» print this page!
» Follow us on Twitter
» Be our friend on Facebook

Latest News

Latest Publications

SeCo on Twitter

SeCo on Facebook

Tervetuloa julkistustilaisuuteen:


Parlamenttisampo - eduskunta semanttisessa webissä:

Täysistuntojen 1907-2023 puheiden ja verkostojen avoin datapalvelu ja semanttinen portaali

Tiistaina 14.2.2023, 13:00–16:00
Helsingin yliopisto, Porthania, Suomen laki -sali, Yliopistonkatu 3, Helsinki

Helsingin yliopiston Digitaalisten ihmistieteiden keskus HELDIG ja Aalto-yliopiston tietotekniikan laitos, Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo), kutsuvat Teidät avoimeen ja maksuttomaan tilaisuuteen, jossa esitellään ja julkistetaan uusi avoimen datan palvelu ja semanttinen portaali Parlamenttisampo - eduskunta semanttisessa webissä.


Eduskunta kokoontuu VPK:n talolla (Signe Brander, 1907)


Mikä on Parlamenttisampo?

Parlamenttisampo-hankkeessa on ensimmäistä kertaa muunnettu eduskunnan kaikkien täysistuntojen 1907-2023 lähes miljoona puheenvuoroa avoimeksi dataksi, mikä mahdollistaa 2800 kansanedustajan puheiden, kielen, poliittisen kulttuurin ja verkostojen hakemisen ja tutkimisen uudella tavalla digitaalisten ihmistieteiden keinoin. Aineistot julkaistaan verkossa 14.2.2023 avoimesti käytettäviksi datapalveluna useassa eri muodossa eri käyttötarpeita varten. Esimerkkinä datapalvelun sovelluksista julkistetaan samalla semanttinen portaali Parlamenttisampo.fi tutkijoiden, median, poliitikkojen ja suuren yleisön käytettäväksi. Datapalvelua ja portaalia on esitelty tarkemmin tässä Tieteessä tapahtuu -lehden artikkelissa Parlamenttisampo avaa eduskunnan miljoona puhetta ja kansanedustajien verkostot kaikkien tutkittaviksi. Semanttisen webin teknologioihin perustuva Parlamenttisampo on uusi jäsen Sampo-datapalveluiden ja -portaalien sarjassa, joilla on ollut jopa miljoonia käyttäjiä semanttisessa webissä.

Parlamenttisampo-järjestelmä on kehitetty eduskunnan avointen aineistojen pohjalta Helsingin yliopiston Digitaalisten ihmistieteiden keskuksen HELDIG ja Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksen toimesta, osana laajempaa Suomen Akatemian rahoittamaa Semanttien parlamentti -projektia ja kansallista FIN-CLARIAH-infrastruktuuriohjelmaa.


Datapalvelu ja portaali verkossa

Parlamenttisampo-data julkaistaan useassa eri muodossa (CSV, Parla-CLARIN, ParlaMint ja RDF) ja toiminnallisena SPARQL-rajapintana Linked Data Finland -alustalla (LDF.fi):

https://www.ldf.fi/dataset/semparl

Parlamenttisampo-portaali, joka perustuu em. SPARQL-rajapintapalveluun ja on toteutettu Sampo-UI-kehysjärjestelmällä, avataan osoitteessa:

https://parlamenttisampo.fi


Ohjelma

Tilaisuus alkaa Parlamenttisampo-hankkeen vetäjän prof. Eero Hyvösen esitelmällä ja eduskunnan verkkopalveluiden johtavan asiantuntijan Päivikki Karhulan esityksellä eduskunnan avoimista aineistoista. Tämän jälkeen kuullaan puheenvuoro Oikeusvaltiokeskuksen johtaja Tuija Braxilta, joka on toiminut aiemmin mm. kansanedustajana ja oikeusministerinä. Sitten projektiryhmän tutkijat esittelevät miten Parlamenttisammon semanttinen data ja sen datapalvelut luotiin (Laura Sinikallio, Senka Drobac, Rafael Leal, Jouni Tuominen ja Petri Leskinen), miten Parlamenttisampo-portaali on tehty ja toimii (Heikki Rantala) ja miten verkkopalveluita voidaan käyttää tutkimuksessa (Petri Leskinen, Henna Poikkimäki ja Eero Hyvönen). Tilaisuudessa esiteltävän Parlamenttisammon teknistä infrastruktuuria ja datajulkaisuja on kuvattu tarkemmin tässä artikkelissa.

 • 13:00–13:15 Parlamenttisampo: hankkeen visio ja sen toteutus
  Eero Hyvönen, professori, johtaja, Helsingin yliopisto (HELDIG-keskus) ja Aalto-yliopisto
  Video, kalvot pdf
 • 13:15–13:30 Eduskunnan avoimen datan palvelut
  Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija, verkkopalvelut, eduskunta
  Kalvot pdf
 • 13:30–13:45 Mitä helpompi pääsy asiakirjoihin ja päätösten syntyprosesseihin, sitä parempi oikeusvaltio
  Tuija Brax, johtaja, Oikeusvaltiokeskus, Helsingin yliopisto
  Video, kalvot pdf
 • 13:45-14:00 Miljoona puhetta datana: täysistuntojen pöytäkirjojen muuntaminen
  Laura Sinikallio, FM, Helsingin yliopisto, Senka Drobac, FT, Aalto-yliopisto, ja Rafael Leal, väitöskirjatutkija, Aalto-yliopisto
  Kalvot pdf
 • 14:00-14:10 Eduskunnan 2800 puhujaa semanttisena verkkona
  Petri Leskinen, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto (HELDIG-keskus) ja Aalto-yliopisto
  Kalvot pdf
 • 14:10-14:25 Parlamenttisammon datapalvelut: miten lataat tietoa eri muodoissa ja käytät rajapintoja
  Jouni Tuominen, Staff Scientist, TkT, Helsingin yliopisto (HSSH-instituutti ja HELDIG-keskus) ja Aalto-yliopisto
  Kalvot pdf
 • 14:25-14:45 Parlamenttisampo-portaalin esittely ja demonstraatio: aineistojen älykäs haku ja analysointi
  Heikki Rantala, väitöskirjatutkija, Aalto-yliopisto, ja Petri Leskinen, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto (HELDIG-keskus) ja Aalto-yliopisto
  Kalvot pdf
 • 14:45-15:00 Parlamenttisammon hyödyntäminen data-analyyseissä
  Eero Hyvönen, Helsingin yliopisto (HELDIG-keskus) ja Aalto-yliopisto, Petri Leskinen, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto (HELDIG) ja Aalto-yliopisto, ja Henna Poikkimäki, Aalto-yliopisto
  Kalvot pdf
 • 15:00-16:00 Malja avoimelle suomalaiselle demokratialle: verkostoitumistilaisuus Porthanian aulassa

Ilmoittaudu tilaisuuteen Porthaniassa tai etäyhteydelle Zoomin kautta

Julkistustilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Ilmoittautumalla saat myös sähköpostitse Zoom-linkin, jolla voi osallistua tilaisuuteen vain etänä.


Lisätietoa Parlamenttisammosta


Kutsu Lakisammon julkistustilaisuuteen 8.3.2023 klo 13:00-16:00

Eduskunnnan keskeinen tehtävä on säätää lakeja. Semanttisen laskennan tutkimusryhmä on kehittänyt yhteistyössä oikeusministeriön kanssa myös "Lakisammon" Suomen lainsäädännön ja oikeustapausten julkaisemiseksi semanttisessa webissä. Tervetuloa myös Lakisammon julkistustilaisuuteen 8.3.2023 klo 13:00-16:00, Porthania, Suomen laki -sali.

/var/www/html/include/secoweb/utils.php; Sun, 14 Jul 2024 03:47:30 +0000