» print this page!
» Follow us on Twitter
» Be our friend on Facebook

Latest News

Latest Publications

SeCo on Twitter

SeCo on Facebook

Ontology of Applied Arts TAO

The Ontology of Applied Arts (TAO) was built by combining the concepts of the Design Glossary (ca. 2 500), maintained by the Kuopio Academy of Design, with The Finnish General Upper Ontology YSO. Also the concepts of the Ontology for Museum Domain are combined to the above mentioned ontology. The aim is to give detailed and uniform concept descriptions by using the basic structure of The Finnish General Upper Ontology YSO.

TAO ontology was created as a part of the FinnONTO project and was published at the ONKI Ontology Service. The ontology was included in 2014 into the Finto Service, developed and maintained by the National Library of Finland based on ONKI technology.

Contact

Professor Eero Hyvönen


In Finnish:

Taideteollisuusalan ontologia (TAO)

Taideteollisuusalan ontologia (TAO) on muodostettu yhdistämällä Kuopion Muotoiluakatemian kirjastossa ylläpidettävän Muotoilun ja viestinnän asiasanaston k äsitteet (n. 2 500) Yleiseen suomalaiseen ontologiaan (YSO). Samalla tähän kokonaisuuteen yhdistetään myös Museoalan ontologian (MAO) käsitteistö. Tavoitteena on ontologian avulla tarkentaa ja yhtenäistää käsitetietoja ja niiden esittämistä hyödyntämällä YSOn perusrakennetta.

TAO-ontologian kehitystyö oli osa FinnONTO-hanketta. TAO julkaisiin pilottivaiheessa kansallisessa ONKI-ontologiapalvelussa ja on nykyisin saatavilla ONKI:sta tuotteistetusta Kansalliskirjaston Finto-palvelussa.

Lisätietoja

Professori Eero Hyvönen

/var/www/html/include/secoweb/utils.php; Sat, 18 May 2024 06:59:55 +0000