Siirry suoraan sivun tekstisisältöön
 
esim. opiskel*, "Euroopan unioni"

Tarkennettu haku | Hakuohjeet | Sivukartta

På svenska | In English | Muut kielet

Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä

 

Päävalikko

Etusivu | Aiheet | Tietopaketit | Asiointi ja lomakkeet | Ajankohtaista |   A–Ö-hakemisto | Julkishallinnon yhteystietoja |

 

Linkkipolku

Olet sivulla: Etusivu / Tietopaketit / Nuorille

Nuorille

Suomen väestöstä alle 30-vuotiaita on noin kaksi miljoonaa, joista noin puolet on 15-24-vuotiaita. Nuorisolaki, jonka tarkoitus on edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista, koskee alle 29-vuotiaita.

Tälle sivulle kootaan ne Suomi.fi-portaalin sisältämät linkit, joissa on julkishallinnon tuottamia, nuorten elämän ja arjen kannalta tärkeitä tietoja ja palveluja. Asiaa löydät niin asumisesta, opiskelusta kuin parisuhteesta. Myös työelämätieto ja kansalaisen perusoikeudet ovat helposti ulottuvillasi.

Sivun sisältö muodostuu Suomi.fi:n aihesivuilta löytyvistä linkeistä. Ne vievät ainoastaan joko julkishallinnon tai kansalaisjärjestöjen tuottamaan tietoon. Kaupallisia tai yksityisten ihmisten verkkosivuja ei linkitetä Suomi.fi:hin.

Sivun oikeasta laidasta löytyvät linkit nuorille tärkeisiin asiointipalveluihin, lomakkeisiin ja lakeihin. Myös linkeistä vastaavien julkishallinnon organisaatioiden yhteystiedot ovat tällä palstalla.

Asuminen ja rakentaminen

 • Nuorisoasunnot
  Asuntojen tarjontaa nuorille, jotka eivät ole päätoimisia opiskelijoita. Opas ensimmäiseen omaan asuntoonsa muuttavalle.
  http://www.nuorisoasuntoliitto.fi/sivut/
  Nuorisoasuntoliitto ry
 • Nuorten asuminen
  Asunnon ostamisesta ja vuokrauksesta nuorten näkökulmasta. Asumiseen ja muuttoon liittyviä linkkejä.
  http://www.alli.fi/sivu.php?artikkeli_id=462
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry
 • Nuorten asuminen pääkaupunkiseudulla
  Nuorille suunnattua tietoa asumisesta ja asunnon hankinnasta pääkaupunkiseudulla.
  http://www.kompassi.info/page.asp?_item_id=317
  Nuorisotiedotuskeskus Kompassi
 • Opiskelija-asunnot
  Asuntojen tarjontaa ja neuvoja opiskeleville nuorille.
  http://www.soa.fi/
  Suomen opiskelija-asunnot Oy
 • Opiskelijoiden asumislisä
  Opintotukeen kuuluvan asumislisän edellytykset ja määrät sekä tietoa asumismenoista.
  http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/230801162053EH?openDocument
  Kansaneläkelaitos Kela

Perhe- ja sosiaalipalvelut

 • Apurahat ja stipendit
  Opiskelijoille haettavissa olevia apurahoja muiden muassa myöntäjien ja tutkimusalojen mukaan.
  http://www.syl.helsinki.fi/opiskelijapalvelut/apurahat/
  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
 • Koulumatkatuki
  Päätoimisesti lukiossa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelevien koulumatkakustannusten korvaaminen.
  http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/060601101000IL?openDocument
  Kansaneläkelaitos Kela
 • Lapsen tärkeät ikärajat
  Ikään sidottuja oikeuksia ja velvollisuuksia. Nettinappi.
  http://www.nettinappi.fi/laki_nuorelle/ikarajat.html
  Oulun kaupunki
 • Lasten ja nuorten netti
  Sähköinen noutopostipalvelu, josta voi lähettää kirjeen ja käydä lukemassa vastauksen. Vastaukset ovat koulutettujen, vapaaehtoisten asiantuntijoiden kirjoittamia.
  http://www.lastenjanuortennetti.net/
  Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry MLL
 • Nettiturvakoti
  Neuvoja ja tukea perheväkivaltaa kokeneille lapsille ja nuorille.
  http://www.turvakoti.net/etusivu/
  Ensi- ja turvakotien liitto ry
 • Nuoren hyvinvointi ja vertaistuki
  Tietopaketteja, testejä ja kyselyjä nuoren elämän kipupisteisiin ja peruskysymyksiin. Oma osio tukioppilaina toimiville nuorille. Osa sivuston sisällöstä on nuorten itsensä tuottamaa.
  http://www.mll.fi/nuortennetti
  Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry MLL
 • Nuorten turvatalot
  Nuorten turvatalot kaikille nuorille, jotka tarvitsevat apua kriisitilanteissa. Turvatalojen yhteystiedot.
  http://www.redcross.fi/apuajatukea/nuortenturvatalot/fi_FI/index/
  Suomen Punainen Risti SPR
 • Opintolainan korkoavustus
  Korkoavustukseen ovat oikeutettuja kaikki pienituloiset. Korkoavustuksessa Kela maksaa valtion takaaman opintolainan erääntyvät korot kokonaisuudessaan ilman takaisinmaksuvelvollisuutta.
  http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/170801105924IL?openDocument
  Kansaneläkelaitos Kela
 • Opintolainavähennys
  Korkeakouluopiskelijan oikeus saada opintolainavähennyksen verotukseensa. Vähennyksen ehdot.
  http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/090605125712IL?openDocument
  Kansaneläkelaitos Kela
 • Opintotuen kyselypalvelu
  Kelan opintotukiasiakkaat voivat selvittää opintotukensa hakemis-, maksu- ja tukikuukausitiedot. Palvelu vaatii tunnistautumisen.
  http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/160104104919IL?OpenDocument
  Kansaneläkelaitos Kela
 • Opintotuki ja sen hakeminen
  Opintotuesta ja opiskelijan muista etuuksista sekä opintotuen sähköiset asiointipalvelut.
  http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/040601145115IL?openDocument
  Kansaneläkelaitos Kela
 • Opintotukijärjestelmä
  Tietoa opintotukijärjestelmästä ja muista opintososiaalisista etuuksista.
  http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/opintotuki/?lang=fi
  Opetusministeriö OPM
 • Opintotukilaskuri
  Laske oletko oikeutettu opintotukeen ja kuinka paljon tukea saat.
  http://asiakas.kela.fi/otlaskenta_app/OTLaskentaApplication?lang=fi
  Kansaneläkelaitos Kela
 • Opiskelijoiden asumislisä
  Opintotukeen kuuluvan asumislisän edellytykset ja määrät sekä tietoa asumismenoista.
  http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/230801162053EH?openDocument
  Kansaneläkelaitos Kela
 • Poikien puhelin
  Kaiken ikäisille pojille suunnattu puhelinpalvelu, jossa voi keskustella mieltä askarruttavista asioista asiantuntijan kanssa.
  http://www.vaestoliitto.fi/seksuaaliterveys/miehen_aika/poikien_puhelin/
  Väestöliitto ry
 • Älä lyö lasta
  Neuvoja lapsille ja vanhemmille. Saako lasta kurittaa fyysisesti?
  http://www.alalyolasta.fi/
  Lastensuojelun Keskusliitto ry

Terveys ja ravinto

Laki ja oikeusturva

 • Galactor - verkkokaupan sudenkuopat pelinä
  Yli 15-vuotiaille suunnattu sivusto, jossa internetissä ja mobiilimaailmassa käytävän kaupan riskejä käsitellään pelin muodossa.
  http://www.galactor.org/
  Kuluttajavirasto
 • Kansanvalta.fi
  Suomalaista demokratiaa koskevan tiedon kohtauspaikka. Tietoa mm. kansalaisten oikeuksista ja kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamistavoista.
  http://www.kansanvalta.fi/
  Oikeusministeriö OM
 • Lasten oikeudet
  Ajankohtaista tietoa lasten oikeuksien kehityksestä Suomessa. Tiedotteet, julkaisut ja keskeinen lainsäädäntö. Lasten sivut, keskustelualue.
  http://www.lapsiasia.fi/
  Lapsiasiavaltuutettu
 • Nuorten rikosten seuraamukset
  Nuoria rikoksentekijöitä koskevat seuraamukset, sakot, poliisin rekisterit ja sovittelu.
  http://www.intermin.fi/intermin/hankkeet/nuoret/home.nsf/pages/B3CC670B5F586052C2257073002EC7A3?opendocument
  Poliisi
 • Nuorten vaikuttaminen, osallistuminen ja kansalaistoiminta
  Tietoa nuorten vaikuttamismahdollisuuksista. Kansalaistoiminnan järjestöhakemisto.
  http://www.alli.fi/sivu.php?artikkeli_id=4&luokitus_id=15
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry
 • Valtikka - nuorten vaikuttamiskanava
  Ensisijassa yli 14-vuotiaille nuorille tarkoitettu sivusto, joka tukee yhteiskunnallista osallistumista ja vaikuttamista. Valtikassa käsiteltävät asiat keskittyvät nuorten elämään ja näkökulmiin. Uutisia, järjestötietoa, artikkeleita ja keskustelupalsta.
  http://www.valtikka.fi
  Opetusministeriö OPM

Turvallisuus ja järjestys

 • Omaisuusrikoksilta suojautuminen
  Varkauksia voit estää ennalta melko yksinkertaisin keinoin. Esimerkiksi kunnollinen lukitus, oikeanlainen säilyttäminen, omaisuuden merkitseminen ja erilaisten hälytyslaitteiden käyttäminen ovat hyviä ja edullisia keinoja pitää omaisuudestaan huolta.
  http://www.intermin.fi/intermin/hankkeet/nuoret/home.nsf/pages/1F8BD9873F419BA2C22570730028C653?opendocument
  Poliisi
 • Siviilipalvelus
  Tietoa siviilipalvelukseen hakeutuville nuorille ja siviilipalveluslaitokseksi aikovalle organisaatiolle.
  http://www.tem.fi/index.phtml?s=2309
  Työ- ja elinkeinoministeriö TEM
 • Siviilipalveluskeskus
  Tietoa siviilipalveluksesta siviilipalvelusmiehille ja työnantajille, esimerkiksi avoimia työpaikkoja, palveluaikalaskuri, lomakkeita.
  http://www.sivarikeskus.fi/
  Siviilipalveluskeskus
 • Sotilasavustus
  Kela maksaa sotilasavustusta varusmiespalveluksessa tai siviilipalveluksessa olevalle asevelvolliselle sekä hänen omaisilleen palvelusajalta.
  http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/Docs/180701095903EH?OpenDocument
  Kansaneläkelaitos Kela
 • Vakuutukset
  Nuorille suunnattua tietoa eri vakuutuksista. Millaisia vakuutuksia tarvitset kun muutat pois kotoa?
  http://www.kuluttajaliitto.fi/index.phtml?s=242
  Suomen Kuluttajaliitto ry
 • Varusmiespalvelus
  Tietoa kutsunnoista, palvelukseen astumisesta, asevelvollisuusajoista, päivärahoista, rauhanturvajoukoista, kertausharjoituksista ja naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta sekä aseettomasta tai siviilipalveluksesta.
  http://www.mil.fi/varusmies
  Puolustusvoimat

Liikenne ja matkailu

 • Kuljettajatutkinnot
  Edellytykset, maksuja, teoriakoe, tietoa harjoitusluvan hakijalle ja ajokoe.
  http://www.ake.fi/AKE/Ajokortit_ja_tutkinnot/Tutkinnot/Tutkinnot.htm
  Ajoneuvohallintokeskus AKE
 • Mopoilun turvallisuus
  Tietoa tyypillisistä mopo-onnettomuuksista. Neuvoja turvalliseen mopoiluun, mopoilijan sääntövisa.
  http://www.liikenneturva.fi/fi/turvatieto/mopoilijat/index.php
  Liikenneturva
 • Mopokortti
  Mopokortin vaatimuksista ja hankkimisesta.
  http://www2.ake.fi/mopo/
  Ajoneuvohallintokeskus AKE
 • Turistivisa
  Peli, jossa tehtävänä on tunnistaa kuvissa näkyvät matkailukohteet.
  http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;341;112365
  Suomen Kuntaliitto ry

Maahan- ja maastamuutto

 • Kansainvälinen harjoittelu
  Harjoittelumahdollisuuksista ulkomailla opiskelijoille, yrityksille, valtion palveluksessa työskenteleville ja oppilaitoksille.
  http://www.cimo.fi/Resource.phx/cimo/kv-harjoittelu/kv-harjoittelu.htx
  CIMO Kansainvälisen henkilövaihdon keskus
 • Kesätöitä nuorille Pohjoismaissa / Nordjobb
  Nuorten mahdollisuuksista päästä kesätöihin toiseen Pohjoismaahan.
  http://www.nordjobb.net/
  Pohjola-Nordenin nuorisoliitto ry
 • Maailmalle.net - tietoa ulkomailla työskentelystä
  Ulkomailla työskentelystä, opiskelusta, harjoittelusta ja muista tavoista lähteä ulkomaille.
  http://www.maailmalle.net/Resource.phx/maailmalle/kokemusta/hankkimaan.htx
  CIMO Kansainvälisen henkilövaihdon keskus

Opetus ja koulutus

 • Ammatillinen koulutus
  Tietoa erilaisista ammateista ja ammatillisesta koulutuksesta.
  http://www.ammatillinenkoulutus.com/main.php?sivu_id=1
  Opetusministeriö OPM
 • Ammattikorkeakouluopinnot
  Tietoa ammattikorkeakouluopinnoista, opiskelumahdollisuuksista, pääsyvaatimuksista ja koulutukseen hakemisesta. Ammattikorkeakoulujen yhteystiedot ja www-osoitteet.
  http://www.opintoluotsi.fi/fi-FI/Opiskelu/Ammattikorkeakouluopinnot/
  Opetusministeriö OPM
 • Apurahat ja stipendit
  Opiskelijoille haettavissa olevia apurahoja muiden muassa myöntäjien ja tutkimusalojen mukaan.
  http://www.syl.helsinki.fi/opiskelijapalvelut/apurahat/
  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
 • Avoin yliopisto
  Avoimien yliopistojen yhteinen verkkopalvelu. Kaikki Suomessa järjestettävä avoin yliopisto-opetus samasta osoitteesta. Ikääntyvien yliopisto-opetus.
  http://www.avoinyliopisto.fi/
  Yliopistot
 • Europassi
  Europassi koostuu viidestä asiakirjasta, joiden tarkoituksena on auttaa opiskelijoita ja työntekijöitä osoittamaan osaamistaan Euroopassa. Asiakirjat ovat samanmuotoisina käytössä kaikissa EU/ETA-maissa. Voi käyttää koulutukseen pyrittäessä ja työnhaussa.
  http://www.oph.fi/europassi/
  Opetushallitus
 • Koulumatkatuki
  Päätoimisesti lukiossa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelevien koulumatkakustannusten korvaaminen.
  http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/060601101000IL?openDocument
  Kansaneläkelaitos Kela
 • Lukio-opinnot
  Tietoa lukio-opinnoista, pääsyvaatimuksista ja lukioon hakemisesta. Lukioiden yhteystiedot ja www-osoitteet.
  http://www.opintoluotsi.fi/opiskelu/lukio_opinnot/
  Opetusministeriö OPM
 • Maailmalle.net - tietoa ulkomailla opiskelusta
  Ulkomailla tapahtuvasta opiskelusta ja harjoittelusta, ulkomaisten opintojen vastaavuudesta Suomessa, maakohtaista tietoa.
  http://www.maailmalle.net/Resource.phx/maailmalle/opiskelemaan/opiskelemaan.htx
  CIMO Kansainvälisen henkilövaihdon keskus
 • Nuorison tietosivut opiskelusta
  Nuorten opiskelemaan hakeutumisesta, eri oppilaitoksista ja kursseista sekä opiskelun rahoittamisesta.
  http://www.alli.fi/sivu.php?artikkeli_id=1612
  Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry
 • Opintolainan korkoavustus
  Korkoavustukseen ovat oikeutettuja kaikki pienituloiset. Korkoavustuksessa Kela maksaa valtion takaaman opintolainan erääntyvät korot kokonaisuudessaan ilman takaisinmaksuvelvollisuutta.
  http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/170801105924IL?openDocument
  Kansaneläkelaitos Kela
 • Opintolainavähennys
  Korkeakouluopiskelijan oikeus saada opintolainavähennyksen verotukseensa. Vähennyksen ehdot.
  http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/090605125712IL?openDocument
  Kansaneläkelaitos Kela
 • Opintoluotsi - kaikki koulutustieto yhdestä osoitteesta
  Opetusministeriön palvelu kokoaa yhteen verkosta löytyvät koulutustiedot.
  http://www.opintoluotsi.fi/
  Opetusministeriö OPM
 • Opintotuen kyselypalvelu
  Kelan opintotukiasiakkaat voivat selvittää opintotukensa hakemis-, maksu- ja tukikuukausitiedot. Palvelu vaatii tunnistautumisen.
  http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/160104104919IL?OpenDocument
  Kansaneläkelaitos Kela
 • Opintotuki ja sen hakeminen
  Opintotuesta ja opiskelijan muista etuuksista sekä opintotuen sähköiset asiointipalvelut.
  http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/040601145115IL?openDocument
  Kansaneläkelaitos Kela
 • Opintotukijärjestelmä
  Tietoa opintotukijärjestelmästä ja muista opintososiaalisista etuuksista.
  http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/opintotuki/?lang=fi
  Opetusministeriö OPM
 • Opintotukilaskuri
  Laske oletko oikeutettu opintotukeen ja kuinka paljon tukea saat.
  http://asiakas.kela.fi/otlaskenta_app/OTLaskentaApplication?lang=fi
  Kansaneläkelaitos Kela
 • Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla
  Erilaisista opiskelu- ja harjoittelumahdollisuuksista ulkomailla.
  http://www.mol.fi/mol/fi/00_tyonhakijat/02_tyonhaku_ulkomailta/01_eures/04_opiskeluharjoittelu/index.jsp
  Työvoimatoimistot, Työ- ja elinkeinoministeriö TEM
 • Opiskelumahdollisuudet Euroopassa
  Euroopan komission PLOTEUS-portaali sisältää tietoja eri puolilla Eurooppaa tarjolla olevista opiskelumahdollisuuksista.
  http://europa.eu.int/ploteus/portal/home.jsp
  Euroopan komissio
 • Oppilaitosten kotisivuhakemisto
  Suomen koulutusjärjestelmään kuuluvien oppilaitosten Internet-osoitteita.
  http://www.edu.fi/koulut/
  Opetushallitus
 • Puolustusvoimien koulutusportaali
  Verkkosotakoulu ja tietopankki. Palvelu tarkoitettu kaikille yli 15-vuotiaille Suomen kansalaisille. Tietoa myös Puolustusvoimien koulutustarjonnasta. Palvelu vaatii rekisteröitymisen.
  https://www.milnet.fi/
  Puolustusvoimat
 • Suomen virtuaaliyliopisto
  Tietoa Suomen virtuaaliyliopiston ja kaikkien yliopistojen verkkopalveluista, tarjolla olevista virtuaaliopinnoista ja niitä tukevista palveluista opiskelijoille ja opettajille.
  http://www.virtuaaliyliopisto.fi/
  Useiden organisaatioiden tuottama
 • Tonet - työssäoppimisen tietopalvelu
  Työssäoppimisesta ja sen toteuttamisesta osana ammatillisen toisen asteen koulutusta.
  http://www.edu.fi/tonet/index.html
  Opetushallitus, Opetusministeriö OPM
 • Ulkomailla opiskelu
  Linkkejä www-sivuille, joissa kerrotaan tutkinnon suorittamisesta ulkomailla, vaihto-opiskelusta, kielikursseista ja kansainvälisestä työharjoittelusta.
  http://www.opintoluotsi.fi/Opiskelu/Ulkomailla_opiskelu
  Opetusministeriö OPM
 • Virtuaaliammattikorkeakoulu
  Ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaa ja koulutuspalveluita tutkinto- ja täydennyskoulutusopiskelijalle sekä avoimen koulutuksen opiskelijalle.
  http://www.virtuaaliamk.fi
  Useiden organisaatioiden tuottama
 • VirtuOPO - opiskelun ja ammatinvalinnan opas erityisryhmille
  Kuuroille, kehitysvammaisille, maahanmuuttajille ja muille erityisryhmille suunnattu tietopankki. Koulutus- ja ammattivaihtoehtoja, työelämätietoa, tukea erilaiselle oppijalle. Palvelee myös selkosuomeksi ja viittomakielellä.
  http://www.virtuopo.net/
  Kuurojen Liitto ry
 • Yliopisto-opinnot
  Tietoa yliopisto-opinnoista, opiskelumahdollisuuksista, pääsyvaatimuksista ja koulutukseen hakemisesta. Yliopistojen yhteystiedot ja www-osoitteet.
  http://www.opintoluotsi.fi/opiskelu/yliopisto_opinnot/
  Opetusministeriö OPM
 • Ylioppilastutkinto
  Tietoa ylioppilastutkinnon suorittamisesta ja uusimpien ylioppilaiden nimet.
  http://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/
  Ylioppilastutkintolautakunta

Kirjasto- ja tietopalvelut

Kulttuuri ja viestintä

 • Prometheus-leirit
  Katsomuksiin sitoutumattomia aikuistumisleirejä 14 - 15 -vuotiaille.
  http://www.protu.fi/leirit/
  Prometheus-leirin tuki ry
 • Rippikoulu
  Tietoa evankelis-luterilaisen kirkon rippikouluista ja konfirmaatiosta.
  http://evl.fi/EVLfi.nsf/Documents/E255781EF795EF98C2256FEA00370A59?OpenDocument〈=FI
  Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Työ ja eläkkeet

 • Ammatinvalintaopas nuorille
  AVO - ammatinvalintaohjelma on tarkoitettu niille jotka pohtivat ammatti- ja koulutusvalintoja peruskoulun tai lukion pohjalta.
  http://www.mol.fi/avo/
  Työvoimatoimistot, Työ- ja elinkeinoministeriö TEM
 • Kansainvälinen harjoittelu
  Harjoittelumahdollisuuksista ulkomailla opiskelijoille, yrityksille, valtion palveluksessa työskenteleville ja oppilaitoksille.
  http://www.cimo.fi/Resource.phx/cimo/kv-harjoittelu/kv-harjoittelu.htx
  CIMO Kansainvälisen henkilövaihdon keskus
 • Kesäksi töihin
  Neuvoja kesätyöpaikan etsintään. Paikkoja sekä alle että yli 18-vuotiaille nuorille, samoin kuin koulutetuille aikuisille.
  http://www.mol.fi/mol/fi/06_tyoministerio/04_uutiset/kesatyonhaku05/index.jsp
  Työvoimatoimistot, Työ- ja elinkeinoministeriö TEM
 • Kesätöitä nuorille Pohjoismaissa / Nordjobb
  Nuorten mahdollisuuksista päästä kesätöihin toiseen Pohjoismaahan.
  http://www.nordjobb.net/
  Pohjola-Nordenin nuorisoliitto ry
 • Maailmalle.net - tietoa ulkomailla työskentelystä
  Ulkomailla työskentelystä, opiskelusta, harjoittelusta ja muista tavoista lähteä ulkomaille.
  http://www.maailmalle.net/Resource.phx/maailmalle/kokemusta/hankkimaan.htx
  CIMO Kansainvälisen henkilövaihdon keskus
 • Nuoret ja työ
  Siirtyminen työelämään, opiskelu ja työ, nuorten työntekijöiden oikeudet, työterveyshuolto.
  http://www.ttl.fi/nuoret
  Työterveyslaitos
 • Nuoret työntekijät
  Tietoa alle 18-vuotiaita nuoria koskevasta työlainsäädännöstä.
  http://www.mol.fi/mol/fi/02_tyosuhteet_ja_lait/016_nuoret/index.jsp
  Työvoimatoimistot, Työ- ja elinkeinoministeriö TEM
 • Nuorten kysymykset eläkkeistä
  Eri elämäntilanteissa on hyvä tietää, mitä kulloinenkin päätös merkitsee eläkevuosien kannalta.
  http://www.tyoelake.fi/Page.aspx?Section=39083
  Eläketurvakeskus ETK
 • Nuorten työllisyys ja työttömyys
  Tutkimuksia ja julkaisuja nuorten elämään ja työssäkäyntiin liittyvistä asioista.
  http://www.minedu.fi/OPM/Nuoriso/nuorisoasiain_neuvottelukunta/julkaisut/?lang=fi
  Nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora
 • Nuorten työnhaku
  Neuvoja nuorille koulun päättymisen ja työpaikan vaihdon yhteydessä. Työmarkkinatuki alle 25-vuotiaille.
  http://www.mol.fi/mol/fi/00_tyonhakijat/03_nuoret/index.jsp
  Työvoimatoimistot, Työ- ja elinkeinoministeriö TEM
 • Valtio nuorten työnantajana
  Tietoa valtion työpaikoista, työ- ja harjoittelumahdollisuuksista sekä oppilaitosyhteistyöstä valtion toimintayksiköissä.
  http://www.valtiolle.fi/valtiolle/fi/05_nuoret_ja_opiskelijat/index.jsp
  Valtiovarainministeriö VM
 • Valtion toimintayksiköt ja työpaikat
  Kuvaukset valtion eri työpaikoista ja niiden tehtävistä. Tapahtumatietoja, artikkeleita. Valtion avoimien työpaikkojen Heli-hakujärjestelmä.
  http://www.valtiolle.fi
  Valtiovarainministeriö VM, Valtiokonttori

Verotus ja rahoitus

 • Fiksu shoppailija
  Lapsille suunnattu sivu, jolla opastetaan järkevään rahankäyttöön.
  http://www.kuluttajaliitto.fi/talousaapinen/fiksu_shoppailija.htm
  Suomen Kuluttajaliitto ry
 • Kalliit kulissit
  Neuvoja oman talouden suunnitteluun. Tietoa maksuvälineistä, luotoista, säästämisestä sekä siitä mitä tapahtuu, jos jättää velat maksamatta.
  http://www.kalliitkulissit.fi/index.html
  Työ- ja elinkeinoministeriö TEM, Kuluttajavirasto
 • Kortti vai käteinen
  Tietoa nuorille eri maksutavoista. Tuotteen lopullinen hinta voi vaihdella riippuen siitä, minkälaisen maksutavan tuotteelle valitset. Kaupat voi tehdä esimerkiksi käteisellä, pankkikortilla, luottokortilla, lainalla tai osamaksulla.
  http://www.kuluttajaliitto.fi/index.phtml?s=237
  Suomen Kuluttajaliitto ry
 • Valtti - neuvoja nuorten talouteen
  Talousasioiden tietopaketti nuorille, jotka ovat aloittamassa itsenäistä elämää. Käytännönläheistä tietoa oman talouden hallinnasta.
  http://www.kuluttajaliitto.fi/valtti/
  Suomen Kuluttajaliitto ry
 • Verotustietoa nuorille
  Tietoa muiden muassa verokorteista, veroilmoituksesta, tilapäistöiden verotuksesta ja varusmiesten verotuksesta.
  http://www.vero.fi/nuoret
  Verohallinto

Ympäristö ja luonto

Tulostettava sivu Tulostettava sivu

 

Asiointipalvelut ja lomakkeet

Katso myös

Lait ja asetukset:

Yhteystiedot:

Anna palautetta sivusta

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon? Miten sivua voisi kehittää?

Kerro meille mielipiteesi palautelomakkeella.

 

Tietoa Suomi.fi-portaalista  |  Palaute

Sivu päivitetty 07.01.2008  |  Suomi.fi-toimitus  |  Valtiovarainministeriö

Sivun ylälaitaan