» print this page!
» Follow us on Twitter
» Be our friend on Facebook

Latest News

(Sorry, but no posts currently due to an error.)

Latest Publications

SeCo on Twitter

SeCo on Facebook

Semanttisen laskennan tutkimusryhmä TKK viestintätekniikka HY:n tietojenkäsittelytieteen laitos Tampereen yliopisto

Kohti suomalaista semanttista webiä

Symposio kansallisen FinnONTO-hankkeen kokemuksista, tuloksista ja jatkonäkymistä

Teknillinen korkeakoulu (TKK), päärakennus, Otakaari 1, Sali E
Keskiviikko 16.11.2005, klo 9:00-16:30


Tekesin Fenix-ohjelmaan kuuluva Suomalaiset semanttisen webin ontologiat -projekti FinnONTO 2003-2007 järjestää projektin tähänastia tuloksia esittelevän seminaarin. Tilaisuus on osa Fenix-ohjelman Tietämyksen hallinnan ja semanttisen webin aiheryhmän toimintaa.

Semanttinen web on WWW:n kehitystä koordinoivan kansainvälisen W3C-konsortion tahtotila seuraavan polven älykkäästä Internetistä, jonka käyttäjinä ovat ihmisten ohella koneet. Semanttisen webin voi mieltää nykyistä webiä laajentavana (meta)tietokerroksena, jonka avulle tietojärjestelmille kerrotaan verkon sisältöjen ja palveluiden merkitys. Tämä mahdollistaa järjestelmien yhteentoimivuuden sisällöllisellä tasolla sekä älykkäiden verkkopalveluiden toteuttamisen.

Suomalaiset semanttisen webin ontologiat -hanke (FinnONTO)

Semanttisen webin ytimenä ovat sovellusten jakamat formaalit sanastot, ontologiat, joiden avulla verkon sisällöt ja palvelut kuvataan yhteismitallisesti sekä koneiden että ihmisten ymmärtämällä tavalla. Suomalaisia ontologioita ei kuitenkaan juurikaan ole ollut käytettävissä sovelluksia varten. Kansallisen FinnONTO-projektin 2003-2007 tavoitteena on käynnistää ontologioiden ja semanttisen webin sisällöllisen infrastruktuurin kehitystyö Suomessa sekä demonstroida sen hyödyllisyys käytännön sovelluksissa. Infrastruktuuri koostuu laajoista kansallisista ydinontologioista, ontologioiden kehittämistä ja käyttöä tukevista verkkopalveluista, työvälineistä, metatietoformaateista sekä yhteyskäytännöistä web-palveluiden välillä.

FinnONTO-hankeen ensimmäinen 2-vuotiskausi on päättynyt ja toinen alkamassa. Seminaarin tavoitteena on esitellä hankkeen piirissä saatuja kokemuksia ontologioiden, ontologiapalveluiden ja semanttisen webin käytännön sovellusten kehitystyöstä sekä herättää keskustelua siitä, mitä toimenpiteitä ja muita hankkeita kansallisen semanttisen webin infrastruktuurin kehittäminen ja soveltaminen edellyttäisi.

FinnONTO:n jälkimmäistä 2-vuotiskautta rahoittaa yli 28 yritystä ja julkishallinnon organisaatiota ja se on osa Tekesin Fenix-ohjelmaa. Tutkimusosapuolina ovat Teknillinen korkeakoulu (TKK), Helsingin yliopisto (HY) ja Tampereen yliopisto (TaY) viiden eri tutkimusyksikön voimin. Hanketta johtaa TKK Viestintätekniikassa, HY:n tietojenkäsittelytieteen laitoksella ja Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT:ssä toimiva Semanttisen laskennan tutkimusryhmä SeCo, joka vastaa myös suurimmasta osasta hankkeen tutkimustyötä .

Ohjelma

Seminaarin ohjelma PDF-muodossa.

Esitysten kalvot

Markus Holi: Epätäsmällisen tiedon esittäminen semanttisen webin ontologioissa. (in Finnish), Finnonto-symposio, November 16, 2005. bib pdf
Petri Lindgren and Kim Viljanen: Keltaisten sivujen palveluiden kuvaaminen ontologioiden avulla - IWebS-projektin kokemuksia. (in Finnish), Finnonto-symposio, November 16, 2005. bib pdf
Eero Hyvönen: Kohti suomalaisen semanttista webiä - ontologioita, palveluita ja sovelluksia. (in Finnish), Finnonto-symposio, November 16, 2005. bib pdf
Ville Komulainen: Kohti suomalaista semanttista webiä: kansallinen ontologiapalvelin ONKI. (in Finnish), Finnonto-symposio, November 16, 2005. bib pdf
Katri Seppälä: Kohti Yleistä suomalaista ontologiaa (YSO). (in Finnish), Finnonto-symposio, November 16, 2005. bib pdf
Tuukka Ruotsalo: KulttuuriSampo: Suomen kulttuuri semanttisessa webissä. (in Finnish), Finnonto-symposio, November 16, 2005. bib pdf
Eero Hyvönen: Miksi asiasanastot eivät riitä vaan tarvitaan ontologioita?. (in Finnish), Finnonto-symposio, November 16, 2005. bib pdf
Suvi Kettula: Museoalan ontologia MAO, paikka- ja toimijaontologiat MuseoSuomi-portaalissa. (in Finnish), Finnonto-symposio, November 16, 2005. bib pdf
Eero Hyvönen: MuseoSuomi - Suomen museot semanttisessa webissä. (in Finnish), Finnonto-symposio, November 16, 2005. bib pdf
Eetu Mäkelä: OntoViews - Semantic Portal Creation Tool. Finnonto-symposio, November 16, 2005. bib pdf
Teppo Känsälä: Orava. (in Finnish), Finnonto-symposio, November 16, 2005. bib pdf
Eero Hyvönen: Semantic E-Government Portals - A Case Study. Finnonto-symposio, November 16, 2005. bib pdf
Olli Alm and Onni Valkeapää: Semanttisten annotaatioiden tuottaminen selainpohjaisella annotaatioeditorilla. (in Finnish), Finnonto-symposio, November 16, 2005. bib pdf
Tomi Kauppinen: Suomen ajallinen paikkaontologia (SAPO). (in Finnish), Finnonto-symposio, November 16, 2005. bib pdf
Satu Savia: Valokuva-alan ontologia VALO. (in Finnish), Finnonto-symposio, November 16, 2005. bib pdf

Lue myös

Eero Hyvönen: Miksi asiasanastot eivät riitä vaan tarvitaan ontologioita?.

Lisätietoja

Prof. Eero Hyvönen , TKK Viestintätekniikka, Semanttisen laskennan tutkimusryhmä SeCo.


Tekes Tekes Fenix-ohjelma

/var/www/html/include/secoweb/utils.php; Fri, 24 Mar 2023 16:20:33 +0000