» back to normal layout
Sotamuistosampo:
Veteraanien kertomuksia

Hankkeen tausta

Tammenlehvän Perinneliiton ja Suomen Sotaveteraaniliiton yhteisenä hankkeena toteutettiin vuosina 2007-2009 kahdensadan viime sotiemme veteraanin videohaastattelut. Haastattelumateriaalia kertyi yhteensä noin 400 tuntia. Tavoitteena oli kerätä ja taltioida niin miesten kuin naisten henkilökohtaisia kokemuksia ja tarinoita talvi-, jatko- ja Lapin sodan tapahtumista. Haastateltavat kertovat myös elämästään ennen sotia, sotavuosilta ja sodan jälkeiseltä ajalta. Haastateltavien joukkoon kuuluu eri aselajien miehiä, virolaisia vapaaehtoisia (nk. Suomen Poikia), suomalaisessa SS-vapaaehtoisjoukossa palvelleita, lottia, sotilaskotisisaria ja sotilaspoikia. Haastattelutyön tekivät Antti Ellonen, Ilpo Murtovaara ja Vesa Saarinen. Hankkeen suojelijana oli silloinen Tammenlehvän Perinneliiton neuvottelukunnan puheenjohtaja, entinen pääministeri Paavo Lipponen ja tukea saatiin mm Kaatuneiden Muistosäätiöltä, Lotta Svärd Säätiöltä ja Starckjohann säätiöltä sekä materiaalitukea Suomen Sony Oy:ltä.

Sotamuistosampo-portaali

Tämän videoaineiston julkaisemiseksi verkkopalveluna käynnistyi vuonna 2021 Tammenlehvän Perinneliiton rahoituksella Kansallisarkistossa ja Aalto-yliopistossa projekti, jossa videohaastattelut arkistoidaan ja niiden avulla kehitetään loppukäyttäjille semanttinen portaali hyödyntämällä SeCo-ryhmässa kehitettyä Sampo-mallia ja Sampo-UI työkalua. Työ on samalla jatkoa SeCo-ryhmän, Kansallisarkiston ja muiden yhteistyökumppaneiden aiemmille sotahistoriallisille "sammoille" Sotasampo: Talvi- ja jatkosota semanttisessa webissä ja Sotasurmasampo 1914-1922: Suomen sisällis- ja heimosodat semanttisessa webissä.

Hankkeen laajempana visiona on eräänlaisen "Videosampo"-kehysjärjelmän luominen, jonka avulla voitaisiin julkaista helposti erilaisia kulttuurihistoriallisia ja muita videoaineistoja siten, että käyttäjä voisi hakea paitsi videioita kokonaisuuksina myös itseään kiinnostavia kohtia niiden sisällöistä. Ideana on, että videon sisällöstä kuten puheesta luodaan aikaleimoilla varustettu tekstuaalinen kuvaus esimerkiksi käsin tai videon tekstityksen perusteella. Aikaleimatut tekstit analysoidaan kieliteknologian avulla ja niistä muodostetaan hakuindeksit, jolloin on mahdollista löytää videoista esimerkiksi ne kohdat, joihin joku tietty henkilö, paikka tai asia liittyy, esimerkiksi Sotamuistosammossa "Mannerheim" tai "Syväri".

Alla lyhyt Sotamuistosampo-hankkeen ja -portaalin esittely:

Portaali Sotamuistosampo: veteraanien kertomuksia avattiin 3.12.2021 Kansallisarkistossa pidetyssä julkistustilaisuudessa osoitteessa:

https://sotamuistot.arkisto.fi

Sotamuistosammon käyttö

Sotamuistosammon käyttöohjeet lyhyinä videoina löytyvät käyttöohjesivulla.

Projektin toteutustiimi Aallossa ja HELDIG-keskuksessa

Ohjausryhmä

Markus Merenmies, Kansallisarkisto (projektipäällikkö)

Päivi Happonen, Kansallisarkisto

Ilpo Murtovaara, Tammenlehvän Perinneliitto ry

Eero Hyvönen, Aalto-yliopisto


Julkaisuja

2023

Eero Hyvönen: Military History on the Semantic Web: Lessons Learned from Developing Three In-use Linked Open Data Services and Semantic Portals for Digital Humanities. Digital Humanities and Intelligent Computing of Cultural Heritage: Global Development and China Solutions, Routledge, September, 2023. Book chapter, in press. bib pdf
Eero Hyvönen: Digital Humanities on the Semantic Web: Sampo Model and Portal Series. Semantic Web – Interoperability, Usability, Applicability, vol. 14, no. 4, pp. 729-744, IOS Press, 2023. bib pdf link

2022

Eero Hyvönen, Esko Ikkala, Mikko Koho, and Rafael Leal, Heikki Rantala and Minna Tamper: How to Search and Contextualize Scenes inside Videos for Enriched Watching Experience: Case Stories of the Second World War Veterans. The Semantic Web: ESWC 2022 Satellite Events, Lecture Notes in Computer Science, vol. 13384, pp. 163-167, Springer, July, 2022. bib pdf link
Mikko Koho, Rafael Leal, Esko Ikkala, Minna Tamper, Heikki Rantala and Eero Hyvönen: Building Lightweight Ontologies for Faceted Search with Named Entity Recognition: Case WarMemoirSampo. Proceedings of the 1st International Workshop on Knowledge Graph Generation From Text and the 1st International Workshop on Modular Knowledge co-located with 19th Extended Semantic Conference (ESWC 2022) (Sanju Tiwari, Nandana Mihindukulasooriya, Francesco Osborne, Dimitris Kontokostas, Jennifer D’Souza and Mayank Kejriwal (eds.)), vol. 3184, pp. 19-35, CEUR Workshop Proceedings, May, 2022. International Knowledge Graph Generation From Text (TEXT2KG). bib pdf link
Rafael Leal, Heikki Rantala, Mikko Koho, Esko Ikkala, Markus Merenmies and Eero Hyvönen: WarMemoirSampo: A Semantic Portal for War Veteran Interview Videos. DHNB 2022 The 6th Digital Humanities in Nordic and Baltic Countries Conference, CEUR Workshop Proceedings, long papers, Vol. 3232, March, 2022. bib pdf link

2021

Eero Hyvönen: Sammon taontaa semanttisessa webissä (Forging Sampos on the Semantic Web). Tekniikan Waiheita, vol. 39, no. 2, pp. 87-105, Tekniikan Historian Seura ry, July, 2021. bib pdf link
/var/www/html/include/secoweb/utils.php; Sat, 18 May 2024 07:41:44 +0000