» print this page!
» Follow us on Twitter
» Be our friend on Facebook

Latest News

SeCo on Twitter

SeCo on Facebook

Heikki Rantala

email: firstname.lastname@aalto.fi
room: B126 @ Department of Computer Science, Computer Science Building, Konemiehentie 2, Espoo
postal address: Department of Computer Science,
P.O. Box 15400, FI-00076 Aalto, Finland

Publications

2021

Heikki Rantala, Esko Ikkala, Mikko Koho, Jouni Tuominen, Ville Rohiola and Eero Hyvönen: Using FindSampo Linked Open Data Service and Portal for Spatio-temporal Data Analysis of Archaeological Finds in Digital Humanities. Proceedings of the 20th International Semantic Web Conference (ISWC 2021), Posters and Demos, Oct, 2021. Forth-coming. bib pdf
Eero Hyvönen, Heikki Rantala, Esko Ikkala, Mikko Koho, Jouni Tuominen, Babatunde Anafi, Suzie Thomas, Anna Wessman, Eljas Oksanen, Ville Rohiola, Jutta Kuitunen and Minna Ryyppö: Citizen Science Archaeological Finds on the Semantic Web: The FindSampo Framework. Antiquity, A Review of World Archaeology, vol. 95, no. 382, pp. e24, Cambridge University Press, August, 2021. bib pdf link
Eero Hyvönen, Petri Leskinen, Minna Tamper, Heikki Rantala, Esko Ikkala, Jouni Tuominen and Kirsi Keravuori: Biografiasampo yhdistää ja rikastaa suomalaiset elämäkerrat linkitettynä datana semanttisessa webissä (Biographysampo links and enriches Finnish biographies as linked data on the Semantic Web. Informaatiotutkimus, June, 2021. In press. bib pdf
Eero Hyvönen, Petri Leskinen, Heikki Rantala, Esko Ikkala and Jouni Tuominen: Akatemiasampo-portaali ja -datapalvelu henkilöiden ja henkilöryhmien historialliseen tutkimukseen (AcademySampo Portal and Data Service for Biographical and Prosopographical Research). Informaatiotutkimus, vol. 40, no. 2, pp. 28-56, May, 2021. bib pdf link
Heikki Rantala, Eero Hyvönen and Esko Ikkala: Creating the HISTO Ontology of Finnish History Events. Data for History 2021: Modelling Time, Places, Agents, May, 2021. Abstract. bib pdf link
Heikki Rantala, Esko Ikkala, Ilkka Jokipii and Eero Hyvönen: WarVictimSampo 1914–1922: a National War Memorial on the Semantic Web for Digital Humanities Research and Applications. ACM Journal on Computing and Cultural Heritage, Assoc. of Computing Machinery, April, 2021. Accepted. bib pdf
Esko Ikkala, Eero Hyvönen, Heikki Rantala and Mikko Koho: Sampo-UI: A Full Stack JavaScript Framework for Developing Semantic Portal User Interfaces. Semantic Web – Interoperability, Usability, Applicability, April, 2021. Accepted. bib pdf link
Eero Hyvönen and Heikki Rantala: Knowledge-based Relational Search in Cultural Heritage Linked Data. Digital Scholarship in the Humanities (DSH), Oxford University Press, March, 2021. Accepted. bib pdf
This paper presents a new knowledge-based approach for finding serendipitous semantic relations between resources in a knowledge graph. The idea is to characterize the notion of “interesting connection” in terms of generic ontological explanation patterns that are applied to an underlying linked data repository to instantiate connections. In this way, 1) semantically uninteresting connections can be ruled out effectively, and 2) natural language explanations about the connections can be created for the end-user. The idea has been implemented and tested based on a knowledge graph of biographical data extracted from the life stories of 13,144 prominent historical persons in Finland, enriched by data linking to collection databases of museums, libraries, and archives. The demonstrator is in use as part of the BiographySampo portal of interlinked biographies.

2020

Heikki Rantala, Esko Ikkala, Ilkka Jokipii, Mikko Koho, Jouni Tuominen and Eero Hyvönen: WarVictimSampo 1914–1922: A Semantic Portal and Linked Data Service for Digital Humanities Research on War History. The Semantic Web: ESWC 2020 Satellite Events (Harth, Andreas, Presutti, Valentina, Troncy, Raphaël, Acosta, Maribel, Polleres, Axel, Fernández, Javier D., Xavier Parreira, Josiane, Hartig, Olaf, Hose, Katja and Cochez, Michael (eds.)), Lecture Notes in Computer Science, vol. 12124, pp. 191-196, Springer-Verlag, 2020. bib pdf link
Heikki Rantala, Ilkka Jokipii, Mikko Koho, Esko Ikkala, Jouni Tuominen and Eero Hyvönen: Building a Linked Open Data Portal of War Victims in Finland 1914-1922. DHN 2020 Digital Humanities in the Nordic Countries. Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 5th Conference, pp. 310-317, CEUR Workshop Proceedings, vol. 2612, Riga, Latvia, October, 2020. bib pdf link

2019

Eero Hyvönen, Petri Leskinen, Minna Tamper, Heikki Rantala, Esko Ikkala, Jouni Tuominen and Kirsi Keravuori: Linked Data – A Paradigm Change for Publishing and Using Biography Collections on the Semantic Web. Proceedings of the Third Conference on Biographical Data in a Digital World (BD 2019), Varna, Bulgaria, September, 2019. bib pdf
Eero Hyvönen, Petri Leskinen, Minna Tamper, Heikki Rantala, Esko Ikkala, Jouni Tuominen and Kirsi Keravuori: BiographySampo - Publishing and Enriching Biographies on the Semantic Web for Digital Humanities Research. The Semantic Web. ESWC 2019 (Pascal Hitzler, Miriam Fernández, Krzysztof Janowicz, Amrapali Zaveri, Alasdair J.G. Gray, Vanessa Lopez, Armin Haller and Karl Hammar (eds.)), pp. 574-589, Springer-Verlag, June, 2019. bib pdf link
Lia Gasbarra, Mikko Koho, Ilkka Jokipii, Heikki Rantala and Eero Hyvönen: An Ontology of Finnish Historical Occupations. The Semantic Web: ESWC 2019 Satellite Events (Hitzler, Pascal, Kirrane, Sabrina, Hartig, Olaf, de Boer, Victor, Vidal, Maria-Esther, Maleshkova, Maria, Schlobach, Stefan, Hammar, Karl, Lasierra, Nelia, Stadtmüller, Steffen, Hose, Katja and Verborgh, Ruben (eds.)), Lecture Notes in Computer Science, pp. 64-68, Springer, Cham, Portoroz, Slovenia, June, 2019. bib pdf link
Historical datasets often impose the need to study groups of people based on occupation or social status. This paper presents first results in creating an ontology of historical Finnish occupations, AMMO, that enables selection of groups of people based on their occupation, occupational groups, or socioeconomic class. AMMO is linked to the international historical occupation classification HISCO and to a modern Finnish occupational classification for interoperability. AMMO will be used as a component in two semantic portals for Finnish war history.
Mikko Koho, Lia Gasbarra, Jouni Tuominen, Heikki Rantala, Ilkka Jokipii and Eero Hyvönen: AMMO Ontology of Finnish Historical Occupations. Proceedings of the First International Workshop on Open Data and Ontologies for Cultural Heritage (ODOCH 19), vol. 2375, pp. 91-96, CEUR Workshop Proceedings, Rome, Italy, June, 2019. Vol 2375. bib pdf link
This paper introduces AMMO Ontology of Finnish Historical Occupations. AMMO is based on thousands of occupation labels extracted from three Finnish military historical datasets of the early 20th century: the first consists of the ca. 40 000 war-related death records around the time of the Finnish Civil War (1914–1922); the second consists of the ca. 95 000 death records of Finnish soldiers in the Winter War and Continuation War (1939–1944); the third contains the ca. 4500 records of Finnish prisoners of war in the Soviet Union during the WW2. Our goal from a Digital Humanities perspective is to use AMMO to study military history and these datasets based on the occupation and social status of the soldiers. AMMO will also be used as a component for faceted search and semantic recommendation in two semantic portals for Finnish military history. AMMO is aligned with the international historical occupation classification HISCO and with a modern Finnish occupational classification for international and national interoperability. The ontology is published as Linked Open Data in an ontology service.
Eero Hyvönen, Petri Leskinen, Minna Tamper, Heikki Rantala, Esko Ikkala, Jouni Tuominen and Kirsi Keravuori: Demonstrating BiographySampo in Solving Digital Humanities Research Problems in Biography and Prosopography. The Fourth Digital Humanities in the Nordic Countries 2019 (DHN2019), Book of Abstracts, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark, March, 2019. bib pdf link
Eero Hyvönen and Heikki Rantala: Knowledge-based Relation Discovery in Cultural Heritage Knowledge Graphs. DHN 2019 Digital Humanities in Nordic Countries. Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 4th Conference, pp. 230-239, CEUR Workshop Proceedings, Vol-2364, Copenhagen, Denmark, March, 2019. bib pdf link
Heikki Rantala: Yhteyshaku semanttisessa webissä. MSc Thesis (in Finnish), University of Helsinki, Department of Computer Science, January, 2019. bib pdf
Tavallisessa haussa etsitään yksilöitä, kuten henkilöitä tai paikkoja. Joissain tilanteissa esimerkiksi historian tutkija voi olla kiinnostunut myös etsimään yhteyksiä henkilöiden ja paikkojen välillä. Tässä työssä esitetään metodi tällaisen yhteyshaun toteuttamiseksi käyttäen semanttisen webin sisältämää avointa dataa. Työssä muodostettiin graafi, joka sisältää kuvauksia Suomen kulttuu- rihistorian henkilöiden ja paikkojen välisistä kiinnostaviksi arvioiduista yhteyksistä. Graafi luotiin SPARQL CONSTRUCT -kyselyillä. Yhteyksien hakemista varten luotiin web-sovellus, joka hyödyntää fasettihakua. Tarvittavien SPARQL CONSTRUCT -kyselyjen luominen ei osoittautunut erityisen hankalaksi, mutta niiden soveltaminen yleisemmin eri aineistoihin vaatii jonkin verran työtä. Yhteyksien fasettihaku osoittautui mielenkiintoiseksi. Fasettihaku mahdollistaa haun tarkentamisen askel kerrallaan. Lisäksi yhteyksien suhteellisia määriä on mahdollista vertailla erilaisten rajausten mukaan. Tämä tarjoaa aineistoon uusia näkökulmia.
Eero Hyvönen and Heikki Rantala: Relational Search in Cultural Heritage Linked Data: A Knowledge-based Approach. Abstracts and Posters from the Digital Humanities 2019 conference, DataverseNL, Utrecht University, Utrecht, the Netherlands, 2019. bib link

2018

Eero Hyvönen, Petri Leskinen, Minna Tamper, Heikki Rantala, Esko Ikkala, Jouni Tuominen and Kirsi Keravuori: Biografiasammon tekoäly yhdistää ja rikastaa suomalaiset elämäkerrat semanttisessa webissä. Aalto-yliopisto, Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo), Nov, 2018. bib pdf
Biografiasampo-järjestelmä käynnistää uuden aikakauden elämäkertakokoelmien julkaisemisessa ja käyttämisessä verkossa. Järjestelmän ydinaineistona on Kansallisbiografia ja muut Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) ja tieteellisten seurojen toimittamat pienoiselämäkerrat, yhteensä 13 100 elämäntarinaa, joita on kirjoittanut 900 suomalaista tutkijaa. Biografiasammon innovaationa on luoda kieliteknologian, tekoälyn ja semanttisen webin teknologioiden avulla elämäkertojen teksteistä ja niihin eri lähteissä liittyvistä tiedoista tietämysverkko (knowledge graph) ja kansallinen tietoinfrastruktuuri, joka koostuu miljoonista tietojen välisistä yhteyksistä. Tietämysverkko on julkaistu linkitetyn datan palvelussa, jonka varaan on toteutettu seitsemästä sovellusnäkymästä koostuva älykäs, kaikille avoin ja maksuton verkkopalvelu biografiasampo.fi kansalaisten ja digitaalisten ihmistieteiden tutkijoiden käytettäväksi.
/var/www/html/include/secoweb/utils.php; Mon, 20 Sep 2021 05:51:44 +0000