» print this page!
» Follow us on Twitter
» Be our friend on Facebook

Latest News

Latest Publications

SeCo on Twitter

SeCo on Facebook

IRMA - intelligent metadata assistant

IRMA is an intelligent ontology-based annotation assistant aimed to facilitate the annotation process by visualizing the ontological hierarchy of concepts. In annotation process, especially if the user is not familiar with the available ontologies, it might not be trivial task to find most appropriate and suitable concept. Thus showing the context would not only familiarize the user with the vocabulary but also provide possibilities to view the ontological neighbourhood of a concept to find more accurate terms.

The main features of IRMA are:

  • Visualizing the context of the annotation concept
  • Concept retrieval is eased with sematic autocompletion utilizing multiple ontologies

IRMA is modular and extensible: custom context providers can be registered for particular classes and ontologies (for example visualizing a place ontology instance on Google Maps).

The picture below depicts a situation where the user is annotating e.g. a painting with subject of a cosmic serpent. The first term user thinks is "reptiles". User types the beginning of the word to input box. All matching labels from three vocabularies (YSO: Upper Finnish Ontology, Iconclass keywords and Iconclass classes) are displayed in the list color-coded according to source. Only Iconclass classes can be used to annotate with, but the others can act as useful starting points in ontology browsing. User can explore the context hierarchy of the interesting concept "reptiles" by clicking on top of it. User may also further explore the context hierarchy, for example the related concept "terrarium".

IRMA can be integrated with a HTML-based annotation editor by adding two lines of JavaScript code to the editor. IRMA may also be utilized with the ontology server Onki.

Articles

2008

Reetta Sinkkilä, Eetu Mäkelä, Tomi Kauppinen and Eero Hyvönen: Combining Context Navigation with Semantic Autocompletion to Solve Problems in Concept Selection. First International Workshop on Semantic Metadata Management and Applications, SeMMA 2008, Located at the Fifth European Semantic Web Conference (ESWC 2008), Tenerife, Spain, June 2nd, 2008. Proceedings (Khalid Belhajjame, Mathieu d Aquin, Peter Haase and Paolo Missier (eds.)), CEUR Workshop Proceedings, vol. 346, pp. 61-68, CEUR-WS.org, Tenerife, Spain, June 1-5, 2008. bib pdf
Many tasks on the semantic web require the user to choose concepts from a limited vocabulary e.g. for describing an indexed resource or for use in semantic search. Semantic autocompletion interfaces offer an efficient way for concept selection. However, these interfaces usually do not expose the semantic context of the matched concepts, thereby making it hard to know if a matched concept is the right one, as well as hiding possibly more appropriate choices. Ontology browsers, on the other hand, show context but do not allow quick discovery or embedding into other applications. To lessen these problems, we present an interface combining semantic autocompletion with in-place ontological context navigation. Because required context differs between ontologies, the implementation was designed to make it easy to add different contexts and visualizations. To test the applicability of our idea and implementation the, system was tested on three ontologies with different requirements and structure.
Reetta Sinkkilä: Käsitteen kontekstiperustainen valinta semanttisessa webissä. MSc Thesis, University of Helsinki, Department of Computer Science, May, 2008. bib pdf
Semanttisen webin ideana on kuvailla tietoa siten, että koneet pystyvät ymmärtämään sitä, ja käyttämään älykkäitä tekniikoita tiedon hyödyntämiseksi. Tiedon kuvailemise käytetään ontologioita jotka muodostavat laajoja käsiteverkkoja. Kuvailua varten ontologiasta on läydettävä tarkimmin kohdetta kuvaavat käsitteet. Tässä työssä tutkittiin minkälaisia menetelmiä käsitteenvalintaan on kehitetty ja millä tavoin käsitteenvalintaa voidaan tukea visuaalisin keinoin. Lisäksi perehdyttiin joihinkin semanttisen webin sovelluksiin niiden käsitteenvalinnan osalta. Käsitevalitsimissa havaittiin puutteita liittyen käsitteiden merkityksen disambiguointiin ja siihen, kuinka helppoa niiden avulla on valita paras käsite kuvaamaan tietoa. Ongelmia oli myös tavoissa esittää useiden ontologioiden yhdistelmiä. Näiden havaintojen pohjalta suunniteltiin ja toteutettiin yleinen ja monentyyppisen aineiston käsittelyyn soveltuva käsitevalitsin IRMA

2007

Eetu Mäkelä, Reetta Sinkkilä and Eero Hyvönen: Combining Cross-ontology Navigation with Semantic Autocompletion. Poster proceedings of the 6th International Semantic Web Conference, Busan, Korea, November 11-15, 2007. bib pdf
Semantic autocompletion interfaces offer an efficient way for concept selection useful in both search and annotation applications. However, these interfaces usually do not expose the semantic context of the matched concepts, thereby making it hard to know if a matched concept is the right one, as well as hiding possibly more appropriate choices. To lessen these problems, we present an in-place ontological context navigation interface to be used with semantic autocompletion.

Contact:

Reetta Sinkkilä
Helsinki University of Technology, Laboratory of Media Technology and University of Helsinki
Reetta Sinkkila [at] tkk fi

Professor Eero Hyvönen
Helsinki University of Technology, Laboratory of Media Technology and University of Helsinki
eero hyvonen [at] tkk fiin Finnish:

Irma

IRMA on annotoijan älykäs apuväline. Se pyrkii helpottamaan sisällönkuvailua visualisoimalla annotoitavan käsitteen kontekstin ja toisaalta tarjoamaan käyttäjälle mahdollisuuden tutustua ontologiaan ja löytämään helposti tarkkoja käsitteitä annotointiin. IRMAn avulla voidaan käyttää annotoinnissa useita ontologioita samanaikaisesti tai se voidaan konfiguroida priorisoimaan tiettyä ontologiaa.

IRMA voidaan yhdistää HMTL-pohjaiseen annotaatioeditoriin liittämällä editorin syötekenttään JavaScriptillä kutsu IRMAan. Mahdollinen käyttöalusta voi esimerkiksi olla ontologiapalvelin Onki.

Esimerkissä käyttäjä on luetteloimassa kuvassa näkyvää Ouroborosta, kosmista lohikäärmettä. Ensimmäinen annotoijan mieleen tuleva termi on "matelija". Käyttäjä kirjoittaa sanan alun syötekenttään ja kaikki täsmäävät käsitteet kolmesta sanastosta (Yleinen suomalainen ontologia (yso), Iconclass-asiasanat (ick) sekä varsinaiset Iconclass-luokat) näytetään listassa värikoodattuna lähteen mukaan. Käyttäjä voi tarkastella esimerkiksi Iconclass-luokan "matelijat" kontekstia, ja näin löytää paremmin aihetta kuvaavan termin "käärmeet". Käärmeisiin liittyy täsmällisempi käsite Ouroboros, jota käyttäjä ei ehkä suoraan olisi huomannut etsiä.

2008

Reetta Sinkkilä, Eetu Mäkelä, Tomi Kauppinen and Eero Hyvönen: Combining Context Navigation with Semantic Autocompletion to Solve Problems in Concept Selection. First International Workshop on Semantic Metadata Management and Applications, SeMMA 2008, Located at the Fifth European Semantic Web Conference (ESWC 2008), Tenerife, Spain, June 2nd, 2008. Proceedings (Khalid Belhajjame, Mathieu d Aquin, Peter Haase and Paolo Missier (eds.)), CEUR Workshop Proceedings, vol. 346, pp. 61-68, CEUR-WS.org, Tenerife, Spain, June 1-5, 2008. bib pdf
Many tasks on the semantic web require the user to choose concepts from a limited vocabulary e.g. for describing an indexed resource or for use in semantic search. Semantic autocompletion interfaces offer an efficient way for concept selection. However, these interfaces usually do not expose the semantic context of the matched concepts, thereby making it hard to know if a matched concept is the right one, as well as hiding possibly more appropriate choices. Ontology browsers, on the other hand, show context but do not allow quick discovery or embedding into other applications. To lessen these problems, we present an interface combining semantic autocompletion with in-place ontological context navigation. Because required context differs between ontologies, the implementation was designed to make it easy to add different contexts and visualizations. To test the applicability of our idea and implementation the, system was tested on three ontologies with different requirements and structure.
Reetta Sinkkilä: Käsitteen kontekstiperustainen valinta semanttisessa webissä. MSc Thesis, University of Helsinki, Department of Computer Science, May, 2008. bib pdf
Semanttisen webin ideana on kuvailla tietoa siten, että koneet pystyvät ymmärtämään sitä, ja käyttämään älykkäitä tekniikoita tiedon hyödyntämiseksi. Tiedon kuvailemise käytetään ontologioita jotka muodostavat laajoja käsiteverkkoja. Kuvailua varten ontologiasta on läydettävä tarkimmin kohdetta kuvaavat käsitteet. Tässä työssä tutkittiin minkälaisia menetelmiä käsitteenvalintaan on kehitetty ja millä tavoin käsitteenvalintaa voidaan tukea visuaalisin keinoin. Lisäksi perehdyttiin joihinkin semanttisen webin sovelluksiin niiden käsitteenvalinnan osalta. Käsitevalitsimissa havaittiin puutteita liittyen käsitteiden merkityksen disambiguointiin ja siihen, kuinka helppoa niiden avulla on valita paras käsite kuvaamaan tietoa. Ongelmia oli myös tavoissa esittää useiden ontologioiden yhdistelmiä. Näiden havaintojen pohjalta suunniteltiin ja toteutettiin yleinen ja monentyyppisen aineiston käsittelyyn soveltuva käsitevalitsin IRMA

2007

Eetu Mäkelä, Reetta Sinkkilä and Eero Hyvönen: Combining Cross-ontology Navigation with Semantic Autocompletion. Poster proceedings of the 6th International Semantic Web Conference, Busan, Korea, November 11-15, 2007. bib pdf
Semantic autocompletion interfaces offer an efficient way for concept selection useful in both search and annotation applications. However, these interfaces usually do not expose the semantic context of the matched concepts, thereby making it hard to know if a matched concept is the right one, as well as hiding possibly more appropriate choices. To lessen these problems, we present an in-place ontological context navigation interface to be used with semantic autocompletion.

Lisätietoja:

Reetta Sinkkilä
Teknillinen korkeakoulu, Viestintätekniikka ja Helsingin yliopisto
reetta sinkkila [at] tkk fi

Professori Eero Hyvönen
Teknillinen korkeakoulu, Viestintätekniikka ja Helsingin yliopisto
eero hyvonen [at] tkk fi

/var/www/html/include/secoweb/utils.php; Sat, 18 May 2024 07:49:31 +0000