» print this page!
» Follow us on Twitter
» Be our friend on Facebook

Latest News

Latest Publications

SeCo on Twitter

SeCo on Facebook

Sotasurmasampo 1914–1922:
Suomen sisällis- ja heimosodat semanttisessa webissä

Tavoitteet

Projekti osa laajempaa Kansallisarkiston hanketta, jossa kehitetään ja julkaistaan Suomen sisällis- ja heimosotiin liittyvää tietokantaa Sotasurmat 1914–1922 näissa sodissa menehtyneistä henkilöistä sekä muita em. sotiin ja sisällisodan jälkeisiin vankileireihin liittyviä sotahistoriallisia aineistoja. SeCo-tutkimusryhmän tehtävänä hankkeessa oli ideoida, suunnitella ja toteuttaa aihepiiristä ja aineistoista semanttinen portaali "Sotasurmasampo 1914–1922" ja linkitetyn avoimen datan palvelu Sampo-mallia ja kansallista digitaalisten ihmistieteiden tietoinfrastruktuuria hyödyntäen. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Punavankeja Tampereen Keskustorilla 6.4.1918. (CC-BY Tampere 1918, kuvaaja E. A. Bergius, Vapriikin kuva-arkisto.)

Sotahistoriallisen tiedon julkaiseminen linkitettynä avoimena datana

Tavoitteeseen pyritään uusimman semanttisen web-teknologian avulla luomalla ja julkaisemalla historiallisista aineistoista ns. linkitetyn avoimen datan pilvi (Linked Open Data Cloud). Data julkaistaan toiminnallisena Linked Data -verkkopalveluna, joka palvelee sotahistoriaan liittyvien sovellusten kehittäjiä ja digitaalisten ihmistieteiden tutkijoita avoimien rajapintojen ja työkalujen avulla. Palvelua testattiin pilottisovelluksilla. Syntynyt kokonaisuus palvelee näin sekä historiasta kiinnostuneita kansalaisia ja tutkijoita että sotahistoriallisia aineistoja hyödyntävien verkkopalveluiden kehittäjiä.

Sotasurmasampo 1914–1922 on jatkoa Aalto-yliopistossa aiemmin kehitetyille "sammoille":

Sotasurmasampo 1914-1922 koostuu kahdesta palvelusta:

  1. Avoimen linkitetyn datan palvelusta SeCo-ryhmän Linked Data Finland -palvelussa. Se on tarkoitettu aineistojen joustavaan tutkimiseen SPARQL-kyselykielen avulla sekä sovellusten kehittäjien käytettäväksi.
  2. Semanttisesta portaalista loppukäyttäjille. Se on toteutettu suoraan em. datapalvelun rajapintojen päälle yhtenä demonstraationa palvelun hyödyntämisestä.

Datapalvelu verkossa

Sotasurmasampo-järjestelmä perustuu webin infrastruktuuria koordinoivan W3C-järjestön Linked Data -standardeihin ja parhaisiin käytäntöihin. Työn toisena lähtökohtana on FinnONTO-hankkeen (2003–2012) visio avoimesta, kansallisesta tietoinfrastruktuurista verkossa osana kansainvälistä semanttisen webin kehitystä. Ideana on tuottaa ja julkaista avointa tietoa yhteisöllisesti yhteentoimivalla tavalla siten, että kertaalleen tuotettua tietoa ei tarvitse tuottaa moneen kertaan eri organisaatioiden toimesta ja että yhden julkaisijan tietoa voidaan rikastaa automaattisesti toisten julkaisijoiden tiedoilla. Tiedon tuottamista, julkaisemista ja uudelleenkäyttöä tuetaan verkkopalveluiden avulla. Sotasurmasammon aineistot on julkaistaan avoimella CC BY 4.0 -lisenssillä, ja ne ovat avoimesti käytettävissä dokumentaatioineen Linked Data Finland -palvelussa.

Pilottisovellus verkossa

Projektissa kehitetty pilottisovellus tutkijoiden ja laajemman yleisön käytettäväksi julkaistaan verkossa 20.11.2019 Kansallisarkistossa kaikille avoimessa julkistustilaisuudessa osoitteessa:

https://sotasurmat.narc.fi/

Tarkempi Sotasurmasammon 1914–1922 kuvaus

Järjestelmän perustana olevaa alkuperäistä Sotasurmat 1914-1922 aineistoa on kuvattu tarkemmin aiemman verkkopalvelun kotisivulla . Aineistoa on projektin kuluessa korjattu ja laajennettu monin tavoin ja siihen on liitetty mm. erillinen sisällisodan taisteluiden tietokanta, joka näkyy Sotasurmasammossa erillisenä sovellusnäkymänä.

Tarkempi kuvaus Sotasurmasammon 1914–1922 ideasta ja sen toteutuksesta sekä siinä käytetyistä ontologioista selviää alla olevista julkaistuista.

Projekti ja ohjausryhmä

Projektia ohjasi ohjausryhmä, jonka jäseninä toimivat:

  • Päivi Happonen, tutkimusjohtaja, tutkimus- ja asiantuntijapalvelut -palvelualue
  • Vili Haukkovaara, kehittämispäällikkö, tutkimus- ja asiantuntijapalvelut -palvelualue
  • Eero Hyvönen, professori, Aalto-yliopisto, johtaja Helsingin yliopisto, digitaalisten ihmistieteiden keskus (HELDIG)
  • Jarmo Nieminen, everstiluutnantti, evp

Ohjausryhmän sihteerinä toimii projektipäällikkö Markku Mäenpää Kansallisarkistosta.

Yhteyshenkilöt SeCossa ja projektiryhmä

Prof. Eero Hyvönen,
Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto, HELDIG – Helsinki Centre for Digital Humanities

FM Heikki Rantala,
Aalto-yliopisto, tietotekniikan laitos

FM Mikko Koho,
Aalto-yliopisto, tietotekniikan laitos

Hankkeen projektiryhmässä SeCo:ssa ovat olleet mukana myös Esko Ikkala ja Lia Gasbarra Aalto-yliopistosta, Jouni Tuominen HELDIG-keskuksesta sekä Ilkka Jokipii Kansallisarkistosta ja Helsingin yliopistosta.

Julkaisuja

2024

Eero Hyvönen: How to Create a National Cross-domain Ontology and Linked Data Infrastructure and Use It on the Semantic Web. Semantic Web - Interoperability, Usability, Applicability, IOS Press, 2024. DOI: 10.3233/SW-243468. bib pdf link

2023

Eero Hyvönen: Military History on the Semantic Web: Lessons Learned from Developing Three In-use Linked Open Data Services and Semantic Portals for Digital Humanities. Digital Humanities and Intelligent Computing of Cultural Heritage: Global Development and China Solutions, Routledge, September, 2023. Book chapter, in press. bib pdf
Eero Hyvönen: Creating and Using a National Linked Open Data Infrastructure for Cultural Heritage Applications and Digital Humanities Research: Lessons Learned. DARIAH Annual Event 2023, Budapest, Hungary, abstracts of papers, DARIAH-EU, June, 2023. bib link
Eero Hyvönen: How to Create a National Cross-domain Ontology and Linked Data Infrastructure and Use It on the Semantic Web. Programming and Data Infrastructure in Digital Humanities, Book of Abstracts, pp. 7, High Performance Computing Centre, University of Évora, Portugal, March, 2023. bib link
Eero Hyvönen: Digital Humanities on the Semantic Web: Sampo Model and Portal Series. Semantic Web – Interoperability, Usability, Applicability, vol. 14, no. 4, pp. 729-744, IOS Press, 2023. bib pdf link

2022

Heikki Rantala, Ilkka Jokipii, Esko Ikkala and Eero Hyvönen: WarVictimSampo 1914–1922: a National War Memorial on the Semantic Web for Digital Humanities Research and Applications. ACM Journal on Computing and Cultural Heritage, vol. 15, no. 1, ACM, Assoc. of Computing Machinery, February, 2022. bib pdf link
Esko Ikkala, Eero Hyvönen, Heikki Rantala and Mikko Koho: Sampo-UI: A Full Stack JavaScript Framework for Developing Semantic Portal User Interfaces. Semantic Web – Interoperability, Usability, Applicability, vol. 13, no. 1, pp. 69-84, January, 2022. Online version published in 2021, print version in 2022. bib pdf link

2021

Eero Hyvönen: Sammon taontaa semanttisessa webissä (Forging Sampos on the Semantic Web). Tekniikan Waiheita, vol. 39, no. 2, pp. 87-105, Tekniikan Historian Seura ry, July, 2021. bib pdf link

2020

Heikki Rantala, Esko Ikkala, Ilkka Jokipii, Mikko Koho, Jouni Tuominen and Eero Hyvönen: WarVictimSampo 1914–1922: A Semantic Portal and Linked Data Service for Digital Humanities Research on War History. The Semantic Web: ESWC 2020 Satellite Events (Harth, Andreas, Presutti, Valentina, Troncy, Raphaël, Acosta, Maribel, Polleres, Axel, Fernández, Javier D., Xavier Parreira, Josiane, Hartig, Olaf, Hose, Katja and Cochez, Michael (eds.)), Lecture Notes in Computer Science, vol. 12124, pp. 191-196, Springer-Verlag, 2020. bib pdf link
Eero Hyvönen: Semantic Sampo Portals for Digital Humanities Based on a National Linked Open Data Infrastructure. 2020. White paper, Aalto University, Semantic Computing Research Group (SeCo). bib pdf
Eero Hyvönen: Linked Open Data Infrastructure for Digital Humanities in Finland. DHN 2020 Digital Humanities in the Nordic Countries. Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 5th Conference, pp. 254-259, CEUR Workshop Proceedings, vol. 2612, Riga, Latvia, October, 2020. bib pdf link
Heikki Rantala, Ilkka Jokipii, Mikko Koho, Esko Ikkala, Jouni Tuominen and Eero Hyvönen: Building a Linked Open Data Portal of War Victims in Finland 1914-1922. DHN 2020 Digital Humanities in the Nordic Countries. Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 5th Conference, pp. 310-317, CEUR Workshop Proceedings, vol. 2612, Riga, Latvia, October, 2020. bib pdf link
Eero Hyvönen: Sampo Model and Semantic Portals for Digital Humanities on the Semantic Web. DHN 2020 Digital Humanities in the Nordic Countries. Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 5th Conference, pp. 373-378, CEUR Workshop Proceedings, vol. 2612, Riga, Latvia, October, 2020. bib pdf link
Eero Hyvönen: Tekoäly ja semanttinen web tarjoavat huikeat mahdollisuudet suurten aineistojen hallintaan. Kansallisarkiston strategia 2025, näkökulmia tulevaan (Jussi Nuorteva, Päivi Happonen (ed.)), pp. 20-21, Kansallisarkisto, Helsinki, May, 2020. bib link
Mikko Koho: Representing, Using, and Maintaining Military Historical Linked Data on the Semantic Web. Dissertation, Aalto University, School of Science, Department of Computer Science, May, 2020. bib pdf link
Eero Hyvönen: Building and Using a National Linked Open Data Infrastructure for Digital Humanities: The Finnish Approach. Proceedings of the conferenve: Data for History 2020. Modelling Time, Places, Agents, Berlin, 2020. Accepted, conference postponed to 2021. bib pdf link

2019

Mikko Koho, Lia Gasbarra, Jouni Tuominen, Heikki Rantala, Ilkka Jokipii and Eero Hyvönen: AMMO Ontology of Finnish Historical Occupations. Proceedings of the First International Workshop on Open Data and Ontologies for Cultural Heritage (ODOCH 19) (Antonella Poggi (ed.)), vol. 2375, pp. 91-96, CEUR Workshop Proceedings, Rome, Italy, June, 2019. bib pdf link
This paper introduces AMMO Ontology of Finnish Historical Occupations. AMMO is based on thousands of occupation labels extracted from three Finnish military historical datasets of the early 20th century: the first consists of the ca. 40 000 war-related death records around the time of the Finnish Civil War (1914–1922); the second consists of the ca. 95 000 death records of Finnish soldiers in the Winter War and Continuation War (1939–1944); the third contains the ca. 4500 records of Finnish prisoners of war in the Soviet Union during the WW2. Our goal from a Digital Humanities perspective is to use AMMO to study military history and these datasets based on the occupation and social status of the soldiers. AMMO will also be used as a component for faceted search and semantic recommendation in two semantic portals for Finnish military history. AMMO is aligned with the international historical occupation classification HISCO and with a modern Finnish occupational classification for international and national interoperability. The ontology is published as Linked Open Data in an ontology service.
Lia Gasbarra, Mikko Koho, Ilkka Jokipii, Heikki Rantala and Eero Hyvönen: An Ontology of Finnish Historical Occupations. The Semantic Web: ESWC 2019 Satellite Events (Hitzler, Pascal, Kirrane, Sabrina, Hartig, Olaf, de Boer, Victor, Vidal, Maria-Esther, Maleshkova, Maria, Schlobach, Stefan, Hammar, Karl, Lasierra, Nelia, Stadtmüller, Steffen, Hose, Katja and Verborgh, Ruben (eds.)), Lecture Notes in Computer Science, pp. 64-68, Springer, Cham, Portoroz, Slovenia, June, 2019. bib pdf link
Historical datasets often impose the need to study groups of people based on occupation or social status. This paper presents first results in creating an ontology of historical Finnish occupations, AMMO, that enables selection of groups of people based on their occupation, occupational groups, or socioeconomic class. AMMO is linked to the international historical occupation classification HISCO and to a modern Finnish occupational classification for interoperability. AMMO will be used as a component in two semantic portals for Finnish war history.
/var/www/html/include/secoweb/utils.php; Mon, 24 Jun 2024 15:33:06 +0000