» print this page!
» Follow us on Twitter
» Be our friend on Facebook

Latest News

Latest Publications

SeCo on Twitter

SeCo on Facebook

[In English]
ÄLYÄ VERKOSSA
- WEB INTELLIGENCE
Symposio Suomen Tekoälytutkimuksen päivillä 2004 (STeP 2004)


Tiedekeskus Heureka, Vantaa
2.-3.9.2004
Web Intelligence -- Älyä Verkossa

Suomen Tekoälyseura ry, World Wide Web Consortium W3C, Suomen toimisto, XML Finland ry , Tekesin Fenix-ohjelma , Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT , Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos ja Tiedekeskus Heureka kutsuvat kaikki kiinnostuneet yliopistoista, korkeakouluista, tutkimuslaitoksista, teollisuudesta ja julkishallinnon organisaatioista Suomen Tekoälypäivien yhteydessä järjestettävään tapahtumaan "Älyä verkossa - Web Intelligence".

Tilaisuus on osa laajempaa konferenssia Tekoälytutkimuksen päivät 2004 (STeP 2004) (the 11th Finnish Artificial Intelligence Conference, 2004).


Kiitos kaikille Älyä verkossa -symposion puhujille, osallistujille ja panelisteille: te teitte symposiosta menestyksen.

Uutta: Symposion esitykset ja artikkelit on nyt julkaistu materiaalisivulla.Symposion ohjelma

Symposion aloittaa torstaina 2.9. the World Wide Web -konsortion (W3C) Ivan Hermanin tutoriaali "Towards the Semantic Web". Semanttinen web on webin seuraava, koneelle ymmärrettäviin sisältöihin perustuva sukupolvi, joka tarjoaa käyttäjälleen aiempaa "älykkäämpiä" web-palveluita. Tutoriaalissa käydään läpi niin semanttisen webin visio, teknologiat kuin sovelluksetkin. Iltapäivällä ohjelmassa on Tekesin Fenix-ohjelman Tietämyksen hallinnan ja semanttisen webin aiheryhmän minisymposio. Torstai-päivän ohjelma on Tekesin kustantama ja kaikille osallistujille maksuton, mutta rekisteröityminen konferenssiin edellytetään.

Symposion jälkimmäisen päivän aamun ohjelmaan kuuluu 20 esitelmää ja demonstraatiota älykkään Internetin ja webin tekniikoihin ja sovelluksiin liittyen, kuten Itämeriportaali ja KatuKanava. Esitelmöitsijät edustavat niin yliopistoja, tutkimuslaitoksia, julkisen hallinnon organisaatioita kuin yritysmaailmaa. Ennen lounasta on vielä kaikille Heurekan vieraille tarkoitettu avoin yleisöesitelmä "Suomalainen kulttuuri ja semanttinen web", jossa esitellään mm. semanttinen portaali MuseoSuomi. Iltapäivällä älykkään webin teemaa tarkastellaan kansallisesta näkökulmasta. Ensin esitellään maassamme meneillään olevia laajempia kehityshankkeita älykkäisiin verkkopalveluihin liittyen. Symposion päättää paneelikeskustelu, jossa keskustellaan älykkään suomalaisen webin kehittämisestä Suomessa, tässä tarvittavista toimenpiteistä ja webin vaikutuksista arjen sovelluksiin ja sosiaalisiin toimintamalleihin.

Seminaarin kieli on pääasiallisesti suomi; julkaistavat tutkimusartikkelit ovat englanninkielisiä.

Lisätietoja ohjelmasta.

Sosiaalinen ohjelma

Ensimmäiset Suomen Tekoälytutkimuksen päivät (STeP) järjestettiin Teknillisessä korkeakoulussa vuonna 1984. STeP-päivät on nykyisin maamme vanhin yhtäjaksoisesti järjestetty tietojenkäsittelyalan konferenssisarja. Torstai-iltana 2.9. järjestetään STeP 20-vuotta juhlagaala Heurekan vieressä olevan ravintola Vernissan tiloissa. Gaala tarjoaa oivallisen tilaisuuden verkostoitumiseen ja keskusteluihin esitelmöitsijöiden ja muiden konferenssivieraiden kanssa.

Ennen illallista osallistujilla on mahdollisuus tutustua Heurekan "Helppoa elämää" -näyttelyyn, jonka teemana on automaatio.

Esitelmäkutsu - Call for Papers

Symposion aihealueina ovat kaikki tekoälyn ja Internetin tutkimukseen ja kehittämiseen liittyvät kysymykset, kuten web-pohjaiset älykkäät järjestelmät, semanttinen web (Semantic Web), agenttiteknologiat (Agent Technologies), hakukoneet ja käsitepohjainen tiedonhaku, älykkäät verkkopalvelut (Web Services), tiedon louhinta verkosta (Web Mining), verkkopelit ja mediasovellukset. Tilaisuus on osa laajempaa konferenssia Tekoälytutkimuksen päivät 2004 (STeP 2004) ja juhlistaa osaltaan konferenssisarjan 20 vuoden historiaa ulkomaisine ja kotimaisine kutsuesitelmineen.

Ehdotuksia symposion esitelmiksi pyydetään tekemään neljässä kategoriassa:

 • Tutkimusartikkelit (papers). Esitysten tulee olla laadukkaita ja niiden tulee sisältää tuloksia perus- tai soveltavasta tutkimuksesta.
 • Projekti- ja tutkimusesittelyt. Esitykset käynnissä olevista tutkimus- ja kehityshankkeista, tutkimusryhmien toiminnasta yms.
 • Tuote-esittelyt. Esitykset teknisesti innovatiivisista tuotteista älykkääseen Internetiin liittyen.
 • Tutoriaalit ja muut esitykset. Voit vapaasti ehdottaa pidettäväksi muitakin symposion osallistujia kiinnostavia esityksiä.

Symposion esitykset julkaistaan webissä. Laadukkaista tutkimuspapereista julkaistaan erillinen tieteellinen proceedings-julkaisu.

Kirjoitusohjeet

Julkaisujen kieli on englanti. Alustavien paperiehdotusten (tiivistelmä) sekä viimeisteltyjen versioiden tulee noudattaa Lecture Notes in Computer Science (LNCS) formaattia. Maksimipituus 15 sivua. Formaatti on joko PostScript tai PDF. Tarkemmat ohjeet osoitteessa löydät täältä (ks. linkki "Information for LNCS Authors").

Kirjoittajia pyydetään lähettämään papereiden lisäksi paperin tiivistelmä ASCII -muodossa sisällytettäväksi STeP 2004 -tapahtuman WWW-sivuille. Kirjoittajat voivat halutessaan lähettää myös kotisivujensa linkin.

The Web Intelligence - Älyä verkossa -päivän paperit tulee toimittaa PostScript tai PDF-muodossa

Artikkeleiden julkaiseminen

Valitut paperit julkaistaan erillisenä kokoelmajulkaisuna (proceedings).

Tärkeitä päiviä

 • Tiivistelmät papereista ja esityksistä viimeistään 30. kesäkuuta, 2004
 • Hyväksymisilmoitukset lähetetään viimeistään 12. heinäkuuta, 2004
 • Viimeistellyt julkaisukelpoiset paperit 15. elokuuta, 2004 ___
 • Rekisteröityminen (alhaisempi hinta) 27. elokuuta mennessä (huom: rekisteröitymisaikaa jatkettu, ei erillistä myöhäistä rekisteröintiä).
 • Web Intelligence - Älyä verkossa -symposio 2.-3. syyskuuta, 2004

Ohjelma- ja järjestelytoimikunta

 • (HY)
 • (HY, XML Finland ry)
 • (W3C, Suomen toimisto)
 • (Tekesin Fenix-ohjelma)
 • (HY, HIIT)
 • (HY, HIIT)
 • Lisätietoja: Prof. Eero Hyvönen , Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos ja HIIT.
  /var/www/html/include/secoweb/utils.php; Wed, 27 Sep 2023 09:13:29 +0000