» back to normal layout
Promootiosampo
Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan 100 promootiota 1643-2023 semanttisessa webissä

Promoottorista (2003) Promootiosampoon (2023)

Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo) perustettiin Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella vuonna 2001. Ryhmän ensimmäinen tutkimuskohde ja käytännön sovellus oli Promoottori-järjestelmä, jonka tavoitteena oli julkaista ja edistää Turun Akatemian ja sittemmin Helsingin yliopiston kansainvälisesti poikkeuksellisen rikasta promootioperinnettä. Työ perustui silloin vielä uuteen semanttisen webin teknologiaan ja Helsingin yliopiston Yliopistomuseon aineistoihin, ja työtä rahoitti Yliopistomuseon säätiö. Tuloksena syntyi yksi ensimmäisistä semanttisen webin teknologiaan perustuvista sovelluksista kulttuurialalla maailmassa (ks. julkaisut alla). Promoottorin innovaationa oli luoda promootion monipäiväistä kulkua, henkilöitä ym. tietoa kuvaava ontologia. Sen avulla luotiin "älykäs" semanttinen portaali, jonka avulla käyttäjä saattoi löytää perinteeseen liittyviä valokuvia, esineistöä ja muuta aineistoa sekä selailla niihin liittyviä tietoja. Järjestelmä oli useita vuosia käytössä museon tiloissa asiakaspäätteellä, mutta aineistojen tekijänoikeuksista johtuen sitä ei voitu julkaista avoimesti verkossa.

Vuonna 2023 järjestettävän filosofisen tiedekunnan 100. promootion innoittamana ja tilaisuutta kunnioittaakseen SeCo-tutkimusryhmä palaa vanhaan tutkimusteemaansa. Tällä kertaa ajatuksena on julkaista verkossa tietoa promootioista ja erityisesti niihin osallistuneista historiallisesta henkilöistä. Parinkymmenen vuoden aikana työtä on tehty suomalaisen semanttisen webin infrastruktuurin kehittämisessä ja siihen perustuvien Sampo-sovellusten takomisessa, joista monet sisältävät yksityiskohtaista biografisista tietoa historiallisista henkilöistä. Erityisen keskeinen järjestelmä promootioperinteen kannalta on vuonna 2021 julkaisemamme Akatemiasampo - Akateemiset henkilöt Suomessa 1640-1899, joka sisältää yksityiskohtaista tietoa kaikista Suomessa 1640-1899 akateemisen koulutuksen saaneista n. 28 000 henkilöistä, heidän 54 000 sukulaisestaan ja 170 000 tapahtumasta sekä henkilöiden ja organisaatioiden akateemisista verkostoista ja sukulaissuhteista. Biografista dataa on saatavilla useasta muustakin sammosta: Biografiasammosta, joka perustuu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kansallisbiografiaan ja muihin biografioihin; Helsingin Normaalilyseon matrikkeleihin perustuvasta Vanhat norssit semanttisessa webissä -järjestelmästä; Parlamenttisammon kansanedustajista; Sotasammosta ja Sotasurmasammosta 1914-1922, jotka sisältävät tietoa sisällissodan, heimosotien ja toisen maailmansodan kaatuneista, sekä kansainvälisistä biografisista lähteistä, kuten Wikidatasta/Wikipediasta.


Promootiosampo verkossa


Kuva: Promootiosampo-portaalin pääsivu ja sen neljä sovellusnäkymää

Promootiosampo on toteutettu Akatemiasammossa luodun infrastruktuurin varaan rikastamalla sen dataa tiedoilla ja aineistoilla filosofisen tiedekunnan promootioista 1-70 Kuninkaallisen Turun akatemian perustamisesta 1640 alkaen 1900-luvun alkuun saakka. Näihin promootioihin osallistuneista henkilöistä oli käytettävissä hyvät tiedot Akatemiansammon ja Helsingin yliopiston ylioppilasmatrikkeleiden kautta, ja keskittymällä historiallisiin eikä elossa oleviin henkilöihin sovellus on ongelmaton henkilötietosuojaan liittyvän lainsäädännön kannalta. 1900- ja 2000-lukujen promootioista 71-100 oli käytettävissä Helsingin yliopiston verkossa julkaisemat tiedot eri promootioista ja niihin erilaisissa virallisissa rooleissa osallistuneista henkilöistä. Tietoja ja aineistoja on täydennetty kirjallisuuden ja avoimien verkkolähteiden kuten Wikidatan/Wikipedian, Biografiasammon, Suomen kansallisbibliografia Fennican ja Kansalliskirjaston ylläpitämän Finna.fi-palvelun avulla.

Rikastetun linkitetyn datan avulla luotiin uusi, promootiotapahtumiin perustuva sovellus Promootiosampo, joka on käytettävissä osoitteessa

https://promootiosampo.ldf.fi

ja palvelun perustana oleva linkitetyn avoimen datan palvelu löytyy Linked Data Finland (LDF.fi) alustalta muiden sampojen tapaan:

https://www.ldf.fi/dataset/promootiosampo/

Palaute on tervetullutta esimerkiksi sovelluksen yläpalkista löytyvän palautekanavan kautta.

Promootiosammon idea ja toteutus on kuvattu tarkemmin tässä artikkelissa.

Promootiosampo esitellään ja julkaistaan virallisesti verkossa osana filosofisen tiedekunnan 100. promootioon liittyviä juhlallisuuksia syksyllä 2023.


"Sampoja" verkossa

Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo) on julkaissut verkossa useita digitaalisten ihmistieteiden "sampoja" tutkijoiden ja laajemman yleisön käytettäväksi. Sampo-sarjan datapalveluita ja semanttisia portaaleja on esitelty tarkemmin sivulla Sampo Model and Series of Semantic Portals. Sampojen teknisenä perustana on semanttisen webin teknologioihin ja linkityn datan ideaan perustuva Sampo-malli (Hyvönen, 2023) ja Sampo-UI ohjelmointikehys (Ikkala et al., 2022) käyttöliittymien toteuttamista varten. Eri sammoilla on ollut vuosien kuluessa yhteensä miljoonia käyttäjiä verkossa.

Alla oleva video antavat yleiskuvan Promootiosammon taustalla olevasta Akatemiasammon avoimesta datapalvelusta, Akatemiasampo.fi-portaalista ja näiden käytöstä tutkimuksessa:


Yhteistyökumppanit

Promootiosampo on taottu Aalto-yliopistossa yhteistyössä Helsingin yliopiston digitaalisten ihmistieteiden keskuksen HELDIG ja filosofisen tiedekunnan 100. promootion juhlatoimikunnan kanssa. Kiitos yhteistyöstä.

Yhteyshenkilöt ja projektiryhmä SeCo-tutkimusryhmässä


Promootiosampoon liittyviä julkaisuja

2024

Eero Hyvönen, Patrik Boman, Heikki Rantala, Annastiiina Ahola and Petri Leskinen: ConfermentSampo - A Knowledge Graph, Data Service, and Semantic Portal for Intangible Academic Cultural Heritage 1643-2023 in Finland. June, 2024. Submitted for review. bib pdf

2023

Eero Hyvönen, Patrik Boman, Heikki Rantala, Annastiina Ahola and Petri Leskinen: Promootiosampo - Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan 100 promootiota 1643-2023 semanttisessa webissä. Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto, Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo), October, 2023. Artikkelin käsikirjoitus, arvioitavana. bib pdf

Promoottori-sovellukseen liittyviä julkaisuja

2004

Eero Hyvönen, Samppa Saarela and Kim Viljanen: Application of Ontology Techniques to View-Based Semantic Search and Browsing. The Semantic Web: Research and Applications. Proceedings of the First European Semantic Web Symposium (ESWS 2004), pp. 92-106, Springer-Verlag, 2004. bib pdf

2003

Eero Hyvönen, Samppa Saarela, Avril Styrman and Kim Viljanen: Ontology-Based Image Retrieval. Proceedings of WWW2003, Budapest, Hungary, May, 2003. Poster papers. bib html

2002

Eero Hyvönen, Avril Styrman and Samppa Saarela: Ontology-Based Image Retrieval. Towards the semantic web and web services, Proceedings of XML Finland 2002 Conference, pp. 15-27, Helsinki, Finland, October 21-22, 2002. bib pdf

Akatemiasampoon liittyviä julkaisuja

2024

Eero Hyvönen: Creating and Using Biographical Dictionaries for Digital Humanities Based on Linked Data: A Survey of Web Services in Use in Finland. Proceedings of the Biographical Data in a Digital World 2022 (BD 2022), Tokyo, Institute of Cultural History, ZRC SAZU, Ljubljana, Slovenia, January, 2024. bib pdf link
Petri Leskinen and Eero Hyvönen: Biographical and Prosopographical Analyses of Finnish Academic People 1640–1899 Based on Linked Open Data. Proceedings of the Biographical Data in a Digital World 2022 (BD 2022), Tokyo, Institute of Cultural History, ZRC SAZU, Ljubljana, Slovenia, January, 2024. bib pdf link
Eero Hyvönen: How to Create a National Cross-domain Ontology and Linked Data Infrastructure and Use It on the Semantic Web. Semantic Web - Interoperability, Usability, Applicability, IOS Press, 2024. DOI: 10.3233/SW-243468. bib pdf link

2023

Petri Leskinen and Eero Hyvönen: Biographical and Prosopographical Analyses of Finnish Academic People 1640–1899 Based on Linked Open Data. Biographical Data in a Digital World 2022 (BD 2022), Tokyo, Proceedings, accepted, August, 2023. Forth-coming. bib pdf
Eero Hyvönen: Creating and Using a National Linked Open Data Infrastructure for Cultural Heritage Applications and Digital Humanities Research: Lessons Learned. DARIAH Annual Event 2023, Budapest, Hungary, abstracts of papers, DARIAH-EU, June, 2023. bib link
Eero Hyvönen: How to Create a National Cross-domain Ontology and Linked Data Infrastructure and Use It on the Semantic Web. Programming and Data Infrastructure in Digital Humanities, Book of Abstracts, pp. 7, High Performance Computing Centre, University of Évora, Portugal, March, 2023. bib link
Eero Hyvönen: Digital Humanities on the Semantic Web: Sampo Model and Portal Series. Semantic Web – Interoperability, Usability, Applicability, vol. 14, no. 4, pp. 729-744, IOS Press, 2023. bib pdf link

2022

Bernardo S. Buarque, Aline Deicke, Malte Doehne, Martin Düring, Heiner Fangerau, Catherine Herfeld, Charles van den Heuvel, Eero Hyvönen, Roberto Lalli, Malte Vogl, Lea Weiß, Dirk Wintergrün: White Paper of the ModelSEN Workshop (April 2022). October, 2022. bib link
Petri Leskinen, Heikki Rantala and Eero Hyvönen: Analyzing the Lives of Finnish Academic People 1640–1899 in Nordic and Baltic Countries: AcademySampo Data Service and Portal. DHNB 2022 The 6th Digital Humanities in Nordic and Baltic Countries Conference, CEUR Workshop Proceedings, long papers, Vol. 3232, March, 2022. bib pdf link
Esko Ikkala, Eero Hyvönen, Heikki Rantala and Mikko Koho: Sampo-UI: A Full Stack JavaScript Framework for Developing Semantic Portal User Interfaces. Semantic Web – Interoperability, Usability, Applicability, vol. 13, no. 1, pp. 69-84, January, 2022. Online version published in 2021, print version in 2022. bib pdf link

2021

Petri Leskinen and Eero Hyvönen: Reconciling and Using Historical Person Registers as Linked Open Data in the AcademySampo Knowledge Graph. Proceedings of the 20th International Semantic Web Conference (ISWC 2021), Springer, October, 2021. bib pdf link
Petri Leskinen and Eero Hyvönen: Using the AcademySampo Portal and Data Service for Biographical and Prosopographical Research in Digital Humanities. ISWC-Posters-Demos-Industry 2021 International Semantic Web Conference (ISWC) 2021: Posters, Demos, and Industry Tracks, CEUR Workshop Proceedings, Oct, 2021. bib pdf link
Eero Hyvönen, Petri Leskinen, Heikki Rantala, Esko Ikkala and Jouni Tuominen: Akatemiasampo-portaali ja -datapalvelu henkilöiden ja henkilöryhmien historialliseen tutkimukseen (AcademySampo Portal and Data Service for Biographical and Prosopographical Research). Informaatiotutkimus, vol. 40, no. 2, pp. 28-56, May, 2021. bib pdf link

2020

Eero Hyvönen: Semantic Sampo Portals for Digital Humanities Based on a National Linked Open Data Infrastructure. 2020. White paper, Aalto University, Semantic Computing Research Group (SeCo). bib pdf
Eero Hyvönen: Sampo Model and Semantic Portals for Digital Humanities on the Semantic Web. DHN 2020 Digital Humanities in the Nordic Countries. Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 5th Conference, pp. 373-378, CEUR Workshop Proceedings, vol. 2612, Riga, Latvia, October, 2020. bib pdf link
Petri Leskinen and Eero Hyvönen: Linked Open Data Service about Historical Finnish Academic People in 1640–1899. DHN 2020 Digital Humanities in the Nordic Countries. Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 5th Conference, pp. 284-292, CEUR Workshop Proceedings, vol. 2612, Riga, Latvia, October, 2020. bib pdf link
Eero Hyvönen: Tekoäly ja semanttinen web tarjoavat huikeat mahdollisuudet suurten aineistojen hallintaan. Kansallisarkiston strategia 2025, näkökulmia tulevaan (Jussi Nuorteva, Päivi Happonen (ed.)), pp. 20-21, Kansallisarkisto, Helsinki, May, 2020. bib link

2018

Eero Hyvönen: Semanttinen web. Linkitetyn avoimen datan käsikirja (Semantic Web. Handbook of Linked Open Data). pp. 271, Gaudeamus, Helsinki, Finland, March, 2018. bib link
/var/www/html/include/secoweb/utils.php; Mon, 24 Jun 2024 17:02:35 +0000