» back to normal layout

Careers in SeCo -- työtilaisuuksia SeCo-tutkimusryhmässä

The Semantic Computing Research Group offers research positions in the field of Semantic Web. For more information, please contact prof. Eero Hyvönen.

Tutkimustyötä tarjolla semanttisen webin teknologioiden parissa

Ryhdy semanttisen webin ja tekoälyn kehittäjäksi

Avoinna olevat työpaikat diplomityön, gradun tai väitöskirjan tekoon

Aalto-yliopiston mediatekniikan laitoksen ja Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen Semanttisen laskennan tutkimusryhmässä SeCo on tammikuusta 2011 alkaen tarjolla uusia tutkijapaikkoja diplomitöitä, Pro Gradu -töitä tai jatko-opintoja varten. SeCo on kansainvälisesti ja kotimaassa palkittu semanttisen webin teknologioihin erikoistunut tutkimusryhmä. Etsimme viittä tutkijaa erityisesti seuraaviin tehtäviin.

1. Kulttuurihistoriallisten kokoelmien julkaiseminen Linked Data -aineistoina

Työssä tutkitaan ja kehitetään menetelmiä ja ohjelmistoja kulttuurihistoriallisten aineistojen julkaisemiseen semanttisessa webissä linkitettynä tietona (Linked Data) Kulttuurisampo.fi-palvelun kautta. Aineistoina on kokoelmatietoja mm. Kansallismuseon, Valtion taidemuseon, Metsämuseo Luston ja monien muiden organisaatioiden aineistoista, joista osa on jo saatavana semanttisen webin RDF-muodossa. Tavoitteena on kehittää Kulttuurisampo.fi:n eri aineistojen pohjalta erityppisiä kohteita (esineet, maalaukset, valokuvat jne.) yhtenäistävät metatietoformaatit ja näiden väliset siltaukset (mapping), joiden kautta aineistot saadaan semanttisesti yhteentoimiviksi. Tämä mahdollistaa sisältöjen älykkäät haut ja suosittelun.

2. Yhteisöllinen kulttuurisisältöjen semanttinen julkaiseminen

Työssä kehitetään SeCo-ryhmän työvälineitä hyödyntäen ja edelleen kehittäen kansalaisten ja kolmannen sektorin semanttinen Web 2.0 -henkinen julkaisukanava. Sen avulla mm. keräilijät. kotiseutuyhdistykset ym. kulttuurialan sisällöntuottajat voisivat julkaista omia tietosisältöjään verkossa siten, että ne linkittyisivät automaattisesti semanttisesti julkisten laitosten, kuten museoiden, kirjastojen ja arkistojen ammatillisesti tuotettuihin sisältöihin.

3. Semanttiset sukupuut ja toimijaontologia

Työssä on tavoitteena luoda malli kansallisesta historiallisesta henkilö- ja organisaatio-ontologiasta, ja tuottaa siihen ohjelmallisesti aineistoja kansainvälisistä ja kotimaisista tietokannoista (mm. Getty-säätiön ULAN, Kansallisbiografia, Kulttuurisampo, Kirjasampo) ja Wikipediasta. Syntyvää kansallista sukupuuta voidaan rikastaa sukututkijoiden aineistoilla yhteisöllisesti. Ontologian hyödyntämistä demonstroidaan osana SeCon semanttisia kulttuuriportaaleja ja kansallista ONKI-palvelua.

4. Semanttisen Wikipedian ja Linked Open Datan hyödyntäminen kulttuuripalveluissa

Työssä perehdytään kansainvälisen miljardeista kaarista ja solmuista ja kymmenistä tietovarannoista koostuvan Linked Open Data -pilven tietosisältöihin, metadatamalleihin ja käyttöperiaatteisiin. Tavoitteena on selvittää aineistojen hyödyntämismahdollisuuksia erityisesti semanttisten kulttuuriportaalien kannalta, ja demonstroida hyötyjä kehitteillä olevassa semanttisessa, kontekstiherkässä mobiilipalvelussa ja Kulttuurisampo.fi-portaalissa. Keskeisiä aineistoja ovat mm. Wikipediasta louhittu semanttinen RDF-muunnos DBPedia ja Geonames-paikat.

5. Älykäs semanttinen yhteyshaku

Tutkimuksen lähtökohtana on semanttisesti rikas RDF-muotoinen tietoverkko kulttuurisisältöjä, jotka liittyvät eri tavoin mm. eri historiallisiin henkilöihin, paikkoihin ja historiallisiin tapahtumiin. Tavoitteena on kehittää älykkäitä loogiseen päättelyyn perustuvia menetelmiä ja demonstraattori, jonka avulla loppukäyttäjät voivat selvittää eri tietoresurssien välisiä kiinnostavia ja yllättäviä (serendipity) yhteyksiä, esimerkiksi kysyä, miten C. G. Mannerheim liittyy Haminan kaupunkiin.

Hakemukset

Työtilaisuuksista kiinnostuneita pyydetään toimittamaan CV ja opintosuoritusote prof. Eero Hyvöselle (p. 050 3841618, eero.hyvonen@tkk.fi), jolta saa myös lisätietoja tutkijanpaikoista. Työ on mahdollista aloittaa heti. Arvostamme hakemuksissa kiinnostusta sekä akateemiseen tutkimustyöhön että demonstraatiojärjestelmien ohjelmointiin. Webin teknologioiden tuntemus ja menestys opinnoissa katsotaan eduksi.

Palkkaus ja työehdot ovat Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston työehtojen mukaiset.

Työpiste on SeCo:n toimitiloissa Otaniemessä, Aalto-yliopiston mediatekniikan laitoksella TUAS-talossa.

Paikat täytetään heti sopivan hakijan löydyttyä.

/srv/www/seco.cs.aalto.fi/include/secoweb/utils.php; Sun, 21 Jan 2018 22:20:49 +0200