tekniikan Historian Seura ry, July, 2021. bib pdf link
Kimmo Kettunen and Matti La Mela: Semantic tagging and the Nordic tradition of Everyman’s rights. Digital Scholarship in the Humanities (DSH), pp. preprint, Oxford University Press, April, 2021. Accepted. bib pdf
This article uses semantic tagging to analyse the Nordic concept of everyman’s rights (a right of public access to nature) in protocols of the Finnish parliament. In the analysis, we use a novel tool, a lexical semantic tagger for Finnish (FiST), which is used to tag key discussions about everyman’s rights in the Finnish parliament. The article has two contributions: first, it presents a method which combines semantic tagging and similarity analysis of corpora (keyness) for studying the formation of political concepts in large textual data. Second, it sheds light on the Nordic access rights and the underlying customary everyman’s rights. Despite its central role in public debate, the history of the concept has not been well researched. Our analysis shows that the legislative context could be clearly detected with our approach, and that the method allowed us to describe shifts in the meaning of everyman’s rights in the legislative discussion.
Petri Leskinen, Eero Hyvönen and Jouni Tuominen: Members of Parliament in Finland Knowledge Graph and Its Linked Open Data Service. Further with Knowledge Graphs. Proceedings of the 17th International Conference on Semantic Systems, 6-9 September 2021, Amsterdam, The Netherlands, pp. 255-269, IOS Press, 2021. bib pdf link

2020

Matti La Mela: Tracing the Emergence of Nordic Allemansrätten through Digitised Parliamentary Sources. Digital histories: Emergent approaches within the new digital history (Fridlund, Mats, Oiva, Mila and Paju, Petri (eds.)), pp. 181-197, Helsinki University Press, 2020. bib pdf link
Eero Hyvönen: Semantic Sampo Portals for Digital Humanities Based on a National Linked Open Data Infrastructure. 2020. White paper, Aalto University, Semantic Computing Research Group (SeCo). bib pdf
Kimmo Kettunen and Matti La Mela: Digging Deeper into the Finnish Parliamentary Protocols – Using a Lexical Semantic Tagger for Studying Meaning Change of Everyman’s Rights (allemansrätten). DHN 2020 Digital Humanities in the Nordic Countries. Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 5th Conference, pp. 63-80, CEUR Workshop Proceedings, vol. 2612, Riga, Latvia, October, 2020. bib pdf link
Eero Hyvönen: Sampo Model and Semantic Portals for Digital Humanities on the Semantic Web. DHN 2020 Digital Humanities in the Nordic Countries. Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 5th Conference, pp. 373-378, CEUR Workshop Proceedings, vol. 2612, Riga, Latvia, October, 2020. bib pdf link
Eero Hyvönen: Linked Open Data Infrastructure for Digital Humanities in Finland. DHN 2020 Digital Humanities in the Nordic Countries. Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 5th Conference, pp. 254-259, CEUR Workshop Proceedings, vol. 2612, Riga, Latvia, October, 2020. bib pdf link
Eero Hyvönen: Building and Using a National Linked Open Data Infrastructure for Digital Humanities: The Finnish Approach. Proceedings of the conferenve: Data for History 2020. Modelling Time, Places, Agents, Berlin, 2020. Accepted, conference postponed to 2021. bib pdf link
/var/www/html/include/secoweb/utils.php; Wed, 30 Nov 2022 00:40:15 +0000