» print this page!
» Follow us on Twitter
» Be our friend on Facebook

Latest News

Latest Publications

SeCo on Twitter

SeCo on Facebook

KUTSU AVOIMEEN SEMINAARIIN

Linked Open Data Finland
Avoin yhdistetty tieto Suomessa

Perjantaina 24.1.2014, klo 9-16
Aalto-yliopisto, Otaniementie 17, TUAS-talo, sali TU2

Linked Data Finland (LDF) on monialainen kansallinen hanke, jonka tavoitteena on käynnistää ja edistää tietovarantojen hyödyntämistä maassamme uusimpien semanttisten web-teknologioiden avulla. Seminaari esittelee hankeen keskeisimpiä tuloksia 2012-2013 täydennettynä tutkimuskonsortioon kuuluvien eri organisaatioiden kuulumisilla.

LDF-hankkeen lähtökohtana on kansainvälinen Linked (Open) Data -liike sekä siihen liittyvät teknologiat, W3C:n standardit ja parhaat käytännöt. Nämä mahdollistavat uudella tavalla koneymmärrettävän eli semanttisen tietosisällön automaattisen tuotannon, sisältöjen yhdistämisen (Linked Data) toisiin tietosisältöihin yhteentoimivasti (semantic interoperability), julkaisemisen käyttöön otettavina verkkopalveluina (web service, mashup) sekä uudet, aiempaa älykkäämmät ja kontekstiherkemmät sovellukset.

Seminaarissa luodaan yhteenveto LDF-hankkeessa kehitettyyn teknologiaan, palveluihin ja sovelluksiin, joiden kautta voidaan arvioida teknologian hyödyllisyyttä ja mahdollisuuksia. Tutkijoiden esityksiä täydentävät hankkeessa mukana olevien W3C:n, neljän eri ministeriön ja Yleisradion puheenvuorot.

Seminaari on kaikille avoin ja maksuton, mutta edellyttää järjestelyjen takia ilmoittautumista:

https://www.webropolsurveys.com/S/9E6A635FE8E836D8.par

Ilmoittautumisen yhteydessä voi myös ehdottaa uusia teemaan liittyviä tutkimusaiheita.

Lehdistötietodote

Hankeen tuloksista julkaisiin tilaisuuden yhteydessä lehdistötiedote.

OHJELMA

Esiintyjien kalvot ovat verkossa. Jarmo Lahti ystävällisesti talkoohengessä videoi tilaisuutta ja tuota materiaalia löytyy hänen blogistaan , Hetkyajassa.fi blogista ja YouTubesta.

Aika Esiintyjä Esityksen aihe ja lisätietoja
09:00-9:15 Eero Hyvönen
Aalto ja Helsingin yliopisto
Linked Data Finland: visio, missio ja toteutus (kalvot)
09:15-11:00 Datan tuotanto ja julkaiseminen
Ontologiat ja metatietomallit
Matias Frosterus
Aalto ja Kansalliskirjasto
KOKO-ontologiapilvi ja sen ylläpito (kalvot)
Jouni Tuominen
Aalto
ONKIn instanssiontologiat: toimijat, paikat, tapahtumat, biologian taksonomiat (kalvot)
Osma Suominen
Aalto ja Kansalliskirjasto
Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa (JHS 183) (kalvot)
Esko Ikkala
Aalto
Suomen historia ontologiana – CIDOC CRM -perustainen kulttuuridatan harmonisointi (kalvot)
Automaattinen annotointi
Eetu Mäkelä
Aalto
Kieliteknologiset apuvälineet: SeCo Lexical Analysis -palvelu
Automaattinen annotointi ARPA-palvelulla (kalvot)
Datan laatu
Miika Alonen
Aalto
Datan analysointi ja validointi: Vocab.at-palvelu (kalvot)
Linked Data Finland -julkaisualusta
Eero Hyvönen
Aalto ja Helsingin yliopisto
7 tähden yhdistetyn tiedon julkaisualusta LDF.fi (kalvot)
11:00-12:00 Lounastauko (omakustanteinen)
12:00-13:45 Pilottisovelluksia
Miika Alonen
Aalto
Semanttinen Kansallisbiografia:
6000 elämäkertaa semanttisena verkkona (kalvot)
Matias Frosterus
Aalto ja Kansalliskirjasto
Yritysdatan rikastaminen uutisaineistoilla:
Case Asiakastieto (kalvot)
Eetu Mäkelä
Aalto
Kulttuurisampo, Matkailusampo ja Kirjasampo:
10 vuotta semanttista sammon taontaa (kalvot)
Mikko Koho
Helsingin yliopisto ja CSC Oy
Lintu- ja säähavainnot yhdistettynä tietona:
Case Tutkimuksen tietoaineistot (kalvot)
Tomi Kauppinen
Aalto
Linked Open Aalto:
Yliopiston tiedot avoimesti ja yhdistetysti hyötykäyttöön (kalvot)
Eero Hyvönen
Aalto ja Helsingin yliopisto
Case World War I as Linked Data – yhteistyötä yli rajojen (kalvot)
Jouni Tuominen
Aalto
Semanttinen Finlex:
lainsäädäntö ja oikeustapaukset avoimena yhdistettynä tietona (kalvot)
13:45-14:15 Kahvitauko
14:15-16:00 Hyödyntäminen ja yhteiskunta
Ossi Nykänen
Suomen W3C toimisto ja TTY
W3C:n suositukset Linked Data -julkaisuissa (kalvot)
Anne Kauhanen-Simanainen
Valtiovarainministeriö
Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 (kalvot)
Taru Rastas
Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö ja avoin yhdistetty tieto (kalvot)
Aki Hietanen
Oikeusministeriö
Oikeusministeriö ja avoin yhdistetty tieto (kalvot)
Juha Haataja
Opetus- ja kulttuuriministeriö
OKM:n Avoimen tieteen tiekartta (kalvot)
Matias Frosterus
Kansalliskirjasto
ONKI-ontologiapalvelun tuotteistaminen Kansalliskirjaston Finto-palveluksi (kalvot)
Mikael Hindsberg
YLE Oy
Yleisradio yhdistetyn avoimen tiedon hyödyntäjänä (kalvot)
16:00 Seminaarin päätös

Tilaisuuden järjestää Linked Data Finland -hanke (LDF), joka on Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston Semanttisen laskennan tutkimusryhmän (SeCo) vetämä tutkimusprojekti. Sen tavoitteena on kansallisen avoimen yhdistetyn tiedon (Linked Open Data) sisältöinfrastruktuurin kehittäminen maahamme ja sen pilotointi sovellushankkeissa. Hankekonsortioon on kuulunut Tekes ja 20 julkista organisaatiota ja yritystä mukaan lukien World Wide Web Consortiumin (W3C) Suomen toimisto. W3C kehittää yhteisiä ja yhteensopivia webin pelisääntöjä ja teknologioita tavoitteenaan ohjata webin kehittymistä täyteen mittaansa tiedonvälityksen, kaupankäynnin, kommunikaation ja yhteisymmärryksen foorumina.

Lisätietoja:

Linked Data Finland -hanke: http://www.seco.tkk.fi/projects/ldf/
LDF.fi prototyyppi kansallisesta avoimen yhdistetyn tiedon portaalista: http://www.ldf.fi/
Lisätietoa kansainvälisestä Linked Data -liikkeestä: http://linkeddata.org/
W3C:n Linked Data -suositukset: http://www.w3.org/standards/semanticweb/
W3C:n Suomen toimisto: http://www.w3c.tut.fi/

Prof. Eero Hyvönen
Aalto-yliopisto, mediatekniikan laitos
Semanttisen laskennan tutkimusryhmä
PL 15500, 00076 AALTO
http://www.seco.tkk.fi/

/var/www/html/include/secoweb/utils.php; Tue, 03 Oct 2023 23:04:16 +0000