» print this page!
» Follow us on Twitter
» Be our friend on Facebook

Latest News

Latest Publications

SeCo on Twitter

SeCo on Facebook

Historiasampo
Suomen historia semanttisessa webissä

Tausta

Linkitetty data tarjoaa mahdollisuuden yhdistää kulttuurialan tietokantojen aineistoja toisiinsa yhä laajemmiksi kokonaisuuksiksi ja rikastaa dataa automaattisen päättelyn avulla. Erilaisten Suomen historiaa käsittelevien aineistojen yhdistäminen koneymmärrettävään (semanttiseen) muotoon vaatii yhteisten sanastojen eli ontologioiden, käyttöä, joko suoraan aineistojen kuvailuissa tai viittauksien kautta. Tällaisia sanastoja on julkaistu esimerkiksi FINTO.fi-palvelussa. Suomen historian tapahtumille ei kuitenkaan ole omaa sanastoa. Historiasampo-projektin tavoitteena on luoda ja julkaista tällainen merkittävien Suomen historian tapahtumien ontologia.

Tällä hetkellä on kuitenkin jo olemassa alustava historiallisten tapahtumien HISTO-ontologia, joka kehitettiin osana FinnONTO-projektia. HISTO perustuu alunperin historiantutkijoiden Agricola-verkoston luomaan aikajanaan. Tarkoitus on käyttää tätä olemassa olevaa dataa lähtökohtana ja täydentää se toimivaksi ontologiaksi, mukaan lukien historiallisen paikkojen, henkilöiden ja aikojen ontologiat. Työ on osa HELDIG-keskuksessa ja Aalto-yliopistossa menossa olevaan Linked Open Data for Digital Humanities (LODI4DH) -hankekokonaisuutta. Historiaontologian sovellusmahdollisuuksien tutkimiseksi ja arvioimiseksi on infrastruktuurin varaan kehitteillä historiallista tietoa eri lähteistä yhdistävä semanttinen portaali, Historiasampo, osana Sampo-portaalien sarjaa.

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on tuottaa Suomen historian merkittävien tapahtumien ontologia, jota on mahdollista käyttää historiaan liittyvissä tietokannoissa aineistojen sisällönkuvailuun (luettelointiin). Jos esimerkiksi museossa tai arkistossa on esine, maalaus tai dokumentti, joka liittyy “Porvoon valtiopäiviin 1809”, voidaan metatietoihin lisätä vastaava URI-tunniste HISTO-ontologiasta. Eri toimijoiden käyttämä yhteinen ontologia mahdollistaisi eri aineistojen yhdistämisen linkitettynä datana. Ontologian ei kuitenkaan ole tarkoitus olla vain sanasto, vaan se sisältää myös tietoa, jota voidaan käyttää automaattiseen päättelyyn ja aineistojen rikastamiseen. Ontologia sisältää koneymmärrettävää tietoa erityisesti tapahtumien ajoista, paikoista ja organisaatioista ja henkilöistä, jotka ovat osallistuneet tapahtumaan erilaisissa rooleissa. Tapahtumilla on myös erilaisia luokituksia esimerkiksi sen mukaan, mihin historian alaan ne liittyvät. Tämä tarjoaa mahdollisuuden tarkastella historiaa ja suodattaa tapahtumia eri näkökulmista, kuten poliittinen historia, taidehistoria, tieteenhistoria jne. Ontologia voi myös sisältää vaihtoehtoisia nimityksiä tapahtumalle ja nimiä eri kielillä, mikä on tarpeen aineistojen yhdistämiseksi kansainvälisiin aineistoihin (esimerkiksi “Diet of Porvoo 1809”). Ontologiaperustaista tietoa voi käyttää monenlaiseen automaattiseen päättelyyn. Vaikka tietokone ei kykenisi korvaamaan ihmisasiantuntijaa, voi automaattisesta päättelystä olla hänelle merkittävää hyötyä suuria ja heterogeenisia aineistoja käsiteltäessä.

Projektissa luodaan avoimen linkitetyn datan palvelu ja sen avulla web-sovellus, semanttinen portaali Historiasampo, jossa historiallisia tapahtumia voi hakea, selata ja tutkia data-analyyttisin menetelmin. Sovellus tarjoaa myös erilaisia visualisaatioita historian tapahtumista esimerkiksi karttojen ja aikajanojen avulla. Sovellus olisi tarkoitettu erityisesti tutkimus- ja opetuskäyttöön ja se on toteutetaan Sampo-U sovelluskehyksen avulla.

Projektin tuloksena syntyy Suomen merkittävien historiallisten tapahtumien ontologia, jota voidaan tulevaisuudessa käyttää yhdistämään ja rikastamaan historiallisia aineistoja. Lisäksi syntyy tutkimus- ja opetuskäyttöön Historiasampo-sovellus, jossa historian tapahtumia voi helposti tutkia.

Muita semanttisen webin "sampoja" verkossa

Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo) on julkaissut verkossa useita digitaalisten ihmistieteiden "sampoja" tutkijoiden ja laajemman yleisön käytettäväksi:

Yhteystiedot

FM Heikki Rantala
Aalto-yliopisto, tietotekniikan laitos

Prof. Eero Hyvönen,
Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto (HELDIG)


Julkaisuja

2024

Eero Hyvönen: How to Create a National Cross-domain Ontology and Linked Data Infrastructure and Use It on the Semantic Web. Semantic Web - Interoperability, Usability, Applicability, IOS Press, 2024. DOI: 10.3233/SW-243468. bib pdf link

2023

Eero Hyvönen: Creating and Using a National Linked Open Data Infrastructure for Cultural Heritage Applications and Digital Humanities Research: Lessons Learned. DARIAH Annual Event 2023, Budapest, Hungary, abstracts of papers, DARIAH-EU, June, 2023. bib link
Eero Hyvönen: How to Create a National Cross-domain Ontology and Linked Data Infrastructure and Use It on the Semantic Web. Programming and Data Infrastructure in Digital Humanities, Book of Abstracts, pp. 7, High Performance Computing Centre, University of Évora, Portugal, March, 2023. bib link
Eero Hyvönen: Digital Humanities on the Semantic Web: Sampo Model and Portal Series. Semantic Web – Interoperability, Usability, Applicability, vol. 14, no. 4, pp. 729-744, IOS Press, 2023. bib pdf link

2022

Bernardo S. Buarque, Aline Deicke, Malte Doehne, Martin Düring, Heiner Fangerau, Catherine Herfeld, Charles van den Heuvel, Eero Hyvönen, Roberto Lalli, Malte Vogl, Lea Weiß, Dirk Wintergrün: White Paper of the ModelSEN Workshop (April 2022). October, 2022. bib link
Esko Ikkala, Eero Hyvönen, Heikki Rantala and Mikko Koho: Sampo-UI: A Full Stack JavaScript Framework for Developing Semantic Portal User Interfaces. Semantic Web – Interoperability, Usability, Applicability, vol. 13, no. 1, pp. 69-84, January, 2022. Online version published in 2021, print version in 2022. bib pdf link

2021

Heikki Rantala, Eero Hyvönen and Esko Ikkala: Creating the HISTO Ontology of Finnish History Events. Data for History 2021: Modelling Time, Places, Agents, May, 2021. Abstract. bib pdf link

2020

Eero Hyvönen: Sampo Model and Semantic Portals for Digital Humanities on the Semantic Web. DHN 2020 Digital Humanities in the Nordic Countries. Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 5th Conference, pp. 373-378, CEUR Workshop Proceedings, vol. 2612, Riga, Latvia, October, 2020. bib pdf link
Eero Hyvönen: Linked Open Data Infrastructure for Digital Humanities in Finland. DHN 2020 Digital Humanities in the Nordic Countries. Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 5th Conference, pp. 254-259, CEUR Workshop Proceedings, vol. 2612, Riga, Latvia, October, 2020. bib pdf link

2018

Eero Hyvönen: Semanttinen web. Linkitetyn avoimen datan käsikirja (Semantic Web. Handbook of Linked Open Data). pp. 271, Gaudeamus, Helsinki, Finland, March, 2018. bib link
/var/www/html/include/secoweb/utils.php; Mon, 24 Jun 2024 15:25:44 +0000