» print this page!
» Follow us on Twitter
» Be our friend on Facebook

Latest News

Latest Publications

SeCo on Twitter

SeCo on Facebook

Sotamuistosampo:
Veteraanien kertomuksia

Hankkeen tausta

Tammenlehvän Perinneliiton ja Suomen Sotaveteraaniliiton yhteisenä hankkeena toteutettiin vuosina 2007-2009 kahdensadan viime sotiemme veteraanin videohaastattelut. Haastattelumateriaalia kertyi yhteensä noin 400 tuntia. Tavoitteena oli kerätä ja taltioida niin miesten kuin naisten henkilökohtaisia kokemuksia ja tarinoita talvi-, jatko- ja Lapin sodan tapahtumista. Haastateltavat kertovat myös elämästään ennen sotia, sotavuosilta ja sodan jälkeiseltä ajalta. Haastateltavien joukkoon kuuluu eri aselajien miehiä, virolaisia vapaaehtoisia (nk. Suomen Poikia), suomalaisessa SS-vapaaehtoisjoukossa palvelleita, lottia, sotilaskotisisaria ja sotilaspoikia. Haastattelutyön tekivät Antti Ellonen, Ilpo Murtovaara ja Vesa Saarinen. Hankkeen suojelijana oli silloinen Tammenlehvän Perinneliiton neuvottelukunnan puheenjohtaja, entinen pääministeri Paavo Lipponen ja tukea saatiin mm Kaatuneiden Muistosäätiöltä, Lotta Svärd Säätiöltä ja Starckjohann säätiöltä sekä materiaalitukea Suomen Sony Oy:ltä.

Sotamuistosampo-portaali

Tämän videoaineiston julkaisemiseksi verkkopalveluna käynnistyi vuonna 2021 Tammenlehvän Perinneliiton rahoituksella Kansallisarkistossa ja Aalto-yliopistossa projekti, jossa videohaastattelut arkistoidaan ja niiden avulla kehitetään loppukäyttäjille semanttinen portaali hyödyntämällä SeCo-ryhmässa kehitettyä Sampo-mallia ja Sampo-UI työkalua. Työ on samalla jatkoa SeCo-ryhmän, Kansallisarkiston ja muiden yhteistyökumppaneiden aiemmille sotahistoriallisille "sammoille" Sotasampo: Talvi- ja jatkosota semanttisessa webissä ja Sotasurmasampo 1914-1922: Suomen sisällis- ja heimosodat semanttisessa webissä.

Hankkeen laajempana visiona on eräänlaisen "Videosampo"-kehysjärjelmän luominen, jonka avulla voitaisiin julkaista helposti erilaisia kulttuurihistoriallisia ja muita videoaineistoja siten, että käyttäjä voisi hakea paitsi videioita kokonaisuuksina myös itseään kiinnostavia kohtia niiden sisällöistä. Ideana on, että videon sisällöstä kuten puheesta luodaan aikaleimoilla varustettu tekstuaalinen kuvaus esimerkiksi käsin tai videon tekstityksen perusteella. Aikaleimatut tekstit analysoidaan kieliteknologian avulla ja niistä muodostetaan hakuindeksit, jolloin on mahdollista löytää videoista esimerkiksi ne kohdat, joihin joku tietty henkilö, paikka tai asia liittyy, esimerkiksi Sotamuistosammossa "Mannerheim" tai "Syväri".

Alla lyhyt Sotamuistosampo-hankkeen ja -portaalin esittely:

Portaali Sotamuistosampo: veteraanien kertomuksia avattiin 3.12.2021 Kansallisarkistossa pidetyssä julkistustilaisuudessa osoitteessa:

https://sotamuistot.arkisto.fi

Sotamuistosammon käyttö

Sotamuistosammon käyttöohjeet lyhyinä videoina löytyvät käyttöohjesivulla.

Projektin toteutustiimi Aallossa ja HELDIG-keskuksessa

  • Prof. Eero Hyvönen, Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto (HELDIG-keskus) (SeCo), (tiimin vetäjä)
  • DI Esko Ikkala, Aalto-yliopisto (käyttöliittymä)
  • TkT Mikko Koho, Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto (HELDIG-keskus) (datamalli, prosessi)
  • FM Rafael Leaf (kieliteknologia, datamuunnos), Aalto-yliopisto
  • FM Heikki Rantala, Aalto-yliopisto (käyttöliittymä)
  • DI Minna Tamper, Aalto-yliopisto (kieliteknologia)

Ohjausryhmä

Markus Merenmies, Kansallisarkisto (projektipäällikkö)

Päivi Happonen, Kansallisarkisto

Ilpo Murtovaara, Tammenlehvän Perinneliitto ry

Eero Hyvönen, Aalto-yliopisto


Julkaisuja

2022

Esko Ikkala, Eero Hyvönen, Heikki Rantala and Mikko Koho: Sampo-UI: A Full Stack JavaScript Framework for Developing Semantic Portal User Interfaces. Semantic Web – Interoperability, Usability, Applicability, vol. 13, no. 1, pp. 69-84, January, 2022. Online version published in 2021, print version in 2022. bib pdf link

2021

Eero Hyvönen: Sammon taontaa semanttisessa webissä (Forging Sampos on the Semantic Web). Tekniikan Waiheita, vol. 39, no. 2, pp. 87-105, Tekniikan Historian Seura ry, July, 2021. bib pdf link
/var/www/html/include/secoweb/utils.php; Thu, 20 Jan 2022 05:05:50 +0000