» print this page!
» Follow us on Twitter
» Be our friend on Facebook

Latest News

Latest Publications

SeCo on Twitter

SeCo on Facebook

Kansallinen ontologiapalvelu ONKI pilottikäyttöön
- Julkistustilaisuus Teknillisellä korkeakoululla

TUAS-talo, Otaniementie 17, sali AS2
12.9.2008, 9:00-12:00
Ajo-ohje

Kansallinen sanasto- ja ontologiapalvelu ONKI julkistetaan avoimeen ja maksuttomaan pilottikäyttöön verkossa. ONKI tarjoaa verkkosovelluksille keskitetyt ja ajantasaiset sanastopalvelut sisältöjen luettelointiin, indeksointiin ja hakuun. Palvelut voidaan ottaa käyttöön kustannustehokkaasti asiakasjärjestelmissä uusimman Web 2.0 -teknologian avulla. ONKI-palvelu luo perustan kansalliselle sisältöinfrastruktuurille semanttisessa webissä ja on ensimmäinen laatuaan maailmassa. Työ on tehty osana Tekesin tukemaa, poikkeuksellisen laajaa FinnONTO-kehityshanketta 2003-2010, jota rahoittaa 39 eri yritystä ja muuta organisaatiota Suomessa. ONKI-konsepti ja -järjestelmä on kehitetty ja toteutettu TKK:n ja Helsingin yliopiston Semanttisen laskennan tutkimusryhmässä.

Ensimmäiset sovellukset jo verkossa

ONKI-järjestelmään kuuluvat sanastot, ontologiat, järjestelmät ja palvelut esitellään Teknillisellä korkeakoululla pidettävässä julkistustilaisuudessa kahdentoista esitelmän ja demonstraation avulla. Tilaisuudessa julkaistaan pilottikäyttöön mm. maamme käytetyimmän sanaston, Kansalliskirjaston Yleisen suomalaisen asiasanaston (YSA) ONKI-palvelu. Samassa yhteydessä esitellään ensimmäisiä ONKI-järjestelmää hyödyntäviä sovelluksia, kuten Kirjastot.fi-portaalin Kysy kirjastonhoitajalta -palvelu. FinnONTO:ssa kehitettyä ontologiajärjestelmää sovelletaan mm. Kansaterveyslaitoksen koordinoimassa kansalaisen terveysportaalihankkeessa TerveSuomi, jonka prototyyppi julkistetaan heti ONKI-tilaisuuden jälkeen omana tilaisuutenaan, sekä Suomen kulttuurialan Kulttuurisampo-portaalissa, joka avataan koekäyttöön Kullervon päivänä 25.9. Kansallismuseossa pidettävässä julkistustilaisuudessa.

Kansallisen sisältöinfrastruktuurin perusta

ONKI-palvelu sisältää ensivaiheessa parikymmentä kotimaista ja kansainvälistä sanastoa ja ontologiaa, kuten yli 20 000 käsitteen Yleisen suomalaisen ontologian YSO, sitä täydentävän maa- ja metsätalousalan AFO-ontologian, valokuvausalan VALO:n, taideteollisuusalan TAO:n ja kulttuurialan MAO-ontologian. Maanmittauslaitoksen paikannimirekisteriin perustuva ONKI Geo -palvelu sisältää n. 800 000 suomalaista paikkaa ja miljoonia ulkomaisia kohteita kansainvälisistä rekistereistä. Historiallisia henkilöitä ja organisaatioita varten on oma palvelunsa ONKI People, jossa on hyödynnetty ensi vaiheessa amerikkalaisen Getty-säätiön ULAN-rekisteriä ja kansallisbiografian tietoja. Ontologiat on yhdistetty toisiinsa muodostaen kansallisen, eri alojen välisen KOKO-ontologian, joka muodostaa kansallisen semanttisen webin sisältöinfrastruktuurin FinnONTO-infrastruktuurissa.

Ohjelma

ONKI-palvelun julkistustilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Tarkempia tietoja ja linkkejä sovelluksiin ohjelmassa.

Esitelmien aineistot

Tilaisuudessa jaettu yhteenvetoartikkeli Eero Hyvönen: FinnONTO-malli kansallisen semanttisen webin perustaksi -- visio ja sen toteutus.

Esitelmien kalvot:

Lisätietoja

Eero Hyvönen, professori, tutkimusjohtaja
Teknillinen korkeakoulu, mediatekniikan laitos ja
Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos
eero.hyvonen[at]tkk.fi
Puh. 050 3841618

/var/www/html/include/secoweb/utils.php; Sun, 14 Jul 2024 05:13:40 +0000