» print this page!
» Follow us on Twitter
» Be our friend on Facebook

Latest News

Latest Publications

SeCo on Twitter

SeCo on Facebook

KASSU - kasvien suomenkieliset nimet -ontologia

KASSU-ontologia kehitetiin osana FinnONTO-hanketta yhteistyössä Suomen Biologian Seura Vanamo ry:n kanssa ja se perustuu Vanamon ylläpitämään kasvien nimirekisteriin.

KASSU julkaistiin pilottivaiheessa kansallisessa ONKI-ontologiapalvelussa ja on nykyisin saatavilla ONKIsta tuotteistetussa Kansalliskirjaston Finto-palvelussa.

Lisätietoja SeCon biologisista ontologioista ja sovelluksista

Artikkeleita

2015

Ville Piiparinen: Havaintodatan semanttinen mallintaminen ja validointi (Semantic modelling and validation of observation data). MSc Thesis (in Finnish), Aalto University, School of Electrical Engineering, Degree Programme of Automation and Systems Technology, February, 2015. bib pdf
Mikko Koho: Linked Data -palvelu luontohavaintoaineistoille. MSc Thesis (in Finnish), University of Helsinki, Department of Computer Science, February, 2015. bib pdf link
Biologisten havaintoaineistojen julkaiseminen linkitettynä datana mahdollistaa useiden aineistojen yhdistämisen toisiinsa. Yhdistämällä toisiinsa useita samaan asiaan liittyviä aineistoja, voidaan saavuttaa parempi ymmärrys kiinnostuksen kohteena olevasta ilmiöstä kuin tutkimalla aineistoja erikseen. Näin voidaan mahdollistaa tarkempien päätelmien tekeminen aineistojen pohjalta sekä etsiä odotettuja tai odottamattomia yhteyksiä aineistojen välillä. Linkitetyssä datassa käytetty RDF-tietomalli tuo aineistoihin koneluettavuuden ja helpon tavan viitata kaikkiin aineistojen osiin. Linkitettynä datana julkaistuja aineistoja voidaan helposti rikastaa yhä uusilla aineistoilla. Tässä tutkielmassa käsitellään Hangon lintuaseman havaintoaineiston sekä Ilmatieteenlaitoksen Hangon Russarön säähavaintoaineiston mallinnusta, käsittelyä ja hyödyntämistä linkitettynä datana. Aineistot on mallinnettu käyttäen RDF Data Cube -sanastoa, joka parantaa aineistojen yhteentoimivuutta. Lintuhavaintoaineistoon on annotoitu lajitietoa käyttäen ontologiaa Suomen linnuista, jota on rikastettu mm. lajien tuntomerkkiontologialla sekä uhanalaisuustiedoilla. Aineistot on julkaistu Linked Data Finland -alustalla, ja aineistojen välisten yhteyksien hahmottamiseksi on kehitetty visualisointipalvelun prototyyppi. Säätilan tiedetään olevan tärkeimpiä päivittäisen lintumuuton voimakkuuteen vaikuttavia tekijöitä. Visualisointipalvelulla pyritään näyttämään käyttäjälle, miten säätila vaikuttaa lintuhavaintomääriin ja erityisesti havaittuun lintumuuttoon. Aineistojen välisten suhteiden parempi tuntemus mahdollistaa tarkempien päätelmien tekemisen lintuhavaintoaineiston perusteella. Tutkielmassa esitetyt menetelmät ovat yleistettävissä lintu- ja säähavaintoaineistojen lisäksi muihin rakenteeltaan samankaltaisiin aineistoihin.

2014

Nina Laurenne, Jouni Tuominen, Hannu Saarenmaa and Eero Hyvönen: Making species checklists understandable to machines - a shift from relational databases to ontologies. Journal of Biomedical Semantics, vol. 5, no. 40, September, 2014. bib pdf link
Mikko Koho, Eero Hyvönen and Aleksi Lehikoinen: Ornithology Based on Linking Bird Observations with Weather Data. The Semantic Web: ESWC 2014 Satellite Events, vol. 8798, pp. 75-85, Springer, May, 2014. bib pdf link
This paper presents first results of a use case of Linked Data for eScience, where 0.5 million rows of bird migration observations over 30 years time span are linked with 0.1 million rows of related weather observations and a bird species ontology. Using the enriched linked data biology researchers at the Finnish Museum of Natural History will be able to investigate temporal changes in bird biodiversity and how weather conditions affect bird migration. To support data exploration, the data is published in a SPARQL endpoint service using the RDF Data Cube model, on which semantic search and visualization tools are built.

2013

Jouni Tuominen, Nina Laurenne, Mikko Koho and Eero Hyvönen: The Birds of the World Ontology AVIO. The Semantic Web: ESWC 2013 Satellite Events, pp. 300-301, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, Montpellier, France, May 26-30, 2013. bib pdf
We present an ontology for managing the scientific and common names of birds. The ontology is based on the TaxMeOn meta-ontology model for biological names. The ontology is in use as an ontology service and it has been applied in a bird watching system.
Jouni Tuominen, Nina Laurenne and Eero Hyvönen: Publishing and Using Plant Names as an Ontology Service. Proceedings of the first international Workshop on Semantics for Biodiversity (S4BioDiv), ESWC 2013, CEUR Workshop Proceedings, Vol 979, Montpellier, France, May, 2013. bib pdf link
Animals and plants are referred to using scientific or common names depending on the expertise of an audience or a source of data. The names change in time and therefore their usage as identifiers as such is problematic. We present a solution for managing and using plant names as an ontology. The ontology is based on the TaxMeOn meta-ontology for biological names. In order to refer to organisms unambiguously and publish information as Linked Data on the web, the names are given URIs. The ontology is developed collaboratively and it supports the approval process and temporal tracking of the common names. We introduce an ontology service of plant names for end-users and provide user interfaces and APIs for integrating the ontology into applications.
Eero Hyvönen, Miika Alonen, Mikko Koho and Jouni Tuominen: BirdWatch--Supporting Citizen Scientists for Better Linked Data Quality for Biodiversity Management. Proceedings of the first international Workshop on Semantics for Biodiversity (S4BioDiv), ESWC 2013, CEUR Workshop Proceedings, Vol 979, Montpellier, France, May, 2013. bib pdf link
Observational data about species of public interest, such as birds and butterflies, is often created and collected by volunteered citizen scientists, and used by professionals for managing biodiversity. The education and skills of the citizens participating in the work varies a lot, and the process of making observations is typically not systematic but rather ad hoc. As a result, the quality of the observational data in repositories, such as the Global Biodiversity Information Facility GBIF Data Portal, is often not good, hampering its utilization severely. This paper presents an approach for enhancing data quality in a citizen science setting, and presents a mobile tool BirdWatch for citizen observers, mitigating difficulties in producing high quality Linked Data for biodiversity management.

2012

Jouni Tuominen, Nina Laurenne and Eero Hyvönen: An Ontology Model and Service for Managing Scientific and Common Names of Plants. Poster and Demo proceedings of the 2nd Joint International Semantic Technology Conference (JIST2012), Nara, Japan, December, 2012. bib pdf

2011

Nina Laurenne, Jouni Tuominen and Eero Hyvönen: Radiation of beetles into cyberspace - two case studies of modelling taxonomic information. TDWG 2011 Annual Conference of the Taxonomic Databases Working Group, New Orleans, Lousiana, USA, October, 2011. Poster abstract. bib pdf
Nina Laurenne, Jouni Tuominen, Katharina Schleidt and Eero Hyvönen: Observing observations - an ontology-based approach for improving the reliability of biodiversity data. TDWG 2011 Annual Conference of the Taxonomic Databases Working Group, New Orleans, Lousiana, USA, October, 2011. Poster abstract. bib pdf
Nina Laurenne, Jouni Tuominen, Arto Mertaniemi, Hannu Saarenmaa and Eero Hyvönen: LSID versus HTTP URI: Two approaches and e-infrastructures for managing information about taxon names. EIM 2011 Conference, Santa Barbara, California, USA, September, 2011. Poster abstract. bib pdf
Jouni Tuominen, Nina Laurenne and Eero Hyvönen: Biological Names and Taxonomies on the Semantic Web - Managing the Change in Scientific Conception. Proceedings of the 8th Extended Semantic Web Conference (ESWC 2011), Springer-Verlag, Heraklion, Greece, June, 2011. bib pdf
Biodiversity management requires the usage of heterogeneous biological information from multiple sources. Indexing, aggregating, and finding such information is based on names and taxonomic knowledge of organisms. However, taxonomies change in time due to new scientific findings, opinions of authorities, and changes in our conception about life forms. Furthermore, organism names and their meaning change in time, different authorities use different scientific names for the same taxon in different times, and various vernacular names are in use in different languages. This makes data integration and information retrieval difficult without detailed biological information. This paper introduces a meta-ontology for managing the names and taxonomies of organisms, and presents three applications for it: 1) publishing biological species lists as ontology services (ca. 20 taxonomies including more than 80,000 names), 2) collaborative management of the vernacular names of vascular plants (ca. 26,000 taxa), and 3) management of individual scientific name changes based on research results, covering a group of beetles. The applications are based on the databases of the Finnish Museum of Natural History and are used in a living lab environment on the web.

2010

Jouni Tuominen, Matias Frosterus, Nina Laurenne and Eero Hyvönen: Publishing Biological Classifications as SKOS Vocabulary Services on the Semantic Web. TDWG 2010 Annual Conference of the Taxonomic Databases Working Group, Woods Hole, Massachusetts, USA, September, 2010. Demonstration abstract. bib pdf
Nina Laurenne, Jouni Tuominen, Mikko Koho and Eero Hyvönen: Taxon Meta-Ontology TaxMeOn - Towards an Ontology Model for Managing Changing Scientific Names in Time. TDWG 2010 Annual Conference of the Taxonomic Databases Working Group, Woods Hole, Massachusetts, USA, September, 2010. Contributed abstract. bib pdf
Nina Laurenne, Jouni Tuominen, Mikko Koho and Eero Hyvönen: Modeling and Publishing Biological Names and Classifications on the Semantic Web. TDWG 2010 Annual Conference of the Taxonomic Databases Working Group, Woods Hole, Massachusetts, USA, September, 2010. Poster abstract. bib pdf


Lisätietoja

TkT Jouni Tuominen, Aalto-yliopisto

FT Nina Laurenne, Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto

Professori Eero Hyvönen, Aalto-yliopisto

/var/www/html/include/secoweb/utils.php; Wed, 04 Oct 2023 01:07:51 +0000