» back to normal layout
Taidesampo
Suomalainen taide semanttisessa webissä

Tavoite

Taidesampo-hankkeen tavoitteena on soveltaa Sampo-mallia suomalaisen taiteen julkaisemiseksi semanttisessa webissä ja tutkimiseksi digitaalisten ihmistieteiden keinoin. Datana käytetään avoimesti saatavilla olevaa metadataa taidekokoelmista, esimerkiksi Finna.fi-palvelun kautta löytyviä aineistoja ja Suomen Kansallisgalleriaan kuuluvien Ateneumin taidemuseon, Nykytaiteen museo Kiasman ja Sinebrychoffin taidemuseon kokoelmia. Pyrkimyksenä on saada taide osaksi kansallista linkitetyn avoimen datan infrastruktuuria LODI4DH osana laajempaa kansallista Suomen Akatemian rahoittamaa FIN-CLARIAH tutkimusinfrastrukruuriohjelmaa.

Suunnitelma

Taidesampo toteutetaan käyttämällä taidemuseoiden avointa kokoelmadataa, joka muunnetaan semanttisen webin verkoksi RDF-muotoon ja julkaistaan linkitetyn avoimen datana Linked Data Finland -julkaisualustalla. Muunnoksen yhteydessä dataa rikastetaan Sampo-mallin mukaisesti muista datalähteistä, kuten Biografiasammossa olevilla taiteilijoiden biografisilla kuvauksilla, taiteilijoiden kirjedatalla, Wikidatan/Wikipedian tiedoilla ja kansallisen tietoinfrastuktuurin ontologioilla. Datan analysointi on mahdollista ohjelmallisesti SPARQL-rajapinnan kautta esimerkiki Google Colab työkalulla ja Yasqui editorilla.

Datapalvelun varaan kehitetään lisäksi uusi älykäs Sampo-portaali, jonka avulla voi hakea, selailla ja analysoida kokoelmadataa. Taidesammon käyttäkuntaan kuuluvat taidehistorian ja taiteen tutkijat, kokoelmaa hallinnoivat kuraattorit, sovellusten kehittäjät ja laajempi taiteesta kiinnostunut yleisö.

"Sampoja" verkossa

Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo) on julkaissut verkossa useita digitaalisten ihmistieteiden "sampoja" tutkijoiden ja laajemman yleisön käytettäväksi. Sampo-sarjan datapalveluita ja semanttisia portaaleja on esitelty tarkemmin sivulla Sampo Model and Series of Semantic Portals. 'Sampojen' teknisenä perustana on semanttisen webin teknologioihin ja linkityn datan ideaan perustuva Sampo-malli ja Sampo-UI ohjelmointikehys käyttöliittymien toteuttamista varten.

Yhteistyökumppanit

Taidesampo toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston digitaalisten ihmistieteiden keskuksen HELDIG ja taidemuseoiden asiantuntijoiden ja verkkopalveluiden kehittäjien kanssa.

Yhteyshenkilöt ja projektiryhmä SeCossa

Prof. Eero Hyvönen (vetäjä),
Aalto-yliopisto, tietotekniikan laitos, ja Helsingin yliopisto (HELDIG-keskus)

Väitöskirjatutkija Heikki Rantala,
Aalto-yliopisto, tietotekniikan laitos

Väitöskirjatutkija Petri Leskinen,
Helsingin yliopisot (HELDIG-keskus) ja Aalto-yliopisto, tietotekniikan laitos


Taidesampoon liittyviä julkaisuja

2024

Annastiina Ahola, Heikki Rantala and Eero Hyvönen: ArtSampo - Finnish art on the Semantic Web. The Semantic Web: ESWC 2024 Satellite Events, Hersonissos, Crete, Greece, May 26 - 30, 2024, Proceedings, Springer, May, 2024. bib pdf
/var/www/html/include/secoweb/utils.php; Sun, 14 Jul 2024 05:24:42 +0000