» print this page!
» Follow us on Twitter
» Be our friend on Facebook

Latest News

Latest Publications

SeCo on Twitter

SeCo on Facebook

Suomeksi (in Finnish)

Linked Open Aalto (2012-)

The aim of this project is to publish data produced in Aalto using the Linked Data paradigm, link it with related contents within and outside of Aalto, and demontrate benefits of using linked oped data in various use cases.

More information about the project can be found in the project plan.

In October 2012, the project opened the semantic Linked Open Aalto Data Service:

http://data.aalto.fi

Contact Persons

Publications

2013

Miika Alonen, Tomi Kauppinen, Osma Suominen and Eero Hyvönen: Exploring the Linked University Data With Visualization Tools. The Semantic Web: ESWC 2013 Satellite Events, pp. 204-208, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, Montpellier, France, May 26-30, 2013. bib pdf
University data is typically stored in separate data silos even though the data is implicitly richly related together. Such data has a large and diverse user base, including faculty members, students, industrial partners, alumnis, collaborating universities, and media. In this paper, we demonstrate two tools for understanding and using the contents of linked university data. The first tool, Visualization Playground (VISU), supports querying and visualizing the data for example for illustrating emerging trends in universities (e.g., about publications) and for com- paring differences. The second tool, Vocabulary Visualizer (V^2), demon- strates the usage of vocabularies in the Linked University Data Cloud. It reveals what kinds of data different universities have published, and what terms are used to describe the contents. Such analysis is a basis for facilitating design of Linked Data applications across university data boundaries.

2011

Eero Hyvönen: Linked Open Aalto, Project Proposal. Aalto University, Department of Media Technology, November, 2011. bib pdf
Linked Open Aalto is a research project aiming at developing a semantic web approach for creating and publishing interlinked educational, research, and managerial contents produced at different communities, schools, departments, research groups, and persons in Aalto. By using semantic Linked (Open) Data principles, technologies, and open datasets available, Aalto contents can be interlinked with related teaching and research materials in Finland and internationally. By aggregating and combining local contents from separate incompatible data silos and systems, the end-user can be provided with a global, cross-disciplinary perspective to knowledge produced in Aalto and other universities. For example, a web page describing a course can be interlinked automatically with related research results, publications, projects, Wikipedia pages, research groups, researchers, internationally available video lectures, open course materials, events in Aalto, conferences, blog discussions, and so on.

Suomeksi (in Finnish)

Linked Open Aalto - Aallon tietovarannot semanttisessa webissä

Linked Open Aalto -hankkeen tavoitteena on luoda Aalto-yliopiston eri koulujen tutkimustiedon, opetusaineistojen ja palveluyksiköiden sisältöjen verkkojulkaisemiselle yhteinen semanttinen infrastruktuuri ja avoin julkaisupalvelualusta, joiden varaan voidaan kehittää aiempaa helpommin erilaisia sovelluksia. Aallon tiedon avaaminen perustuu uusimpaan Linked Data –lähestymistapaa, semanttisen webin teknologioihin ja Aalto-yliopiston omaan tutkimustyöhön. Tämä mahdollistaa sisältöjen yhdistämisen ja rikastamisen muiden yliopistojen ja webin avointen datapilvien kautta. Hankkeen taustaa ja tavoitteita on selostettu tarkemmin tutkimussuunnitelmassa.

Aalto-yliopiston datan avaaminen käynnistyi v. 2012 alussa rehtorin myöntämän starttirahoituksen turvin. Työn tuloksena avattiin 28.10.2012 Aalto-yliopiston avoimen yhdistetyn datan palvelun prototyyppi:

http://data.aalto.fi

Semanttinen datapalvelu data.aalto.fi

Data.aalto.fi on Aalto-yliopiston avoimen yhdistetyn tiedon (Linked Open Data) datapalvelu, joka tarjoaa yliopistoon liittyvää tietoa sovellusten, visualisointien ja analyysien käyttöön. Olemassaolevaa tietoa mm. opetustarjonnasta, henkilöistä, julkaisuista, projekteista, rakennuksista, organisaatiorakenteesta ja tapahtumista kerätään erilaisista yliopiston sisäisistä rekistereistä. Tiedot on muunnettu W3C:n semanttisen webin teknologioihin (http://www.w3.org/standards/semanticweb/) perustuvaksi avoimeksi linkitetyksi dataksi (Linked Data (http://linkeddata.org)) yhteentoimivaan muotoon käyttäen kansainvälisiä standarditapoja tiedon esittämiseen (mm. RDF, FOAF, Dublin Core, BIBO, TEACH, AIISO). Datat on julkaistu Tim Berners-Leen esittämän ns. viiden tähden mallin mukaisesti (http://5stardata.info/), jotta niiden käyttöönotto olisi mahdollisimman helppoa ja joustavaa: avoimena SPARQL-kyselyrajapintana, Linked Data -rajapintana sekä ihmisille että koneille, ja ladattavina tiedostoina.

Sovellukset

Avoimen yhdistetyn datan päälle voidaan rakentaa älykkäitä sovelluksia, kuten kurssihakukoneita, kampusoppaita, semanttisia suosittelujärjestelmiä ja leijukkeita (mash-up widget), automaattisia opinto-ohjelman suunnittelijoita jne. Data mahdollistaa uudenlaiset visualisoinnit vaikkapa eri laitosten ja alojen julkaisujen luonteesta ja määrästä, kurssitarjonnasta, tutkijoiden ja opettajien osaamisalueista ja tutkimusprojektien edistymisestä. Avoin sisältödata muodostaa yliopiston semanttisen selkärangan, jonka varaan Aallon uusia yhä “älykkäämpiä” verkkosivustoja voidaan jatkossa kehittää kustannustehokkaasti. Keskitettyjen palveluiden ja yhteisöllisen koordinoinnin avulla tarpeetonta monikertaista työtä voidaan vähentää, edistää Aallon eri osien ja kampusten yhteistyötä ja keskittää voimavaroja aiempaa paremmin yliopiston päätehtäviin: tutkimukseen, opetukseen, ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Tavoitteena on myös Aalto-yliopiston datan yhdistäminen muiden kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen vastaaviin datan avauksiin sekä muihin webin avoimiin tietorekistereihin, kuten julkaisutietokantoihin, Wikipediaan/DBpediaan, Googlen Freebase-kantaan ja muihin avoimen yhdistetyn datapilven (Linked Open Data Cloud) tietojoukkoihin. Tämä mahdollistaa Aallon sisältöjen semanttisen rikastamisen yhdistetyn tiedon periaatteiden mukaisesti, ja vastaavasti muiden toimijoiden sisältöjä voidaan rikastaa Aallon tiedoilla “ilmaiseksi”. Siksi data esitetään yhteentoimvasti samankaltaisessa muodossa kuin Linked Universities (http://linkeduniversities.org) -yhteisöön kuuluvissa muissa eurooppalaisissa yliopistoissa ja Linked Open Data -pilvessä.

Data.aalto.fi tarjoaa palvelualustan, jonka avulla monitieteisen Aallon eri kouluissa tapahtuvaa tutlkmustyötä, opetusta, hallintoa ja tiedostusta voidaan yhdistää saada yliopiston tulokset verkoon. Yhteisissä talkoissa on mukana niin tutkijoita, opiskelijoita, kuin hallinnon, IT-palveluiden ja tiedotuksen väkeä eri kampuksilta. Yliopiston tiedon kattava yhdistetty tietovaranto on myös erinmainen apuväline Aalto-yhteisön oman toiminnan tutkimiseen, hallintoon ja rinnastamiseen muiden yliopistojen toiminnan kanssa.

Datan avaaminen

Datat on kerätty eri muotoisista lähteistä (mm. tietokantadumpit, Excel-taulukot ja REST-rajapinnat) ja muunnettu yhdenmukaiseen RDF-muotoon käyttäen lähinnä Python-kielellä tehtyjä muuntimia. Muunnetut datat on syötetty RDF-tietokantaan (Jena Fuseki), joka tarjoaa SPARQL-rajapinnan. Lisäksi datat tarjoillaan Linked Data -muodossa Pubby-ohjelmiston avulla. Kaiken päälle on tehty verkkosivusto, joka kertoo saatavilla olevasta datasta ja toimii yliopiston datakatalogina.

/var/www/html/include/secoweb/utils.php; Tue, 28 May 2024 02:03:32 +0000