» print this page!
» Follow us on Twitter
» Be our friend on Facebook

Latest News

Latest Publications

SeCo on Twitter

SeCo on FacebookYhdistetty avoin tieto Suomessa --
Linked Open Data in Finland

Perjantai 26.3.2010, Aalto-yliopisto, TUAS-talo, sali AS2,
klo 9:00-12:15

Tiedon arvo kasvaa sitä avoimesti verkossa julkaisemalla ja yhdistelemällä! Puhujina mm. ministeri Suvi Lindén, toimitusjohtaja Mikael Jungner, Sitran kehitysjohtaja Ossi Kuittinen ja muita alan asiantuntijoita.

Lehdistötiedote

Esitelmien kalvot ja muistiinpanot:

Ohjelma ja julkistukset

Ohjelmassa esitellään avoimen tiedon ja yhdistetyn tiedon mahdollisuuksia, periaatteita, merkitystä ja tekniikkaa näkökulmina tietoyhteiskunnat tarpeet, valtiotason tietoarkkitehtuurit, innovaatiotoiminta, elinkeinoelämä sekä uudet web-teknologiat.

Tilaisuudessa julkistetaan semanttisen webin FinnONTO-hankkeen uusi laaja jatkovaihe FinnONTO 2.0 (2010-2012), kerrotaan kansallisesta valtiotason tietoarkkitehtuurit -hankkeesta ja esitellään uusi liikenne- ja viestintäministeriön raportti tiedon avaajille.

Aika Esiintyjä Esityksen aihe
9:00-9:05 Eero Hyvönen, professori, tutk.joht.
Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto
Johdatus päivän ohjelmaan
9:05-9:10 Heikki Mannila, vararehtori
Aalto-yliopisto
Tilaisuuden avaus Aalto-yliopiston puolesta
9:10-9:25 Suvi Lindén, ministeri
liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriön tervehdys
9:25-9:40 Eero Hyvönen, professori, tutk.joht.
Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto
Linked Open Data - yhdistetty avoin tieto
Mitä, missä, miten ja milloin?
Valtiotason tietoarkkitehtuuri
9:40-10:00 Olli-Pekka Rissanen, neuv. virkamies
ValtIT
Valtionhallinnon IT-näkökulma:
Open Government
10:00-10:15 Jukka Uusitalo, neuv. virkamies
Valtiovarainministeriö, Valtasa-hanke
Valtiotason arkkitehtuurit Suomessa
Kahvitauko
Innovaatiotoiminta ja elinkeinoelämä
10:45-11:00 Ossi Kuittinen, kehitysjohtaja
Sitra
Innovaatiotoiminnan näkökulma:
Avoimuus ja innovaatiot
11:00-11:15 Mikael Jungner, toimitusjohtaja
Yleisradio Oy
Viestinnän näkökulma:
Avoin yhdistetty tieto ja media
Tietoyhteiskunta ja tiedon avaaminen
11:15-11:30 Kristiina Pietikäinen, pääsihteeri
Liikenne- ja viestintäministeriö
Arjen tietoyhteiskunta:
Tiedon saatavuuden edistäminen
11:30-11:45 Antti Poikola, toim.joht., HILA Oy
Petri Kola, tutkija, Aalto-yliopisto
Johdatus julkishallinnon datan avaamiseen:
Liikenne- ja viestintäministeriön raportti datan avaajille
11:45-12:00 Kim Viljanen, tutkija
Aalto-yliopisto
Tekninen näkökulma:
Miten Linked Data -aineistoja tuotetaan ja julkaistaan
12:00-12:15 Loppukeskustelu Mitä Suomessa pitäisi tehdä?

Avoin tieto -- Open Data

Avoimen tiedon (Open Data) ideana on, että tiedon arvo ei vähene vaan päinvastoin kasvaa sitä avoimesti jakamalla. Tähän on useita syitä.
  • Kansalaisten demokraattinen oikeus julkisin varoin tuotettuun tietoon voidaan toteuttaa. Tämä on jo pidempää ollut yleisperiaatteena mm. Yhdysvalloissa ja yhä enemmän EU:ssakin.
  • Paikallinen tietoon liittyvä eduntavoittelu saattaa estää tiedon laajamittaisemman hyödyntämisen laajemmassa yhteydessä. Esimerkiksi kartta- ja paikkatiedon osalta helposti saatavilla olevat aineistot kuten Google Maps ovat käynnistäneet todellisen sovellusten ja innovaatioiden aallon.
  • Yhdistämällä oma aineisto muiden toimijoiden aineistoihin, jokaisen tiedontuottajan tiedon arvo kasvaa yhteisöllisesti. Esimerkiksi Suomessa on tämän periaatteen mukaan kehitetty terveysalan TerveSuomi- ja kulttuurialan Kulttuurisampo-järjestelmät semanttiseen webiin perustuen.
  • Yhteiset avoimet pelisäännöt tiedon julkaisemisessa, yhdistämisessä ja jakamisessa edistävät tietojärjestelmien ja palveluiden yhteentoimivuutta, joka on keskeinen este mm. julkisen sektorien eri toimijoiden yhteistyössä.
  • Tietoja ja ratkaisuja jakamalla voidaan tehostaa työnjako, eliminoida tarpeetonta päällekkäistä työ ja lisätä näin työn tuottavuutta. Ei ole liioittelua sanoa, että yhdistetty avoin yhdistyvä tieto on tietoyhteiskunnan toiminnan keskeisimpiä tukipilareita.

Yhdistetty tieto -- Linked Data

Avoimen tiedon idea ei ota kantaa siihen, miten tieto julkaistaan. Tämä voidaan tehdä teknisesti esimerkiksi Excel-taulukkona, tietokantakopiona tai toiminnallisesti palvelurajapintojen kautta. Haasteeksi jää kysymys siitä, miten tiedot oikeastaan kannattaisi jakaa, jotta ne voitaisiin vaivattomasti ottaa käyttöön eri organisaatioissa, ja miten eri tahojen tiedot voidaan yhdistää sisällöllisesti toisiinsa. Ratkaisumallin tähän tarjoaa semanttisesti yhdistetyn tiedon (Linked Data) idea ja kansainvälinen Linked Data -yhteisö. Sen tunnetuimpana veturina on toiminut webin kehitystä koordinoivan W3C-järjestön vetäjä ja webin isä Tim Berners-Lee. Maailmanlaajuisen yhteisöllisen työn seurauksena verkossa on nyt vapaasti saatavilla miljardien tietoresurssien ja näitä yhdistävien linkkien semanttinen verkko, Web of Data, joka sisältää kymmenittäin toisiinsa sillattuna laajoja aineistoja, kuten koneellisesti louhitut Wikipedian erikieliset versiot (DBPedia, Geonames-palvelun miljoonat paikkatiedot, kirjastojen viitetietokantoja kuten Ruotsin kansalliskirjaston LIBRIS, EU:n Eurostat-tilastot ja US Census Data väestötiedot.

Avointen tietoaineiston ja niiden yhdistämisen perustalle on nopeasti alkanut syntyä uusia innovatiivisia toimintamalleja ja käytännön sovelluksia, joita ollaan ottamassa käyttöön tietoyhteiskunnassa ja julkishallinnossa eri puolilla maailmaa. Tammikuussa Iso-Britanniassa avattiin hallituksen toimesta julkisen sektorin avoimen tiedon portaali http:/data.gov.uk, jonka taustavaikuttajina ovat olleet pääministeri Gordon Brown ja "webin isä" prof. Tim Berners-Lee. Portaalin kautta löytyy sovelluksia vaikkapa lähellä olevien koulutusmahdollisuuksien tai hoitokotien löytämiseen tai liikennetietojen seuraamiseen. Erityisen tunnettu sovellus on BBC:n kotisivujen verkkopalvelut, joissa organisaation eri tahojen mediasisältöjen yhdistämiseen käytetään Wikipedian semanttisen webin muunnosta DBPediaa. Myös Barack Obaman hallituksella on käynnissä kansallinen avoimen tiedon ohjelma, samoin Australiassa. Aihepiiiri on ollut esillä myös Suomessa mm. kansallisessa semanttisen webin FinnONTO-hankkeessa (2003-2012), Valtiotason tietoarkkitehtuurit -hankkeessa Valtasa (2009-), EVA:n tietoyhteiskuntaraportissa Nykyaikaa etsimässä (2009) ja viestintäministeriön tilaamassa uudessa oppaassa julkisen tiedon avaamiseen (2010). Aiheeseen liittyvää uutta lainsäädäntöä ollaan parhaillaan valmistelemassa.

Yhdistetty avoin tieto Suomessa -seminaarin tavoitteena on esitellä avoimen ja yhdistetyn tiedon periaatteita sekä käynnistää ja edistää maassamme monialaista keskustelua näihin liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista niin tietoyhteiskunnan, innovaatiotoiminnan, valtiohallinnon, lainsäädännön, viestinnän kuin tietotekniikan näkökulmista.

Tilaisuuden järjestäjät

Tilaisuuden järjestää kansallinen semanttisen webin FinnONTO-hanke yhteistyössä Valtiotason arkkitehtuurit -hankkeen Valtasan, ValtIT:n ja liikenne- ja viestintäministeriön Julkisen tiedon saatavuus -työryhmän kanssa. FinnONTO on Aalto-yliopiston mediatekniikan laitoksen ja Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen Semanttisen laskennan tutkimusryhmän (SeCo) vetämä tutkimushanke, jonka tavoitteena on kansallisen, avoimen semanttisen webin sisältöinfrastruktuurin kehittäminen maahamme ja sen pilotointi sovellushankkeissa. Hankekonsortioon kuuluvat Tekes ja 38 julkista organisaatiota ja yritystä. Valtasa on valtiovarainministeriön koordinoima laaja kansallinen hanke, jonka tavoitteena on määritellä valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuri keskittyen siihen, mikä on valtion toimijoille yhteistä. Hankkeessa määritellään valtiotason arkkitehtuurilinjauksia (periaatteet) ja -ratkaisuja (yhteinen toiminta, tiedot, ICT-palvelut) ja kuvataan niiden tavoitetila koko julkishallinnolle. Liikenne- ja viestintäministeriön Julkisen tiedon saatavuus -työryhmä määrittelee ja käynnistää toimia, joiden tavoitteena on julkisen informaation laaja saatavuus sekä edistää luo edellytyksiä informaation yhteiskäytölle julkisen ja yksityisen sektorin kesken.

Lisätietoja

FinnONTO 2.0 -hanke

Eero Hyvönen, professori, tutkimusjohtaja
Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, mediatekniikan laitos ja
Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos
eero.hyvonen[at]tkk.fi
Puh. 050 3841618

Ilmoittautuminen

Tilaisuus on avoin ja maksuton. Pyydämme ilmoittautumaan etukäteen tila- ym. järjestelyistä johtuen.

nimi:
organisaatio:
sähköposti:
/var/www/html/include/secoweb/utils.php; Sun, 03 Dec 2023 10:34:08 +0000