» print this page!
» Follow us on Twitter
» Be our friend on Facebook

Latest News

SeCo on Twitter

SeCo on Facebook

Tervetuloa julkistustilaisuuteen Aalto-yliopistossa tai online:


Rahasampo – Suomen numismaattiset kansalaislöydöt 2013–2023 semanttisessa webissä

Keskiviikkona, Kalevalan päivänä 28.2.2024, klo 13:00–15:00
Aalto-yliopisto, TUAS-talo, sali TU7, Maarintie 8, Espoo

Suomen kansallismuseon numismaattiset kokoelmat ja Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksessa ja Helsingin yliopiston Digitaalisten ihmistieteiden keskuksessa (HELDIG) toimiva Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo) kutsuvat Teidät avoimeen ja maksuttomaan tilaisuuteen, jossa julkistetaan tutkimus- ja opetuskäyttöön uusi semanttinen portaali ja linkitetyn avoimen datan palvelu Rahasampo - Suomen rahalöydöt 2013–2023 semanttisessa webissä.


Mikä on Rahasampo?

Rahasampo julkaisee rikasta linkitettyä avointa tietoa kaikista yli 18 000 Suomessa vuosina 2013-2023 tehdyistä rahalöydoistä, joista on raportoitu Suomen kansallismuseon numismaattisiiin kokoelmiin. Järjestelmä täydentää vuonna 2021 julkaistua arkeologista Löytösampo-datapalvelua ja portaalia, jotka julkaisevat tietoa Suomen kansallismuseon kokoelmiin otetuista kansalaisten tekemistä arkeologisista löydöistä.

Rahasampo perustuu Suomen kansallismuseossa systemaattisesti rekisteröityihin löytöilmoituksiin, joiden dataa on rikastettu linkitetyn datan periaatteiden mukaisesti. Järjestelmän ytimessä on linkitetyn avoimen datan palvelu Linked Data Finland (LDF.fi) -alustalla. Datapalvelua voi käyttää digitaalisten ihmistieteiden tutkimuksessa SPARQL-rajapinnan avulla tai kehittää sen avulla valmiita sovelluksia, kuten tilaisuudessa avattava Rahasampo-portaali. Sen käyttäminen ei edellytä ohjelmointitaitoa.

Rahasampo on kehitetty Aalto-yliopistossa yhteistyössä Suomen kansallismuseon ja Helsingin yliopiston Digitaalisten ihmistieteiden keskuksen HELDIG ja kulttuurien osaston kanssa hankkeessa DigiNUMA - Digital Solutions for European Numismatic Heritage, jossa kehitetään vastaavaa järjestelmää British Museumin Portabe Antiquities Scheme -tietokannan dataa hyödyntäen. Rahasampo on uusi jäsen yli 20 Sampo-datapalvelun ja -portaalin sarjassa, joilla on ollut yhteensä miljoonia käyttäjiä verkossa. Järjestelmä perustuu Sampo-malliin ja portaali toteutettiin Sampo-UI-työkalun avulla hyödyntäen suomalaista linkitetyn avoimen datan tietoinfrastruktuuria FIN-CLARIAH, jonka osaksi Rahasampo liitetään.


Datapalvelu ja portaali verkossa 28.2.2024

Rahasammon data julkaistaan verkossa toiminnallisena SPARQL-rajapintana Linked Data Finland -alustalla (LDF.fi) ja datana.

Samalla avataan Rahasampo-portaali, joka perustuu SPARQL-rajapintapalveluun.


Ohjelma

Tilaisuuden avaavat Semanttisen laskennan tutkimusryhmän (SeCo) johtaja, professori Eero Hyvönen, ja Rahasampo-hankkeen vetäjä, PhD Eljas Oksanen. Tämän jälkeen ohjelmassa on aluksi Rahasampo-hanketta taustoittavia esityksiä. Suomen kansallismuseon ylijohtajan Elina Anttilan tervehdyksessä kuullaan kokemuksia museon yhteistyöstä yliopistojen kanssa. Sitten amanuenssi Ville Rohiola Museovirastosta kertoo suunnitteilla olevasta kansallisesta Arkeologia 2.0 -hankkeesta arkeologiseen dataan, tutkimusinfrastruktuuriin ja sovelluksiin liittyen, ja kuullaan esitys Suomen Numismaattisen Yhdistyksen toiminnasta. Tämän jälkeen ohjelmassa on Rahasammon esittelyt. Aluksi FT Frida Ehrnsten, Rahasampo-datan "äiti" Suomen kansallismuseosta ja Helsingin yliopistosta, kertoo Rahasammon sisällöistä, miten sitä on kerätty ja muokattu, ja miten syntynyttä tietopalvelua voidaan käyttää numismaattisessa ja historian tutkimuksessa. Tämän jälkeen PhD Eljas Oksasen kertoo järjestelmän ideasta, tavoitteista, käytöstä tutkimuksessa ja kehitystyön taustalla olevasta DigiNUMA-hankkeesta. Lopuksi Rahasammon pääkehittäjä, väitöskirjatutkija Heikki Rantala esittelee ja demonstroi Rahasammon linkitetyn avoimen datan palvelua ja portaalia. Esitysten jälkeen on vapaamuotoinen keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus, jossa nostetaan malja Kalevalan päivän kunniaksi Rahasammolle.

Alustava ohjelma alla.
 • 13:00–13:10 Tervetuloa julkistustilaisuuteen: Rahasampo - uusi jäsen Sampo-portaalien ja datapalveluiden sarjassa
  Eero Hyvönen, professori, Aalto-yliopisto, johtaja, Helsingin yliopiston HELDIG-keskus
  Eljas Oksanen, yliopistotutkija, PhD, Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo), Helsingin yliopisto, kulttuurien osasto
 • 13:10–13:20 Suomen kansallismuseon tervehdys: tutkimusyhteistyötä yliopistojen kanssa
  Elina Anttila, ylijohtaja, FT, Kansallismuseo
 • 13:20–13:30 Arkeologia 2.0: kohti arkeologisen tiedon, tutkimusinfrastruktuurin ja alan kehittämisen kansallista hanketta
  Ville Rohiola, amanuenssi, FM, Museovirasto
 • 13:30–13:40 Numismatiikan harrastusta ja tutkimusta Suomessa
  N.N., Suomen Numismaattinen Yhdistys (vahvistamatta)
 • 13:40-13:50 Excel-taulukosta avoimeksi Rahasampo-tietopalveluksi
  Frida Ehrnsten, intendentti, FT, Suomen kansallismuseo ja Helsingin yliopisto, kulttuurien osasto
 • 13:50-14:00 Rahasampo: avain numismaattisiin kansalaislöytöihin ja kulttuuriperintödataan
  Eljas Oksanen, yliopistotutkija, PhD, Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo), Helsingin yliopisto, kulttuurien osasto
 • 14:00-14:15 Rahasampo-portaalin ja linkitetyn avoimen datan palvelun esittely
  Heikki Rantala, väitöskirjatutkija, FM, tietotekniikan laitos, Aalto-yliopisto
 • 14:15-14:30 Keskustelua päivän esityksiin liittyen
 • 14:30-16:00 Malja Rahasammolle ja yhteistyölle: verkostoitumistilaisuus paikalla olijoille

           

Ilmoittaudu tilaisuuteen paikan päällä Aalto-yliopistossa tai osallistu etäyhteydelle Zoomin kautta

Julkistustilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Ilmoittautumalla saat sähköpostitse Zoom-linkin, jolla voit osallistua tilaisuuteen etänä.


Lisätietoa

Rahasammon taustalla olevaa tutkimustyötä on esitelty tarkemmin hankkeen kotisivulla.


Rahasampoon liittyviä tutkimusartikkeleita

2024

Eljas Oksanen, Frida Ehrnsten, Heikki Rantala and Eero Hyvönen: Semantic Solutions for Democratising Archaeological and Numismatic Data Analysis. ACM Journal of Computing and Cultural Heritage, vol. 16, no. 4, Association for Computing Machinery, 2024. bib pdf link
Eero Hyvönen, Eljas Oksanen, Heikki Rantala and Jouni Tuominen: Kansalaistiedettä Helsingin yliopistossa - Löytösampo kokoaa kansalaisten arkeologiset löydöt semanttisessa webissä. 2024. Blogi-kirjoitus, ilmestyvä 2024, https://blogs.helsinki.fi/thinkopen/. bib pdf

2023

Eljas Oksanen and Michael Lewis: Evaluating Transformations in Small Metal Finds Following the Black Death. Medieval Archaeology, vol. 67, no. 1, pp. 159-186, 2023. bib link
Eljas Oksanen and Johanna Roiha: Methodological Perspectives for Applying Spatial Point Pattern Analyses to Finnish Iron Age Remote Sending Data. Moving Northward. Professor olker Heyd’s Festschrift as he turn 60, pp. 426-444, The Archaeological Society of Finland, 2023. bib pdf
Eero Hyvönen: Creating and Using a National Linked Open Data Infrastructure for Cultural Heritage Applications and Digital Humanities Research: Lessons Learned. DARIAH Annual Event 2023, Budapest, Hungary, abstracts of papers, DARIAH-EU, June, 2023. bib link
Frida Erhnsten, Eljas Oksanen, Heikki Rantala and Eero Hyvönen: DigiNUMA ja Rahasampo – uusi digitaalinen palvelu rahalöydöistä kiinnostuneille. Numismaattinen aikakausilehti, April, 2023. bib pdf link
Eero Hyvönen: How to Create a National Cross-domain Ontology and Linked Data Infrastructure and Use It on the Semantic Web. Programming and Data Infrastructure in Digital Humanities, Book of Abstracts, pp. 7, High Performance Computing Centre, University of Évora, Portugal, March, 2023. bib link
Eero Hyvönen: How to Create a National Cross-domain Ontology and Linked Data Infrastructure and Use It on the Semantic Web. Semantic Web - Interoperability, Usability, Applicability, IOS Press, 2023. Forth-coming. bib pdf
Eero Hyvönen: Digital Humanities on the Semantic Web: Sampo Model and Portal Series. Semantic Web – Interoperability, Usability, Applicability, vol. 14, no. 4, pp. 729-744, IOS Press, 2023. bib pdf link

2022

Eljas Oksanen, Heikki Rantala, Jouni Tuominen, Michael Lewis, David Wigg-Wolf, Frida Ehrnsten and Eero Hyvönen: Digital Humanities Solutions for Pan-European Numismatic and Archaeological Heritage Based on Linked Open Data. DHNB 2022 The 6th Digital Humanities in Nordic and Baltic Countries Conference, pp. 352-360, CEUR Workshop Proceedings, Vol. 3232, 2022. bib pdf link
Anna Wessman and Eljas Oksanen: Metal-detecting data as citizen science archaeology. Odes to Mika. Professor Mika Lavento s Festschrift as he turns 60 years old (Petri Halinen, Volker Heyd and Kristiina Mannermaa (eds.)), pp. 293-302, The Archaeological Society of Finland, 2022. bib
Heikki Rantala, Eljas Oksanen and Eero Hyvönen: Harmonizing and Using Numismatic Linked Data in Digital Humanities Research and Application Development: Case DigiNUMA. The Semantic Web: ESWC 2022 Satellite Events, Lecture Notes in Computer Science, vol. 13384, pp. 26-30, Springer, July, 2022. bib pdf link
Heikki Rantala, Esko Ikkala, Jouni Tuominen, Eero Hyvönen, Ville Rohiola, Eljas Oksanen and Mikko Koho: FindSampo: A Linked Data Based Service for Analyzing and Disseminating Archaeological Finds. 6th Digital Humanities in Nordic and Baltic Countries Conference, poster paper, book of abstracts, pp. 118-119, March, 2022. bib link
Heikki Rantala, Esko Ikkala, Ville Rohiola, Mikko Koho, Jouni Tuominen, Eljas Oksanen, Anna Wessman and Eero Hyvönen: FindSampo: A Linked Data Based Portal and Data Service for Analyzing and Disseminating Archaeological Object Finds. The Semantic Web: ESWC 2022, Lecture Notes in Computer Science, vol. 13261, pp. 478-494, Springer, 2022. bib pdf link

2021

Eero Hyvönen, Heikki Rantala, Esko Ikkala, Mikko Koho, Jouni Tuominen, Babatunde Anafi, Suzie Thomas, Anna Wessman, Eljas Oksanen, Ville Rohiola, Jutta Kuitunen and Minna Ryyppö: Citizen Science Archaeological Finds on the Semantic Web: The FindSampo Framework. Antiquity, A Review of World Archaeology, vol. 95, no. 382, pp. e24, Cambridge University Press, August, 2021. bib pdf link
/var/www/html/include/secoweb/utils.php; Wed, 21 Feb 2024 17:08:15 +0000