» print this page!
» Follow us on Twitter
» Be our friend on Facebook

Latest News

Latest Publications

SeCo on Twitter

SeCo on Facebook

Oopperasampo
Ooppera- ja musiikkiteatteriesitykset Suomessa 1830-1960

Reprises tietokannasta Oopperasampoon

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Reprises-tietokanta sisältää tietoa tuhansista Suomessa pidetystä ooppera- ja musiikkiteatteriesityksistä 1830-1960 sekä tuhansista niihin liittyvistä musiikkialan henkilöistä ja sävellyksistä. Oopperasampo-hanke on Aalto-yliopiston ja Taideyliopiston tutkimushanke, jossa Repris-tietokannasta luodaan linketyn avoimen datan palvelu ja semanttinen portaali Oopperasampo, jolla aineistoja voidaan hakea, selata ja analysoida digitaalisten ihmistieteiden keinoin. Datan muunnosten yhteydessä aineistoja rikastetaan muiden Sampo-järjestelmien ja tietolähteiden avulla ja päättelemällä. Datan ylläpitoon semanttisen webin RDF-muotossa kehitetään tekninen ratkaisu.


"Sampoja" verkossa

Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo) on julkaissut verkossa useita digitaalisten ihmistieteiden "sampoja" tutkijoiden ja laajemman yleisön käytettäväksi. Sampo-sarjan datapalveluita ja semanttisia portaaleja on esitelty tarkemmin sivulla Sampo Model and Series of Semantic Portals. Sampojen teknisenä perustana on semanttisen webin teknologioihin ja linkityn datan ideaan perustuva Sampo-malli ja Sampo-UI ohjelmointikehys käyttöliittymien toteuttamista varten.

Projekti alkoi 1.1.2023. Lisää tietoa hankkeesta julkaistaan myöhemmin tällä sivulla.


Projektiryhmä

Aallossa ja HELDIG-keskuksessa:

  • Eero Hyvönen (vetäjä, Aalto ja HELDIG-keskus)
  • Heikki Rantala (Aalto)
  • Annastiina Ahola (Aalto)

Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa:

  • Anne Kauppala (vetäjä)
  • Outi Parkkila
  • Anne Piirainen

Julkaisuja

2023

Eero Hyvönen, Annastiina Ahola, Heikki Rantala and Anne Kauppala: OperaSampo – Opera and Music Theatre Performances in Finland 1830–1960 on the Semantic Web. March, 2023. bib pdf
/var/www/html/include/secoweb/utils.php; Thu, 01 Jun 2023 11:46:45 +0000