» back to normal layout

Esko Ikkala

Doctoral Candidate, M.Sc. (Tech.)

phone: +358 50 377 0423
email: firstname.lastname@aalto.fi
room: 3171 @ Maarintie 8, Espoo, Finland
postal address: Department of Computer Science, P.O. Box 15500, FI-00076 Aalto, Finland

Publications

2021

Mikko Koho, Toby Burrows, Eero Hyvönen, Esko Ikkala, Kevin Page, Lynn Ransom, Jouni Tuominen, Doug Emery, Mitch Fraas, Benjamin Heller, David Lewis, Andrew Morrison, Guillaume Porte, Emma Thomson, Athanasios Velios and Hanno Wijsman: Harmonizing and Publishing Heterogeneous Pre-Modern Manuscript Metadata as Linked Open Data. 2021. Journal of the Association for Information Science and Technology (JASIST), forth-coming. bib pdf
Heikki Rantala, Esko Ikkala, Ilkka Jokipii, Mikko Koho, Jouni Tuominen and Eero Hyvönen: WarVictimSampo 1914–1922: a National War Memorial on the Semantic Web for Digital Humanities Research and Applications. ACM Journal on Computing and Cultural Heritage, Assoc. of Computing Machinery, 2021. Accepted. bib
Eero Hyvönen, Petri Leskinen, Minna Tamper, Heikki Rantala, Esko Ikkala, Jouni Tuominen and Kirsi Keravuori: Biografiasampo yhdistää ja rikastaa suomalaiset elämäkerrat linkitettynä datana semanttisessa webissä (Biographysampo links and enriches Finnish biographies as linked data on the Semantic Web. May, 2021. Submitted. bib pdf
Eero Hyvönen, Esko Ikkala, Mikko Koho, Jouni Tuominen, Toby Burrows, Lynn Ransom, and Hanno Wijsman: Mapping Manuscript Migrations on the Semantic Web: A Semantic Portal and Linked Open Data Service for Premodern Manuscript Research. April, 2021. Submitted. bib pdf
Esko Ikkala, Eero Hyvönen, Heikki Rantala and Mikko Koho: Sampo-UI: A Full Stack JavaScript Framework for Developing Semantic Portal User Interfaces. Semantic Web – Interoperability, Usability, Applicability, April, 2021. Accepted. bib pdf link
Eero Hyvönen, Minna Tamper, Esko Ikkala, Mikko Koho, Rafael Leal, Joonas Kesäniemi, Arttu Oksanen, Jouni Tuominen and Aki Hietanen: LawSampo Portal and Data Service for Publishing and Using Legislation and Case Law as Linked Open Data on the Semantic Web. April, 2021. Submitted. bib pdf
Eero Hyvönen, Laura Sinikallio, Petri Leskinen, Senka Drobac, Jouni Tuominen, Kimmo Elo, Matti La Mela, Mikko Koho, Esko Ikkala, Minna Tamper, Rafael Leal, Joonas Kesäniemi: Semanttinen parlamentti: eduskunnan aineistojen linkitetyn avoimen datan palvelu ja sen käyttömahdollisuudet. April, 2021. Submitted. bib pdf
Semanttinen parlamentti -hankkeessa luodaan eduskunnan tietokannoista uudenlainen linkitetyn avoimen datan (Linked Open Data, LOD) palvelu, tutkimusympäristö ja semanttinen portaali Parlamenttisampo - eduskunta semanttisessa webissä, joiden avulla tutkitaan poliittista kulttuuria ja kieltä. Hanke rakentaa semanttisen webin teknologioille perustuvan julkisen avoimen datan palvelun tutkijoita, kansalaisia, mediaa ja valtionhallintoa varten, ja rikastaa eduskuntadataa muilla tietolähteillä kuten biografisella tiedolla, terminologioilla ja lainsäädännön dokumenteilla. Tutkimushanke on kiinnostunut parlamentaarisesta, edustuksellisesta kulttuurista ja poliittisen kielen käytöstä eduskunnassa sen toiminnan alusta 1907 alkaen, ja tarkastelee näitä kansanedustajien täysistunnoissa pitämien puheiden ja poliitikkojen verkostojen kautta. Lisäksi tavoitteena on tutkia jatkossa eduskunnan ja median vuorovaikutusta. Artikkelissa luodaan katsaus Semanttinen parlamentti -hankkeeseen parlamenttiaineistojen datan julkaisemisen kannalta ja esitellään hankkeen ensimmäisiä tuloksia: eduskunnan puheista sekä kansanedustajien tietokannasta luotuja tietämysgraafeja (knowledge graph) sekä datapalvelun käyttömahdollisuuksia eduskuntatutkimuksessa
Eero Hyvönen, Petri Leskinen, Heikki Rantala, Esko Ikkala and Jouni Tuominen: Akatemiasampo-portaali ja -datapalvelu henkilöiden ja henkilöryhmien historialliseen tutkimukseen (AcademySampo Portal and Data Service for Biographical and Prosopographical Research). Informaatiotutkimus, February, 2021. Accepted. bib pdf
Eero Hyvönen, Heikki Rantala, Esko Ikkala, Mikko Koho, Jouni Tuominen, Babatunde Anafi, Suzie Thomas, Anna Wessman, Eljas Oksanen, Ville Rohiola, Jutta Kuitunen and Minna Ryyppö: Citizen Science Archaeological Finds on the Semantic Web: The FindSampo Framework. Antiquity, A Review of World Archaeology, January, 2021. Accepted. bib pdf
Mikko Koho, Esko Ikkala, Petri Leskinen, Minna Tamper, Jouni Tuominen and Eero Hyvönen: WarSampo Knowledge Graph: Finland in the Second World War as Linked Open Data. Semantic Web – Interoperability, Usability, Applicability, vol. 12, no. 2, pp. 265-278, January, 2021. bib pdf link
The Second World War (WW2) is arguably the most devastating catastrophe of human history, a topic of great interest to not only researchers but the general public. However, data about the Second World War is heterogeneous and distributed in various organizations and countries making it hard to utilize. In order to create aggregated global views of the war, a shared ontology and data infrastructure is needed to harmonize information in various data silos. This makes it possible to share data between publishers and application developers, to support data analysis in Digital Humanities research, and to develop data-driven intelligent applications. As a first step towards these goals, this article presents the WarSampo knowledge graph (KG), a shared semantic infrastructure, and a Linked Open Data (LOD) service for publishing data about WW2, with a focus on Finnish military history. The shared semantic infrastructure is based on the idea of representing war as a spatio-temporal sequence of events that soldiers, military units, and other actors participate in. The used metadata schema is an extension of CIDOC CRM, supplemented by various military historical domain ontologies. With an infrastructure containing shared ontologies, maintaining the interlinked data brings upon new challenges, as one change in an ontology can propagate across several datasets that use it. To support sustainability, a repeatable automatic data transformation and linking pipeline has been created for rebuilding the whole WarSampo KG from the individual source datasets. The WarSampo KG is hosted on a data service based on W3C Semantic Web standards and best practices, including content negotiation, SPARQL API, download, automatic documentation, and other services supporting the reuse of the data. The WarSampo KG, a part of the international LOD Cloud and totalling ca. 14 million triples, is in use in nine end-user application views of the WarSampo portal, which has had over 400 000 end users since its opening in 2015.

2020

Heikki Rantala, Esko Ikkala, Ilkka Jokipii, Mikko Koho, Jouni Tuominen and Eero Hyvönen: WarVictimSampo 1914–1922: A Semantic Portal and Linked Data Service for Digital Humanities Research on War History. The Semantic Web: ESWC 2020 Satellite Events (Harth, Andreas, Presutti, Valentina, Troncy, Raphaël, Acosta, Maribel, Polleres, Axel, Fernández, Javier D., Xavier Parreira, Josiane, Hartig, Olaf, Hose, Katja and Cochez, Michael (eds.)), Lecture Notes in Computer Science, vol. 12124, pp. 191-196, Springer-Verlag, 2020. bib pdf link
Eero Hyvönen, Minna Tamper, Esko Ikkala, Sami Sarsa, Arttu Oksanen, Jouni Tuominen and Aki Hietanen: Publishing and Using Legislation and Case Law as Linked Open Data on the Semantic Web. The Semantic Web: ESWC 2020 Satellite Events (Harth, Andreas, Presutti, Valentina, Troncy, Raphaël, Acosta, Maribel, Polleres, Axel, Fernández, Javier D., Xavier Parreira, Josiane, Hartig, Olaf, Hose, Katja and Cochez, Michael (eds.)), Lecture Notes in Computer Science, vol. 12124, pp. 110-114, Springer-Verlag, 2020. bib pdf link
Heikki Rantala, Ilkka Jokipii, Mikko Koho, Esko Ikkala, Jouni Tuominen and Eero Hyvönen: Building a Linked Open Data Portal of War Victims in Finland 1914-1922. DHN 2020 Digital Humanities in the Nordic Countries. Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 5th Conference, pp. 310-317, CEUR Workshop Proceedings, vol. 2612, Riga, Latvia, October, 2020. bib pdf link
Toby Burrows, Antoine Brix, Douglas Emery, Arthur Mitchell Fraas, Eero Hyvönen, Esko Ikkala, Mikko Koho, David Lewis, Synnove Myking, Kevin Page, Lynn Ransom, Emma Cawlfield Thomson, Jouni Tuominen, Hanno Wijsman and Pip Wilcox: Linked Open Data Vocabularies and Identifiers for Medieval Studies. DHN 2020 Digital Humanities in the Nordic Countries. Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 5th Conference, pp. 211-218, CEUR Workshop Proceedings, vol. 2612, Riga, Latvia, October, 2020. bib pdf link
Toby Burrows, Antoine Brix, Douglas Emery, Arthur Mitchell Fraas, Eero Hyvönen, Esko Ikkala, Mikko Koho, David Lewis, Synnove Myking, Lynn Ransom, Emma Cawlfield Thomson, Jouni Tuominen, Hanno Wijsman and Pip Wilcox: Modelling the History of Medieval and Renaissance Manuscripts for the Mapping Manuscript Migrations Portal. Proceedings: Data for History 2020. Modelling Time, Places, Agents., Berlin, August, 2020. Accepted, conference postponed to 2021. bib link
Heikki Rantala, Eero Hyvönen and Esko Ikkala: Creating the HISTO Ontology of Finnish History Events. Data for History 2020. Modelling Time, Places, Agents., August, 2020. Accepted, conference postponed to 2021. bib pdf link
Toby Burrows, Douglas Emery, Mitch Fraas, Eero Hyvönen, Esko Ikkala, Mikko Koho, David Lewis, Andrew Morrison, Kevin Page, Lynn Ransom, Emma Thomson, Jouni Tuominen, Athanasios Velios and Hanno Wijsman: Mapping Manuscript Migrations: Digging into Data for Researching the History and Provenance of Medieval and Renaissance Manuscripts: White Paper. August, 2020. bib pdf link
Toby Burrows, Douglas Emery, Arthur Mitchell Fraas, Eero Hyvönen, Esko Ikkala, Mikko Koho, David Lewis, Andrew Morrison, Kevin Page, Lynn Ransom, Emma Cawlfield Thomson, Jouni Tuominen, Athanasios Velios, and Hanno Wijsman: Mapping Manuscript Migrations Knowledge Graph: Data for Tracing the History and Provenance of Medieval and Renaissance Manuscripts. Journal of Open Humanities Data, vol. 6, pp. 3, June, 2020. bib pdf link
Pejam Hassanzadeh, Eero Hyvönen, Esko Ikkala, Jouni Tuominen, Suzie Thomas, Anna Wessman and Ville Rohiola: FindSampo Platform for Reporting and Studying Archaeological Finds Using Citizen Science. 3rd Workshop on Humanities in the Semantic Web (WHiSe 2020), pp. 33-40, CEUR Workshop Proceedings, vol. 2695, June, 2020. bib pdf link

2019

Suzie Thomas, Anna Wessman, Esko Ikkala, Jouni Tuominen, Mikko Koho and Eero Hyvönen: (co-)Creating a Sustainable Platform for Finland’s Archaeological Chance Finds: The Story of SuALT. Digital Heritage and Archaeology in Practice (Ethan Watrall and Lynne Goldstein (eds.)), University Press of Florida, December, 2019. Accepted. bib
Mikko Koho, Erkki Heino, Petri Leskinen, Esko Ikkala, Minna Tamper, Kasper Apajalahti, Jouni Tuominen, Eetu Mäkelä and Eero Hyvönen: WarSampo Knowledge Graph. Zenodo, October, 2019. Dataset. bib link
WarSampo Knowledge Graph includes harmonized data of different kinds concerning the Second World War in Finland, separated in different subgraphs representing events, actors, places, photographs, and other aspects and documentation of the war. The data covers the Winter War 1939-1940 against the Soviet attack, the Continuation War 1941-1944 where the occupied areas of the Winter War were temporarily regained, and the Lapland War 1944-1945, where the Finns pushed the German troops away from Lapland.
Eero Hyvönen, Minna Tamper, Esko Ikkala, Sami Sarsa, Arttu Oksanen, Jouni Tuominen and Aki Hietanen: LawSampo: A Semantic Portal on a Linked Open Data Service for Finnish Legislation and Case Law. September, 2019. Submitted. bib pdf
Mikko Koho, Esko Ikkala and Eero Hyvönen: Reassembling the Lives of Finnish Prisoners of the Second World War on the Semantic Web. Proceedings of the Third Conference on Biographical Data in a Digital World (BD 2019), Varna, Bulgaria, September, 2019. bib pdf
This paper presents first results of a new, ninth application perspective for the semantic portal WarSampo - Finnish WW2 on the Semantic Web, based on a database of ca. 4450 Finnish prisoners of war in the Soviet Union. Our key idea is to reassemble the life of each prisoner of war by using Linked Data, based on information about the person in different data sources. Using the enriched aggregated data, a biographical global home page for each prisoner of war can be created, that is more complete than information in individual data sources. The application perspective is targeted to researchers of military history, to study and analyze the data in order to form new research questions or hypotheses, as well as to public in the large looking for information e.g., about their relatives that were captured as prisoners of war. Employing the faceted search of the application perspective, prosopographical research on subgroups of prisoners is possible.
Eero Hyvönen, Petri Leskinen, Minna Tamper, Heikki Rantala, Esko Ikkala, Jouni Tuominen and Kirsi Keravuori: Linked Data – A Paradigm Change for Publishing and Using Biography Collections on the Semantic Web. Proceedings of the Third Conference on Biographical Data in a Digital World (BD 2019), Varna, Bulgaria, September, 2019. bib pdf
Anna Wessman, Suzie Thomas, Ville Rohiola, Mikko Koho, Esko Ikkala, Jouni Tuominen, Eero Hyvönen, Jutta Kuitunen, Helinä Parviainen, and Marianna Niukkanen: Citizen Science in Archaeology: Developing a Collaborative Web Service for Archaeological Finds in Finland. Transforming Heritage Practice in the 21st Century: Contributions from Community Archaeology (John Jameson and Sergiu Musteață (eds.)), pp. 337-352, Springer, July, 2019. bib link
Eero Hyvönen, Petri Leskinen, Minna Tamper, Heikki Rantala, Esko Ikkala, Jouni Tuominen and Kirsi Keravuori: BiographySampo - Publishing and Enriching Biographies on the Semantic Web for Digital Humanities Research. The Semantic Web. ESWC 2019 (Pascal Hitzler, Miriam Fernández, Krzysztof Janowicz, Amrapali Zaveri, Alasdair J.G. Gray, Vanessa Lopez, Armin Haller and Karl Hammar (eds.)), pp. 574-589, Springer-Verlag, June, 2019. bib pdf link
Eero Hyvönen, Esko Ikkala, Jouni Tuominen, Mikko Koho, Toby Burrows, Lynn Ransom and Hanno Wijsman: A Linked Open Data Service and Portal for Pre-modern Manuscript Research. DHN 2019 Digital Humanities in Nordic Countries. Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 4th Conference, pp. 220-229, CEUR Workshop Proceedings, Vol-2364, Copenhagen, Denmark, March, 2019. bib pdf link
Anna Wessman, Suzie Thomas, Ville Rohiola, Jutta Kuitunen, Esko Ikkala, Jouni Tuominen, Mikko Koho and Eero Hyvönen: A Citizen Science Approach to Archaeology: Finnish Archaeological Finds Recording Linked Open Database (SuALT). DHN 2019 Digital Humanities in Nordic Countries. Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 4th Conference, pp. 469-478, CEUR Workshop Proceedings, Vol-2364, Copenhagen, Denmark, March, 2019. bib pdf link
Eero Hyvönen, Petri Leskinen, Minna Tamper, Heikki Rantala, Esko Ikkala, Jouni Tuominen and Kirsi Keravuori: Demonstrating BiographySampo in Solving Digital Humanities Research Problems in Biography and Prosopography. The Fourth Digital Humanities in the Nordic Countries 2019 (DHN2019), Book of Abstracts, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark, March, 2019. bib pdf link

2018

Esko Ikkala, Jouni Tuominen, Jaakko Raunamaa, Tiina Aalto, Terhi Ainiala, Helinä Uusitalo and Eero Hyvönen: NameSampo: A Linked Open Data Infrastructure and Workbench for Toponomastic Research. Proceedings of the 2nd ACM SIGSPATIAL Workshop on Geospatial Humanities, GeoHumanities 18, pp. 2:1-2:9, ACM, Seattle, WA, USA, November, 2018. bib pdf link
This paper presents a series of projects where one of the main sources for toponomastic research in Finland, the corpora of place names in the Names Archive database of the Institute for the Languages of Finland, was digitized and how the resulting database was converted, enriched and published as Linked Open Data using a data processing pipeline. Utilizing the Linked Data infrastructure and various external data sources, a modern full-stack web application, NameSampo, was created in collaboration between toponomastic researchers and computer scientists for searching, analyzing, and visualizing digital toponomastic data sources.
Eero Hyvönen, Petri Leskinen, Minna Tamper, Heikki Rantala, Esko Ikkala, Jouni Tuominen and Kirsi Keravuori: Biografiasammon tekoäly yhdistää ja rikastaa suomalaiset elämäkerrat semanttisessa webissä. Aalto-yliopisto, Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo), Nov, 2018. bib pdf
Biografiasampo-järjestelmä käynnistää uuden aikakauden elämäkertakokoelmien julkaisemisessa ja käyttämisessä verkossa. Järjestelmän ydinaineistona on Kansallisbiografia ja muut Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) ja tieteellisten seurojen toimittamat pienoiselämäkerrat, yhteensä 13 100 elämäntarinaa, joita on kirjoittanut 900 suomalaista tutkijaa. Biografiasammon innovaationa on luoda kieliteknologian, tekoälyn ja semanttisen webin teknologioiden avulla elämäkertojen teksteistä ja niihin eri lähteissä liittyvistä tiedoista tietämysverkko (knowledge graph) ja kansallinen tietoinfrastruktuuri, joka koostuu miljoonista tietojen välisistä yhteyksistä. Tietämysverkko on julkaistu linkitetyn datan palvelussa, jonka varaan on toteutettu seitsemästä sovellusnäkymästä koostuva älykäs, kaikille avoin ja maksuton verkkopalvelu biografiasampo.fi kansalaisten ja digitaalisten ihmistieteiden tutkijoiden käytettäväksi.
Mikko Koho, Esko Ikkala, Erkki Heino and Eero Hyvönen: Maintaining a Linked Data Cloud and Data Service for Second World War History. Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection. 7th International Conference, EuroMed 2018, Nicosia, Cyprus, vol. 11196, Springer-Verlag, October-November, 2018. bib pdf link
Mikko Koho, Esko Ikkala and Eero Hyvönen: How to Maintain a Linked Data Cloud in a Deployed Semantic Portal. Proceedings of the ISWC 2018 Posters & Demonstrations, Industry and Blue Sky Ideas Tracks, CEUR Workshop Proceedings, Monterey, California, USA, October, 2018. Vol 2180. bib pdf link
Esko Ikkala, Eero Hyvönen and Jouni Tuominen: An Ontology of World War II Places for Linking and Enriching Heterogeneous Historical Data Sources. Abstracts, 17th International Conference of Historical Geographers (ICHG 2018), No. 194, Warsaw, Poland, July, 2018. bib pdf
Esko Ikkala, Eero Hyvönen and Jouni Tuominen: A Crowdsourced Old Map Service for Geocoding, Publishing, and Using Historical Places in Linked Data Applications. Abstracts, 17th International Conference of Historical Geographers (ICHG 2018), No. 195, Warsaw, Poland, July, 2018. bib pdf
Mikko Koho, Erkki Heino, Esko Ikkala, Eero Hyvönen, Reijo Nikkilä, Tiia Moilanen, Katri Miettinen and Pertti Suominen: Integrating Prisoners of War Dataset into the WarSampo Linked Data Infrastructure. Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 3rd Conference (DHN 2018), CEUR Workshop Proceedings, Helsinki, Finland, March, 2018. Vol 2084. bib pdf link
One of the great promises of Linked Data and the Semantic Web standards is to provide a shared data infrastructure into which more and more data can be imported and aligned, forming a sustainable, ever growing knowledge graph or linked data cloud, Web of Data. This paper studies and evaluates this idea in the context of the WarSampo Linked Data cloud, providing an infrastructure for data related to the Second World War in Finland. As a case study, a new database of prisoners of war with related contents is transformed into linked data and integrated into WarSampo. Lessons learned are discussed in relation to using traditional data publishing approaches.
Suzie Thomas, Anna Wessman, Jouni Tuominen, Mikko Koho, Esko Ikkala, Eero Hyvönen, Ville Rohiola and Ulla Salmela: SuALT: Collaborative Research Infrastructure for Archaeological Finds and Public Engagement through Linked Open Data. Digital Humanities in the Nordic Countries 3rd Conference (DHN 2018), Book of Abstracts, Helsinki, Finland, March, 2018. bib pdf link
Esko Ikkala, Eero Hyvönen and Jouni Tuominen: Geocoding, Publishing, and Using Historical Places and Old Maps in Linked Data Applications. Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 3rd Conference, pp. 228-234, CEUR Workshop Proceedings, Vol 2084, Helsinki, Finland, March, 2018. bib pdf link

2017

Esko Ikkala, Mikko Koho, Erkki Heino, Petri Leskinen, Eero Hyvönen and Tomi Ahoranta: Prosopographical Views to Finnish WW2 Casualties Through Cemeteries and Linked Open Data. Proceedings of the Workshop on Humanities in the Semantic Web (WHiSe II), CEUR Workshop Proceedings, Vienna, Austria, October, 2017. bib pdf link
This paper presents an application for studying the death records of WW2 casualties from a prosopograhical perspective, provided by the various local military cemeteries where the dead were buried. The idea is to provide the end user with a global visual map view on the places in which the casualties were buried as well as with a local historical perspective on what happened to the casualties that lay within a particular cemetery of a village or town. Plenty of data exists about the Second World War (WW2), but the data is typically archived in unconnected, isolated silos in different organizations. This makes it difficult to track down, visualize, and study information that is contained within multiple distinct datasets. In our work, this problem is solved using aggregated Linked Open Data provided by the WarSampo Data Service and SPARQL endpoint.
Petri Leskinen, Mikko Koho, Erkki Heino, Minna Tamper, Esko Ikkala, Jouni Tuominen, Eetu Mäkelä and Eero Hyvönen: Modeling and Using an Actor Ontology of Second World War Military Units and Personnel. Proceedings of the 16th International Semantic Web Conference (ISWC 2017) (Claudia d Amato, Miriam Fernandez, Valentina Tamma, Freddy Lecue, Philippe Cudré-Mauroux, Juan Sequeda, Christoph Lange and Jeff Heflin (eds.)), pp. 280-296, Springer-Verlag, Vienna, Austria, October, 2017. bib pdf link
This paper presents a model for representing historical military personnel and army units, based on large datasets about World War II in Finland. The model is in use in WarSampo data service and semantic portal, which has had tens of thousands of distinct visitors. A key challenge is how to represent ontological changes, since the ranks and units of military personnel, as well as the names and structures of army units change rapidly in wars. This leads to serious problems in both search as well as data linking due to ambiguity and homonymy of names. In our solution, actors are represented in terms of the events they participated in, which facilitates disambiguation of personnel and units in different spatio-temporal contexts. The linked data in the WarSampo Linked Open Data cloud and service has ca. 9 million triples, including actor datasets of ca. 100 000 soldiers and ca. 16 100 army units. To test the model in practice, an application for semantic search and recommending based on data linking was created, where the spatio-temporal life stories of individual soldiers can be reassembled dynamically by linking data from different datasets. An evaluation is presented showing promising results in terms of linking precision.
Eero Hyvönen, Erkki Heino, Petri Leskinen, Esko Ikkala, Mikko Koho, Minna Tamper, Jouni Tuominen and Eetu Mäkelä: WarSampo: Publishing and Using Linked Open Data about the Second World War. EuropeanaTech Insight, no. 7, Europeana, September, 2017. bib pdf link
The article overviews the system WarSampo – Finnish World War 2 on the Semantic Web, the winner of the LODLAM Challenge 2017 Open Data Prize on June 29 in Venice, Italy.
Erkki Heino, Minna Tamper, Eetu Mäkelä, Petri Leskinen, Esko Ikkala, Jouni Tuominen, Mikko Koho and Eero Hyvönen: Named Entity Linking in a Complex Domain: Case Second World War History. Proceedings, Language, Data and Knowledge (LDK 2017), pp. 120-133, Springer-Verlag, Galway, Ireland, June, 2017. bib pdf link
This paper discusses the challenges of applying named entity linking in a rich, complex domain – specifically, the linking of 1) military units, 2) places and 3) people in the context of rich Second World War data. Multiple sub-scenarios are discussed in detail through concrete evaluations, analyzing the problems faced, and the solutions developed. A key contribution of this work is to highlight the heterogeneity of problems and approaches needed even inside a single domain, depending on both the source data as well as the target authority.
Minna Tamper, Petri Leskinen, Esko Ikkala, Arttu Oksanen, Eetu Mäkelä, Erkki Heino, Jouni Tuominen, Mikko Koho and Eero Hyvönen: AATOS – a Configurable Tool for Automatic Annotation. Proceedings, Language, Data and Knowledge (LDK 2017), pp. 276-289, Springer-Verlag, Galway, Ireland, June, 2017. bib pdf link
This paper presents an automatic annotation tool AATOS for providing documents with semantic annotations. The tool links entities found from the texts to ontologies defined by the user. The application is highly configurable and can be used with different natural language Finnish texts. The application was developed as a part of WarSampo and Semantic Finlex projects and tested using Kansa Taisteli magazine articles and consolidated Finnish legislation of Semantic Finlex. The quality of the automatic annotation was evaluated by measuring precision and recall against existing manual annotations. The results showed that the quality of the input text, as well as the selection and configuration of the ontologies impacted the results.

2016

Esko Ikkala: Suomalainen historiallisten paikkojen ja karttojen ontologiapalvelu. MSc Thesis (in Finnish), Aalto University, School of Electrical Engineering, Degree Programme of Automation and Systems Technology, August, 2016. bib pdf link
Historiallinen paikkatieto on keskeisessä asemassa muistiorganisaatioiden kokoelmien hallinnassa ja hyödyntämisessä sekä digitaalisten ihmistieteiden tutkimuksessa. Paikkatiedon käsitteleminen muissa kuin erikoistuneissa paikkatietojärjestelmissä sekä paikkatiedon ajallinen ulottuvuus tuovat mukanaan lukuisia haasteita, joihin linkitetyn datan teknologiat ovat tarjonneet lupaavia ratkaisuja. Tässä työssä esitellään kulttuurialan organisaatioiden tarpeeseen kehitetty uusi linkitetyn datan teknologioihin perustuva historiallisten paikkojen ja karttojen palvelumalli, HIPLA. HIPLA-palvelumallin tavoitteena on tarjota yhteinen näkymä eri organisaatioiden hallinnoimaan paikkatietoon ja mahdollistaa hajautettujen paikkatietoaineistojen yhteisöllinen täydentäminen, haku ja selailu sekä nykyisillä että historiallisilla kartoilla. Lisäksi työssä toteutettiin HIPLA-palvelumallin etuja havainnollistava prototyyppisovellus Hipla.fi, jota pilotoitiin osana talvi- ja jatkosodan aineistoja linkitettynä avoimena datana julkaisevaa Sotasampo-projektia. Pilotoinnin tuloksena syntyi talvi- ja jatkosodan paikkaontologia, joka tarjoaa työkalun sotiin liittyvien aineistojen automaattiselle linkitykselle ja aineistojen maantieteelliselle visualisoimiselle.
Eero Hyvönen, Erkki Heino, Petri Leskinen, Esko Ikkala, Mikko Koho, Minna Tamper, Jouni Tuominen and Eetu Mäkelä: Publishing Second World War History as Linked Data Events on the Semantic Web. Proceedings of Digital Humanities 2016, short papers, pp. 571-573, Kraków, Poland, July, 2016. bib pdf link
Data about wars is typically heterogeneous, distributed in the data silos of the fighting parties, multilingual, and often controversial depending on the political point of view. It is therefore hard for the historians to get a global picture of what has actually happened, to whom, where, when, and how. We argue that Semantic Web and Linked Data technologies are a very promising approach for modeling, harmonizing, and aggregating data about war history. Our goal is to make it possible, for both historians and laymen, to study history in a contextualized way where linked datasets enrich each other. The paper presents the in-use WarSampo 1 system, where massive collections of heterogeneous data about the (Finnish) history of the Second World War are harmonized using an event-based approach, and provided as a Linked Open Data service for applications to use. As a use case, a semantic portal WarSampo providing six different perspectives to the war based on events is presented.
Esko Ikkala, Jouni Tuominen and Eero Hyvönen: Contextualizing Historical Places in a Gazetteer by Using Historical Maps and Linked Data. Proceedings of Digital Humanities 2016, short papers, pp. 573-577, Kraków, Poland, July, 2016. bib pdf link
Eero Hyvönen, Esko Ikkala and Jouni Tuominen: Linked Data Brokering Service for Historical Places and Maps. Proceedings of the 1st Workshop on Humanities in the Semantic Web (WHiSe), pp. 39-52, CEUR Workshop Proceedings, Heraklion, Crete, Greece, May, 2016. Vol 1608. bib pdf link
This paper presents a new Linked Open Data brokering service model HIPLA for using and maintaining historical place gazetteers and maps based on distributed SPARQL endpoints. The model introduces several novelties: First, the service facilitates collaborative maintenance of geo-ontologies and maps in real time as a side effect of annotating contents in legacy cataloging systems. The idea is to support a collaborative ecosystem of curators that creates and maintains data about historical places and maps in a sustainable way. Second, in order to foster understanding of historical places, the places can be provided on both modern and historical maps, and with additional contextual Linked Data attached. Third, since data about historical places is typically maintained by different authorities and in different countries, the service can be used and extended in a federated fashion, by including new distributed SPARQL endpoints (or other web services with a suitable API) into the system. To test and demonstrate the model, we created the first prototype implementation Hipla.fi of the HIPLA model. Hipla.fi is based on four Finnish datasets in SPARQL endpoints totaling some 840,000 geocoded places on 450 historical maps from two atlas series aligned on modern maps, and on the Getty Thesaurus of Geographic Names (TGN) SPARQL endpoint in the US. As a first application, a part of the Hipla.fi data service has been applied in creating a 5 million triple semantic portal of historical Second World War data with tens of thousands of end users.
Eero Hyvönen, Erkki Heino, Petri Leskinen, Esko Ikkala, Mikko Koho, Minna Tamper, Jouni Tuominen and Eetu Mäkelä: WarSampo Data Service and Semantic Portal for Publishing Linked Open Data about the Second World War History. The Semantic Web – Latest Advances and New Domains (ESWC 2016) (Harald Sack, Eva Blomqvist, Mathieu d Aquin, Chiara Ghidini, Simone Paolo Ponzetto and Christoph Lange (eds.)), pp. 758-773, Springer-Verlag, May, 2016. bib pdf link
This paper presents the WarSampo system for publishing collections of heterogeneous, distributed data about the Second World War on the Semantic Web. WarSampo is based on harmonizing massive datasets using event-based modeling, which makes it possible to enrich datasets semantically with each others’ contents. WarSampo has two components: First, a Linked Open Data (LOD) service WarSampo Data for Digital Humanities (DH) research and for creating applications related to war history. Second, a semanticWarSampo Portal has been created to test and demonstrate the usability of the data service. The WarSampo Portal allows both historians and laymen to study war history and destinies of their family members in the war from different interlinked perspectives. Published in November 2015, theWarSampo Portal had some 20,000 distinct visitors during the first three days, showing that the public has a great interest in this kind of applications.

2015

Eero Hyvönen, Jouni Tuominen, Eetu Mäkelä, Jérémie Dutruit, Kasper Apajalahti, Erkki Heino, Petri Leskinen and Esko Ikkala: Second World War on the Semantic Web: The WarSampo Project and Semantic Portal. Proceedings of the ISWC 2015 Posters & Demonstrations Track, CEUR-WS Proceedings, Bethlehem, PA, USA, October, 2015. Vol 1486. bib pdf link
This paper initiates and fosters work on publishing Linked Open Data about the Second World War. It is argued that the heterogeneous, distributed data about the international world war history makes a promising use case for semantic technologies. We hope that by making war data openly available we can learn from the past and promote peace.
Eero Hyvönen, Jouni Tuominen, Esko Ikkala and Eetu Mäkelä: Ontology Services Based on Crowdsourcing: Case National Gazetteer of Historical Places. Proceedings of the ISWC 2015 Posters & Demonstrations Track, CEUR-WS Proceedings, Bethlehem, PA, USA, October, 2015. Vol 1486. bib pdf link
This paper introduces the idea of applying crowdsourcing to evolving ontology services; the goal is to facilitate collaborative maintenance of ontologies in real time as a side effect of annotating contents in legacy cataloging systems. The idea is being implemented in the use case of creating and managing a national level gazetteer of historical places in Finland.

2014

Esko Ikkala, Eetu Mäkelä and Eero Hyvönen: TourRDF: Representing, Enriching, and Publishing Curated Tours Based on Linked Data. 19th International Conference of Knowledge Engineering and Management (EKAW 2014), Demo and Poster Papers, November, 2014. bib pdf
Current mobile tourist guide systems are developed and used in separate data silos: each system and vendor tends to use its own proprietary, closed formats for representing tours and point of interest (POI) content. As a result, tour data cannot be enriched from other providers’ tour and POI repositories, or from other external data sources — even when such data were publicly available by, e.g., cities willing to promote tourism. This paper argues, that an open shared RDF-based tour vocabulary is needed to address these problems, and introduces such a model, TourRDF, extending the earlier TourML schema into the era of Linked Data. As a test and an evaluation of the approach, a case study based on data about the Unesco World Heritage site Suomenlinna fortress is presented.
Eero Hyvönen, Miika Alonen, Esko Ikkala and Eetu Mäkelä: Life Stories as Event-based Linked Data: Case Semantic National Biography. Proceedings of ISWC 2014 Posters & Demonstrations Track, CEUR Workshop Proceedings, October, 2014. bib pdf link
This paper argues, by presenting a case study and a demonstration on the web, that biographies make a promising application case of Linked Data: the reading experience can be enhanced by enriching the biographies with additional life time events, by proving the user with a spatio-temporal context for reading, and by linking the text to additional contents in related datasets.

(total: 52 publications)

/var/www/html/include/secoweb/utils.php; Sun, 16 May 2021 13:23:16 +0000