» print this page!
» Follow us on Twitter
» Be our friend on Facebook

Latest News

Latest Publications

SeCo on Twitter

SeCo on Facebook

ONKI Geo: An Ontology Service for Geographical Data

Geographic place names are widely used in databases, but are semantically often highly ambiguous. For example, there are 491 places in Finland sharing the same name "Isosaari" (great island) that are instances of several geographical classes, such as Island, Forest, Field, Peninsula, Inhabited area, etc. Referencing unambiguously to a particular "Isosaari" on the semantic web, either when annotating content or during information retrieval, can be quite problematic and requires usage of advanced search methods and maps for semantic disambiguation. We have developed an ontology server, ONKI Geo, for solving the place finding and place name disambiguation problem. The system currently contains 800,000 place names in Finland and millions of places in other countries. In ONKI Geo, places can be found by a faceted search engine, combined with semantic autocompletion and a map service for constraining the search and for visualizing results. The service can be connected to applications costeffectively by using AJAX-technology in the same spirit as Google Maps, used in ONKI Geo as a subservice.

ONKI-Geo is ideally used in co-operation with ONKI-Widget which can be easily integrated with basically any web-based system. When used with ONKI-Widget there are three basic usage scenarios:
1) retrieve an URI and label for a place from SUO-ontology,
2) retrieve coordinates for a user defined single point,
3) retrieve coordinates for a user defined polygon.


ONKI Geo: Paikkatiedon ontologiapalvelu

Maantieteellisiä paikannimiä käytetään laajasti tietokannoissa. Nämä ovat kuitenkin usein hyvin moniselitteisiä. Esimerkiksi Suomessa on 491 paikkaa, joiden nimi on Isosaari, ja jotka ovat instansseja monesta eri maantieteellisestä luokasta, kuten saari, metsä, pelto, niemi, asuinalue jne. Viittaaminen yksiselitteisesti tiettyyn Isosaareen semanttisessa verkossa, joko annotoinnin tai tiedon haun yhteydessä, voi olla ongelmallista ja vaatii kehittyneiden hakujen ja karttojen käyttöä. Ratkaisemaan tätä paikkojen haun ja paikannimien moniselitteisyyden ongelmaa olemme kehittäneet ontologiapalvelimen ONKI Geo. Järjestelmä sisältää tällä hetkellä 800 000 paikannimeä Suomessa ja miljoonia paikkoja muualta maailmasta. ONKI Geossa paikkoja voi hakea fasettihaulla, jossa yhdistyy muun muassa semanttinen täydennyshaku ja haun rajaus kartalla, jolla myös hakutulokset visualisoidaan. Palvelu voidaan helposti liittää sovelluksiin AJAX-teknologian avulla, samalla tavalla kuin Google Maps, jota käytetään ONKI Geon alipalveluna.

ONKI-Geo-palvelua voi käyttää esimerkiksi ONKI-Widgetin kanssa web-pohjaisissa järjestelmissä. ONKI-Geon päätoiminnallisuudet ovat tällöin:
1) paikan URIn ja nimen ja haku SUO-ontologiasta,
2) käyttäjän määrittelemän pisteen haku,
3) käyttäjän määrittelemän polygonin haku.

ONKI Geo demo: http://demo.seco.tkk.fi/onkipaikka/

2008

Eero Hyvönen: Semanttinen web ja paikkatietoihin perustuvat palvelut (Semantic web and services based on geographical data. Historiaa kunnioittaen, tulevaisuuteen suunnaten. Maanmittaustieteen päivät 2008, Maanmittaustieteiden Seura, julkaisu n:o 45, ss. 8-16, Espoo, Finland, Nov, 2008. bib pdf
Artikkelissa luodaan katsaus kansallisessa Suomalaiset semanttisen webin ontologiat hankkeessa FinnONTO 2003-2007 ja FinnONTO 2.0 2008-2010 kehitettyihin paikkaontologioihin SUO (Suomalainen paikkaontologia) ja SAPO (Suomen ajallinen paikkaontologia), näiden julkaisemiseen AJAX-palveluina Kansallisessa ontologiapalvelussa ONKI, sekä paikkaontologioiden avulla Kulttuurisampo-portaaliin kehitettyihin palveluhin.
Tomi Kauppinen, Riikka Henriksson, Reetta Sinkkilä, Robin Lindroos, Jari Väätäinen and Eero Hyvönen: Ontology-based Disambiguation of Spatiotemporal Locations. Proceedings of the 1st international workshop on Identity and Reference on the Semantic Web (IRSW2008), 5th European Semantic Web Conference 2008 (ESWC 2008), CEUR Workshop Proceedings, ISSN 1613-0073, June 1-5, 2008. bib pdf
Geographic place names are semantically often highly ambiguous. For example, there are 491 places in Finland sharing the same name ”Isosaari” (great island) that are instances of several geographical classes, such as Island, Forest, Peninsula, Inhabited area, etc. Referencing unambiguously to a particular ”Isosaari”, either when annotating content or during information retrieval, can be quite problematic and requires usage of advanced search methods and maps for semantic disambiguation. Historical places introduce even more challenges, since historical metadata commonly make spatiotemporal references to historical regions and places using names whose meanings are non-existing or different in different times. This paper presents how these problems have been addressed in a large Finnish place ontology SUO and a historical geo-ontology SAPO. A location ontology server ONKI-Geo has been created for publishing the ontologies and utilizing them as mashup services. To demonstrate the usability of our ontologies, two case applications in the cultural heritage domain are presented.
Robin Lindroos: Paikkatiedon ontologiapalvelu. MSc Thesis, Helsinki University of Technology (TKK), May, 2008. bib pdf
Tämä diplomityö käsittelee menetelmiä, joilla paikkatietoaineistoja muunnetaan ontologiseen muotoon sekä esittelee palvelun, ONKI-Paikan, jolla ontologisessa muodossa olevaa paikkatietoa voidaan tuottaa, ylläpitää ja hakea. Palvelu perustuu paikkatiedon mallintamiseen Suomalaisen paikkaontologian SUO:n mukaisesti. Työ koostuu neljästä vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään menetelmä, jolla SUO-ontologia populoidaan paikkainstansseilla. Erityistä huomiota kiinnitetään paikkojen uniikkien tunnisteiden, URI:en luomiseen. Toisessa vaiheessa selvitetään, miten ontologian populointivaiheessa tuotetut paikkojen RDF-kuvaukset on tallennettava. Kolmannessa vaiheessa ratkotaan ontologisessa muodossa olevan paikkatietoaineiston suuren määrän tuomia ongelmia muun muassa kehittämällä paikkatiedon RDF-varastolle indeksointitietokanta nopeita hakuja varten. Neljännessä vaiheessa kehitetään rajapinta hakujen suorittamista varten sekä hakurajapintaa hyödyntävä graafinen, selaimessa toimiva käyttöliittymä. Työ on tehty osana FinnONTO-projektia, jossa kehitettiin suomalaisiin olosuhteisiin räätälöityjä semanttisen webin ontologioita sekä näitä hyödyntäviä palveluita.
Riikka Henriksson, Tomi Kauppinen and Eero Hyvönen: Core Geographical Concepts: Case Finnish Geo-Ontology. Location and the Web (LocWeb) 2008 workshop, 17th International World Wide Web Conference WWW 2008, ACM International Conference Proceeding Series; Vol. 300, Pages 57-60, Beijing, China, April 21-25, 2008. bib pdf
In this paper we examine 1) the scope of geo-ontologies used especially for the purposes of information retrieval on the Web, 2) the core geographical concepts and their mutual relations, and 3) the properties the concepts have. Furthermore, we present the Finnish geo-ontology (Suomalainen paikkaontologia, SUO) and discuss the theories and principles that have governed the development process, as well as the limitations and requirements the use of geographical dictionaries as an instance data source have imposed to the content and the structure of SUO.

2007

Eero Hyvönen, Robin Lindroos, Tomi Kauppinen and Riikka Henriksson: An ontology service for geographical content. Poster Proceedings of the International Semantic Web Conference (ISWC 2007), Busan, Korea, Nov, 2007. bib pdf
Geographic place names are widely used but are semantically often highly ambiguous. For example, there are 491 places in Finland sharing the same name Isosaari (great island) that are instances of several geographical classes, such as Island, Forest, Peninsula, Inhabited area, etc. Referencing unambiguously to a particular Isosaari , either when annotating content or during information retrieval, can be quite problematic and requires usage of advanced search methods and maps for semantic disambiguation. This paper presents an ontology server, ONKI-Paikka, for solving the place finding and place name disambiguation problem. In ONKI-Paikka, places can be found by a faceted search engine, combined with semantic autocompletion and a map service for constraining search and for visualizing results. The service can be connected to legacy applications cost-effectively by using Ajax-technology in the same spirit as Google Maps that is used in ONKI-Paikka as a subservice.
Robin Lindroos, Tomi Kauppinen, Riikka Henriksson and Eero Hyvönen: ONKI-Paikka: An Ontology Service for Geographical Data. Helsinki, Apr, 2007. bib pdf

Lisätietoja:

Tutkija Tomi Kauppinen
Teknillinen korkeakoulu, Viestintätekniikka
tomi.kauppinen [at] tkk.fi

Professori Eero Hyvönen
Teknillinen korkeakoulu, Viestintätekniikka ja Helsingin yliopisto
eero.hyvonen [at] tkk.fi

/var/www/html/include/secoweb/utils.php; Sun, 14 Jul 2024 03:45:10 +0000