» print this page!
» Follow us on Twitter
» Be our friend on Facebook

Latest News

Latest Publications

SeCo on Twitter

SeCo on FacebookAvoin tieto ja World Wide Web tietoyhteiskunnan palveluksessa

Tiistai 5.4.2011, Aalto-yliopisto, TUAS-talo, sali TU2,
klo 12:15-16:05

Pääpuhujana World Wide Web Consortiumin (W3C) toimitusjohtaja Jeffrey Jaffe Bostonista, joka johtaa yhdessä Sir Tim Berners-Leen kanssa WWW:n maailmanlaajuista kehitys- ja koordinointityötä. Kotimaisessa osiossa kuullaan valtiovarainministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä opetusministeriön johdolla tehdyistä suunnitelmista tietovarantojen hyödyntämiseksi ja avaamiseksi verkossa, täydennettynä ohjelmistoalan, media-alan, kuntien ja teknologiatutkimuksen näkökulmilla.

Esitykset verkossa

Ohjelma

Web tietosisältöineen ja palveluineen muodostaa tietoyhteiskunnan selkärangan. Sen toiminnan perustana on toisaalta vapaus ja avoimuus tietosisältöjen julkaisemisessa ja jakelussa, toisaalta maailmanlaajuiset, kansalliset ja alakohtaiset pelisäännöt tiedon esittämisessä ja julkaisemisessa sekä liiketoiminnan lainalaisuudet. Seminaarin tavoitteena on esitellä webin uusia kehityssuuntia sekä näihin liittyviä kotimaisia laajempia hankkeita ja avauksia, joiden tavoitteena on webin tietosisältöjen ja palveluiden maksimaalinen hyötykäyttö tietoyhteiskunnassa ja liiketoiminnassa. Erityisenä teema tilaisuudessa on avoin yhdistetty tieto ja verkkosisältöjen ja palveluiden yhteentoimivuuteen liittyvät kysymykset.

Aika Esiintyjä Esityksen aihe
12:15-12:25 Eero Hyvönen, professori, tutk.joht.
Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto
Johdatus päivän ohjelmaan
12:25-13:25 Jeffrey Jaffe, CEO
W3C Consortium
Leading the World Wide Web to its Full Potential Using Open Web Platform
13:25-13:30 Discussion
13:30-14:00 Kahvitauko
14:00-14:15 Ossi Nykänen, toiminnanjohtaja, TkT
W3C Suomen toimisto
W3C:n toiminta Suomessa
14:15-14:30 Taru Rastas, neuv. virkamies
Liikenne- ja viestintäministeriö
Valtioneuvoston periaatepäätös tiedon avaamiseksi Suomessa
14:30-14:45 Jukka Uusitalo, neuv. virkamies
Valtiovarainministeriö
Millainen julkinen tietoarkkitehtuuri Suomessa tarvitaan?
14:45-15:00 Pirjo-Leena Forsström, johtaja
CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Tieto käyttöön – opetusministeriön tiekartta-hankkeen suositukset tutkimuksen sähköisten tietoaineistojen hyödyntämiseksi
15:00-15:15 Lasse Akselin, johtava konsultti
Tieto Oyj
Avoin tieto ICT-palveluyrityksen näkökulmasta
15:15-15:30 Samuli Leivonniemi, uutispäällikkö
Helsingin Sanomat
Avoimen tiedon mahdollisuudet ja uhat media-alalla
15:30-15:45 Ville Meloni, projektipäällikkö
Forum Virium
Case Helsinki Region Infoshare: pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi
15:45-16:00 Eero Hyvönen, prof., tutk. johtaja
Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto
Miten avoin yhdistetty tieto saadaan verkkoon: Kansallinen Linked Data Finland ‑hanke-ehdotus
16:00-16:05 Loppukeskustelu

Tilaisuuden järjestäjät

Tilaisuuden järjestävät FinnONTO-hanke ja webin maailmanlaajuisen infrastruktuurin kehittämistä koordinoiva W3C-järjestö, yhteistyötahoina valtiovarainministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö. FinnONTO on Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston Semanttisen laskennan tutkimusryhmän (SeCo) laaja tutkimushanke (2003-2012), jonka tavoitteena on kansallisen semanttisen webin sisältöinfrastruktuurin kehittäminen maahamme ja sen pilotointi sovellushankkeissa. Hankekonsortioon kuuluvat tällä hetkellä Tekes ja 35 julkista organisaatiota ja yritystä. World Wide Web Consortium (W3C) kehittää WWW:n yhteisiä ja yhteensopivia webin standardeja, teknologioita ja pelisääntöjä tavoitteenaan ohjata webin kehittymistä täyteen mittaansa tiedonvälityksen, kaupankäynnin, kommunikaation ja yhteisymmärryksen foorumina. W3C:n Suomen toimisto perustettiin v. 2002 Tampereen teknillisen yliopiston yhteyteen.

Lisätietoja

Eero Hyvönen, professori, tutkimusjohtaja
Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, mediatekniikan laitos ja
Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos
eero.hyvonen[at]tkk.fi
Puh. 050 3841618

Ossi Nykänen, toiminnanjohtaja, TkT
W3C Suomen toimisto
Tampereen teknillinen yliopisto
ossi[at]w3.org
Puh. 040 849 0730


/var/www/html/include/secoweb/utils.php; Sun, 14 Jul 2024 05:13:00 +0000